Title:

Wprowadzenie do spektroskopii molekularnej

Title execution:

Skrypt do wykładów

Creator:

Bełtowska-Brzezinska, Maria

Subject and Keywords:

chemia ; spektroskopia molekularna ; chemia fizyczna

Description:

Charakterystyka promieniowania elektromagnetycznego ; Zakresy w promieniowaniu elektromagnetycznym ; Właściwości elektryczne cząsteczek ; Elektryczne momenty dipolowe ; Działanie pola elektrycznego na dielektryk. Polaryzacja ; Formy energii wewnętrznej atomów i cząsteczek ; Absorpcja promieniowania, prawo Lamberta-Beera ; Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią ; Poziomy energetyczne rotacji cząsteczek i absorpcyjne widma rotacyjne ; Poziomy energetyczne oscylacji cząsteczek i absorpcyjne widma oscylacyjne oraz oscylacyjno-rotacyjne ; Poziomy energetyczne elektronów w cząstkach materialnych,widma elektronowe i elektronowo-oscylacyjno-rotacyjne ; Orbitalny, spinowy i wypadkowy moment pędu elektronu w atomach jedno-elektronowych (atom wodoru) ; Powłoki, podpowłoki i poziomy orbitalne w atomach wielo-elektronowych ; Wypadkowy orbitalny i spinowy moment pędu elektronów w atomach i jonach wielo-elektronowych ; Stany elektronowe w cząsteczkach ; Absorpcyjne widma elektronowe ; Fotoluminescencja, emisja promieniowania ; Magnetyczne właściwości materii ; Elektronowe momenty magnetyczne ; Orbitalny i spinowy moment magnetyczny w atomie z jednym niesparowanym elektronem ; Orbitalny i spinowy moment magnetycznyw cząsteczkach z zespołem niesparowanych elektronów ; Elektronowy rezonans paramagnetyczny ; (EPR – elektron paramagnetic resonance) ; Moment magnetyczny jąder atomowych ; Jądrowy rezonans magnetyczny ; (NMR – nuclear magnetic resonance) ; Aktywność optyczna związków chemicznych

Publisher:

Wydział Chemii UAM

Place of publication:

Poznań

Object type:

skrypt

Language:

pol

Rights Management:

Wydział Chemii UAM w Poznaniu

Publication date:

2009

Rights holder:

Wydział Chemii UAM w Poznaniu

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Location of original object:

Wydział Chemii UAM w Poznaniu

Digital object format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: