Obiekt

Tytuł: Podstawy kinetyki chemicznej

Twórca:

Bełtowska-Brzezinska, Maria

Typ obiektu:

skrypt

Data wydania:

2009

Opis:

Pojęcia podstawowe: szybkość reakcji, cząsteczkowości rząd reakcji, stała szybkości. Zależność szybkości reakcji homogenicznych od stężenia substratów. Kinetyka prostych i złożonych reakcji homogenicznych. Równania kinetyczne prostych reakcji homogenicznych. Reakcje zerowego rzędu, wyznaczanie stałej szybkości. Reakcje I rzędu, wyznaczanie stałej szybkości. Reakcje pseudo-pierwszego rzędu, reakcja inwersji sacharozy. Reakcje II rzędu, wyznaczanie stałej szybkości. Wyznaczanie rzędu reakcji. Metoda podstawiania. Metoda różniczkowa Van’t Hoffa. Metoda izolacyjna Ostwalda.. Analiza kinetycznych równań całkowych. Metoda równoważnych ilości reagentów. Analiza czasu połowicznej przemiany τ. Równania kinetyczne reakcji złożonych. Reakcje odwracalne pierwszego rzędu. Reakcje następcze. Reakcje następcze ze stabilnymi produktami pośrednimi. Reakcje następcze z niestabilnymi produktami pośrednimi. Reakcje następcze z wolnym etapem odwracalnym. Reakcje równoległe pierwszego rzędu. Warunki energetyczne reakcji chemicznych, wpływ temperatury na stałą szybkości reakcji. Równanie Arrheniusa dla reakcji elementarnych. Teoria stanu przejściowego - równanie Eyringa. Błędy przy doświadczalnym wyznaczaniu entalpii i entropii aktywacji. Entalpia swobodna, entalpia i entropia w reakcjach złożonych. Wpływ katalizatorów na szybkość reakcji homogenicznych. Kataliza mikroheterogeniczna - kinetyka reakcji enzymatycznych. Wyznaczanie rBmaxB i KBM B reakcji enzymatycznych. Inhibicja w reakcjach enzymatycznych. Efekt allosteryczny. Wpływ podstawników na reaktywność związków chemicznych. Korelacja Hammeta. Korelacja Brönsteda. Kataliza heterogeniczna. Adsorpcja na granicy faz ciało stałe/ciecz i ciało stałe/gaz. Izotermy adsorpcji. Izoterma Langmuira. Izoterma BET. Inne izotermy. Mechanizm i kinetyka katalitycznych reakcji heterogenicznych. Kinetyka nieodwracalnych reakcji jednocząsteczkowych. Kinetyka reakcji powierzchniowych zachodzących według mechanizmu Langmuira-Hinshelwooda. Kinetyka reakcji powierzchniowych zachodzących według mechanizmu Eleya-Rideala.

Wydawca:

Wydział Chemii UAM

Identyfikator:

oai:www.wbc.poznan.pl:126733

Język:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Wydział Chemii UAM w Poznaniu

Właściciel praw:

Wydział Chemii UAM w Poznaniu

Digitalizacja:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Lokalizacja oryginału:

Wydział Chemii UAM w Poznaniu

Format obiektu cyfrowego:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2013-02-04

Data dodania obiektu:

2010-01-20

Liczba wyświetleń treści obiektu:

67 254

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

67345

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://wbc.poznan.pl/publication/116021

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji