Obiekt

Tytuł: Podstawy termodynamiki chemicznej

Twórca:

Bełtowska-Brzezinska, Maria

Typ obiektu:

skrypt

Data wydania:

2009

Opis:

. Pojęcia podstawowe . Układ, stan układu . Procesy odwracalne i nieodwracalne . . Reakcje chemiczne . Właściwości faz gazowych . Gaz doskonały . . Gazy rzeczywiste . . Równanie van der Waalsa . . . Zasada stanów odpowiadających sobie i zredukowane równanievan der Waalsa . . Mieszaniny gazów. Prawo Daltona. . Energia wewnętrzna i entalpia . . Energia wewnętrzna układu . . Entalpia . . Prawo Gay-Lussaca . Praca i ciepło. Konwencja znaku . . Praca nieobjętościowa . . Praca objętościowa . . . Nieodwracalne rozprężanie i sprężanie gazu . . . Kwazi-odwracalne rozprężanie i sprężanie gazu . Pierwsza zasada termodynamiki . . Pierwsza zasada termodynamiki wyrażona przezzmiany energii wewnętrznej . . Pierwsza zasada termodynamiki wyrażona przezzmianę entalpii układu . . . Układy zamknięte . . . Układy otwarte . . Zależność energii wewnętrznej i entalpii od temperatury . . . Pojemność cieplna układu przy V =const . . . Pojemność cieplna układu przy stałym ciśnieniu . . Energia wewnętrzna, entalpia i ciepło w reakcjach chemicznych . . . Związek między entalpią i energią wewnętrzną reakcjiz udziałem reagentów gazowych . . Termochemia . Zależność ciepła reakcji chemicznej od temperatury Prawo Kirchhoffa. . Warunki izobaryczne . . . Warunki izochoryczne . . . Efekt cieplny reakcji zobojętniania . . Entalpia procesów fizycznych . Druga i trzecia zasada termodynamiki . . Entropia, nierówność Clausius . . . Wpływ temperatury na zmianę entropii . . Trzecia zasada termodynamiki . Połączenie I i II zasady termodynamiki. . . Właściwości entalpii swobodnej i energii swobodnej . . . Entalpia swobodna i energia swobodna reakcji chemicznej . . Kryteria równowagi i samorzutnego przebiegu procesóww układach zamkniętych . . Powinowactwo chemiczne . Związki między funkcjami termodynamicznymi . . Wpływ temperatury na entalpię swobodną układu . . Wpływ ciśnienia na entalpię swobodną i potencjał chemiczny . . Potencjał chemiczny jako pochodna U, H, F i G . . Doświadczalne wyznaczanie entalpii swobodnej, entalpiii entropii reakcji chemicznych . Równowaga chemiczna . . Systemy aktywności. . . Izoterma van’t Hoffa, termodynamiczne stałe równowagi . . Przybliżone stałe równowagi . . Zależność stałych równowagi reakcji chemicznych od T . . Zależność stałych równowagi od ciśnienia . Warunki równowagi w układach wieloskładnikowych i wielofazowych . . Reguła faz Gibbsa . . Zastosowanie reguły faz. Układy jednoskładnikowe . . . Diagramy fazowe w układzie jednoskładnikowym . . . Współistnienie dwóch faz w układzie jednoskładnikowym.Równanie Clausiusa-Clapeyrona . . . Równowaga ciecz–para nasyconai ciało stałe-para nasycona . . . . Równowaga ciało stałe – ciecz . Układy dwuskładnikowe i trójskładnikowe . . . Stała równowagi fazowej w wieloskładnikowymW układzie dwufazowym . . . . Prawo podziału Nernsta . . . . Wpływ temperatury na termodynamiczną stałąrównowagi fazowej . . . Prężność pary nasyconej nad roztworemdwuskładnikowym.Prawo Raoulta . . . . Skład pary nad roztworem . . Roztwory substancji nielotnych.Podwyższenie temperatury wrzenia i obniżenietemperatury krzepnięcia. Ebuliometria i kriometria . . Ciśnienie osmotyczne Literatura

Wydawca:

Wydział Chemii UAM

Miejsce wydania:

Poznań

Identyfikator:

oai:www.wbc.poznan.pl:110270

Język:

pol

Prawa do dysponowania publikacją:

Wydział Chemii UAM w Poznaniu

Właściciel praw:

Wydział Chemii UAM w Poznaniu

Digitalizacja:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Lokalizacja oryginału:

Wydział Chemii UAM w Poznaniu

Format obiektu cyfrowego:

application/pdf

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2013-02-04

Data dodania obiektu:

2009-04-10

Liczba wyświetleń treści obiektu:

44 105

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

44197

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://wbc.poznan.pl/publication/98647

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji