Informacje na temat projektu

WBC jest wspólną inicjatywą poznańskiego środowiska akademickiego. Uczestnikami projektu są biblioteki naukowe i publiczne Poznania. Naczelnym założeniem WBC jest stworzenie dostępu poprzez Internet do czterech typów zasobów: zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe); zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach poznańskich); regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski); muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką). WBC wykorzystuje oprogramowanie dLibra - opracowane i rozwijane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe.

Zasady funkcjonowania WBC:

 1. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa jest platformą organizacyjno-technologiczną, służącą udostępnianiu cyfrowych źródeł informacji o charakterze dydaktycznym i naukowym.
 2. Zasoby sprzętowo-programowe WBC stanowią funkcjonalnie integralne części poszczególnych bibliotek naukowych i akademickich Poznania.
 3. Nadzór nad oprogramowaniem i sprzętem używanymi przez WBC sprawuje wspólnie Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych (PFBN) i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
 4. Gromadzeniem zasobów WBC i ich przygotowywaniem do udostępniania kieruje PFBN.
 5. O profilu zasobów WBC i kierunkach jej rozwoju - zarówno jeśli idzie o funkcje jak i zasady działania - decyduje Kolegium Programowe WBC.
 6. Udostępnianie źródła informacji przez WBC nie ogranicza w żaden sposób możliwości jego publikowania w postaci drukowanej bądź cyfrowej.
 7. Dostęp do publikacji zamieszczanych w WBC może być - na życzenie właściciela praw wydawniczych - ograniczony hasłem lub numerem IP.
 8. Ewentualne honoraria i opłaty licencyjne dla autorów bądź wydawnictw są przedmiotem odrębnych umów.
 9. Czas przechowywania publikacji w WBC, sposób jej prezentacji i tryb wprowadzania zmian treści są przedmiotem odrębnych umów z wydawcą bądź autorem.
 10. Opis bibliograficzny publikacji udostępnianych w WBC sporządzany jest wg reguł międzynarodowych formatów: Dublin Core, MARC 21 i zgodnie z polskimi przepisami katalogowania.
 11. WBC działa zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem autorskim i wydawniczym.
 12. WBC nie ma osobowości prawnej. W zakresie prawnym reprezentuje ją PFBN.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji