Object

Title: Obieg weksla in blanco : stosunek art. 2 ust. 5 polskiego prawa wekslowego do art. 10 projektu jednolitego prawa wekslowego, opracowanego przez konferencję międzynarodową w Genewie w roku 1930

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information