Najczęściej zadawane pytania

Na tej stronie znajdują się najczęściej zadawane przez użytkowników pytania dotyczące Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej (WBC).

Pytanie: Co to jest dLibra?
Odpowiedź: dLibra to środowisko służące do budowy bibliotek cyfrowych, zarządzania ich zawartością i udostępniania zgromadzonych w bibliotece publikacji. Więcej na ten temat można znaleźć w opisie platformy dLibra.

Pytanie: Co to jest kolekcja?
Odpowiedź: Kolekcja to zbiór publikacji o określonym charakterze, które można opisać pewnym wspólnym zbiorem atrybutów, według których można te publikacje przeszukiwać. Niektóre atrybuty występują we wielu kolekcjach, inne natomiast są specyficzne dla określonych kolekcji. Np. atrybut tytuł występuje we wszystkich kolekcjach, gdyż każdą publikację można jakoś zatytułować. Atrybut drukarz natomiast jest elementem opisu publikacji tylko w kolekcji Dziedzictwo kulturowe.
Zbiory zgromadzone w WBC podzielono na następujące kolekcje:

  • Materiały dydaktyczne -- zawiera skrypty i podręczniki akademickie,
  • Dziedzictwo kulturowe -- zawiera starodruki pochodzące ze zbiorów bibliotek poznańskich,
  • Dokumenty życia społecznego -- zawiera ulotki reklamowe, przewodniki po miastach, katalogi wystaw, ulotki i odezwy wyborcze itp.
Kolejne kolekcje będą tworzone w miarę potrzeb.

Pytanie: Co to jest wystawa?
Odpowiedź: Wystawa to zbiór dokumentów powiązanych ze sobą tematycznie i prezentowanych w określonej kolejności. Dokumenty wchodzące w skład wystawy mogą pochodzić z różnych kolekcji.

Pytanie: Na czym polega wyszukiwanie ogólne?
Odpowiedź: Każda publikacja składa się z opisu (zestawu atrybutów, takich jak autor, tytuł, wydawca, słowa kluczowe itp.) oraz treści. Użytkownik, chcąc znaleźć interesujące go dane, tworzy wyrażenie wyszukiwawcze za pomocą słów i operatorów logicznych.
Wyszukiwanie ogólne polega na wyszukiwaniu słów występujących w wyrażeniu wyszukiwawczym zarówno w opisach publikacji jak i w ich treści, oczywiście z uwzględniane operatorów logicznych.
Wyszukiwanie ogólne może być przeprowadzone na poziomie całej WBC -- przeszukiwane są wtedy publikacje we wszystkich kolekcjach, lub na poziomie wybranej kolekcji -- przeszukiwane są wtedy tylko publikacje zgromadzone w tej kolekcji. Ten drugi sposób pozwala skrócić czas wyszukiwania oraz znacznie ogranicza liczbę uzyskanych wyników.

Pytanie: Na czym polega wyszukiwanie w katalogu?
Odpowiedź: Wyszukiwanie w katalogu, w przeciwieństwie do wyszukiwania ogólnego, ogranicza się do wyszukiwania jedynie w opisach publikacji. Wyszukiwanie to ma zastosowanie np. wtedy, gdy chcemy znaleźć książki napisane przez Jana Kowalskiego, ale nie interesują nas książki o Janie Kowalskim.
Podobnie jak w przypadku wyszukiwania ogólnego, wyszukiwanie w katalogu może być zrealizowane zarówno na poziomie całej biblioteki lub tylko w wybranej kolekcji.

Pytanie: Czy publikacje umieszczone w WBC są chronione prawem autorskim?
Odpowiedź: Część zbiorów przechowywanych w WBC jest chroniona prawem autorskim. Dotyczy to przede wszystkim zbiorów stanowiących kolekcję Materiały dydaktyczne. Publikacje takie umieszczane są w WBC po podpisaniu stosownych umów z autorami lub wydawcami.

Pytanie: Czy dostęp do zawartości WBC jest bezpłatny i nieograniczony?
Odpowiedź: Dostęp do publikacji nie objętych prawem autorskim jest bezpłatny i nieograniczony. W przypadku publikacji, na umieszczenie których podpisano umowę z autorem lub wydawcą, kwestie te rozstrzyga umowa. Dostęp do publikacji może być zrealizowany tylko po zalogowaniu się do systemu lub tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z komputera w określonej lokalizacji. Publikacje chronione prawem autorskim mogą być rownież zabezpieczone przed skopiowaniem ich w łatwy sposób na dysk lokalny komputera użytkownika.

Zobacz również:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji