Statistics of digital library

Number of objects: 422 869 (including 415 560 published and 7 309 planned objects)

Readers on-line: 4 135

Total number of users since 2004-06-10: 216 978 491


General statistics

Chart:

Show statistics as: HTML table , csv file
Summary number of displayed objects
Show statistics as: HTML table , csv file
Summary number of new objects
Show statistics as: HTML table , csv file
Summary number of object downloads
Show statistics as: HTML table , csv file

Number of new objects added in different formats

Chart:

stat chart

The number in parentheses is the total number of objects with content for a given format

 1. DJVU [323 897]
 2. PDF [17 758]
 3. Photo gallery [541]
 4. Audio [10]
 5. Video [2]
 6. EPUB [0]
 7. MOBI [0]
 8. Bitmapa [0]
 9. Txt [0]
 10. Undefined format [77 823]
Number of content views for different formats

Chart:

stat chart2

The number in parentheses is the total number of content views requested for a given format

 1. DJVU [32 707 577]
 2. PDF [17 361 821]
 3. Photo gallery [52 380]
 4. Audio [487]
 5. Video [80]
 6. EPUB [0]
 7. MOBI [0]
 8. Bitmapa [0]
 9. Txt [0]
 10. Undefined format [12 393 509]

Language:

Ranking by total number of objects

Attribute:

stat chart

Number in brackets is a number of all objects which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [96000]
 2. czasopisma [75996]
 3. gazety [73905]
 4. gazeta [73724]
 5. wydawnictwa urzędowe [18181]
 6. dodatek do czasopisma [6147]
 7. archiwalia [5841]
 8. rękopis [5806]
 9. rękopisy [5331]
 10. starodruki [4585]
 11. dzienniki urzędowe [4522]
 12. tygodniki [4313]
 13. źródła historyczne [3837]
 14. rozprawa doktorska [2919]
 15. gazeta (gazety) [2684]
 16. akta [2545]
 17. listy strat [2398]
 18. starodruk [2395]
 19. sprawozdania [1936]
 20. monografia [1642]
 21. czasopismo (czasopisma) [1475]
 22. miesięcznik [1389]
 23. dwutygodniki [1383]
 24. mapy [1381]
 25. monografie [1213]
 26. artykuł [1071]
 27. korespondencje [1016]
 28. listy [855]
 29. dodatki do R.1899 [830]
 30. fotografie [777]
 31. mapa [773]
 32. artykuły [708]
 33. personalia [696]
 34. dokumentacja kadrowa [696]
 35. druki ulotne [684]
 36. dokumenty elektroniczne [653]
 37. kalendarz [624]
 38. tygodniki ilustrowane [614]
 39. fiszki [592]
 40. informator [564]
 41. wspomnienie [546]
 42. powieści [485]
 43. biuletyn [449]
 44. szkice [436]
 45. źródło historyczne [433]
 46. broszury [429]
 47. rozprawy doktorskie [424]
 48. kalendarze [401]
 49. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [391]
 50. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [391]
 51. źródło [388]
 52. materiały sejmowe [375]
 53. dziennik urzędowy [373]
 54. odbitka [371]
 55. biografie [356]
 56. inkunabuł [353]
 57. podręczniki [350]
 58. pamiętnik [348]
 59. monografia historyczna [328]
 60. korespondencja [328]
 61. bibliografie [328]
 62. Beilage [321]
 63. pocztówka [316]
 64. rocznik [303]
 65. powieści historyczne [299]
 66. dodatki do R.1909 [298]
 67. pamiętniki [296]
 68. dodatki do R.1908 [295]
 69. dodatki do R.1907 [291]
 70. dodatki do R.1900 [289]
 71. dodatki do R.1898 [277]
 72. podręczniki akademickie [272]
 73. dodatki do R.1895 [265]
 74. muzykalia [258]
 75. raporty [252]
 76. monografie historyczne [248]
 77. maszynopis [244]
 78. szkice historyczne [243]
 79. poezja [229]
 80. rozprawa habilitacyjna [226]
 81. fotografia [224]
 82. kazania [206]
 83. recenzja [201]
 84. odbitki [201]
 85. dokumenty [197]
 86. opracowanie [193]
 87. opowiadania [186]
 88. inkunabuły [186]
 89. sprawozdanie [185]
 90. książka [182]
 91. spis [177]
 92. słowniki [166]
 93. wydawnictwa popularne [156]
 94. statuty [156]
 95. pocztówki [154]
 96. informatory [153]
 97. poradniki [148]
 98. katalogi [145]
 99. statut [143]
 100. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [142]
 101. ustawy [140]
 102. dyplomy [138]
 103. biuletyny [138]
 104. odezwy [135]
 105. roczniki [133]
 106. karta pocztowa [133]
 107. dramaty [133]
 108. mowy [129]
 109. poradnik [126]
 110. druki [126]
 111. katalog [125]
 112. programy nauczania [122]
 113. fotokopia [122]
 114. telegram [115]
 115. mowy pogrzebowe [112]
 116. jednodniówka [112]
 117. publicystyka [110]
 118. kazanie [108]
 119. poradnik metodyczny [107]
 120. listy nazwisk [107]
 121. spisy [106]
 122. spisy lasów [105]
 123. spisy osobowe [103]
 124. zeszyty naukowe [101]
 125. wydawnictwa źródłowe [101]
 126. mowy sejmowe [98]
 127. wizerunek [95]
 128. rozprawy [95]
 129. dziennik [93]
 130. bibliografia [93]
 131. poezje [92]
 132. wspomnienia [90]
 133. modlitewniki [89]
 134. podręcznik [88]
 135. księgi adresowe [83]
 136. czasopisma wojskowe polskie [81]
 137. szkice literackie [78]
 138. antologie [78]
 139. ulotka [77]
 140. kroniki [76]
 141. ryciny [75]
 142. dodatek [75]
 143. wykłady [73]
 144. streszczenie [73]
 145. maszynopis powielony [73]
 146. opracowania historyczne [70]
 147. broszura [70]
 148. biografia [70]
 149. albumy [68]
 150. katalogi wystaw [67]
 151. katalog wystawy [67]
 152. regulamin [66]
 153. przewodnik [66]
 154. programy wykładów [66]
 155. opracowania [66]
 156. kwartalnik [66]
 157. Volks-Kalender [66]
 158. beletrystyka [65]
 159. druk okolicznościowy [64]
 160. encyklopedie [63]
 161. przewodniki [61]
 162. atlasy [61]
 163. wykłady naukowe [60]
 164. wykazy [59]
 165. mowy żałobne [58]
 166. album [58]
 167. uniwersały [57]
 168. materiały konferencyjne [57]
 169. maszynopisy [57]
 170. kronika [56]
 171. czasopisma niezależne [56]
 172. zdjęcia [55]
 173. powieść [55]
 174. nadbitka [55]
 175. katalogi księgarskie [54]
 176. nuty [53]
 177. obwieszczenia [52]
 178. komedie [51]
 179. akta sejmowe [51]
 180. odczyty [50]
 181. nadbitki [50]
 182. głos sejmowy [50]
 183. rozważania [49]
 184. dysertacje [49]
 185. pisma patrystyczne [48]
 186. pieśni [48]
 187. wykłady uniwersyteckie [47]
 188. ikonografia [47]
 189. regulaminy [46]
 190. instrukcje [46]
 191. panegiryki [45]
 192. statystyki [44]
 193. recenzje [43]
 194. antologia [42]
 195. wykład [41]
 196. prospekty [41]
 197. program wykładów [41]
 198. katechizmy [41]
 199. rozdział [40]
 200. program teatralny/operowy [40]
 201. protokoły [39]
 202. księgi pamiątkowe [39]
 203. eseje [39]
 204. słownik [37]
 205. herbarze [37]
 206. ulotki [36]
 207. plany [36]
 208. almanachy [36]
 209. raptularze [35]
 210. listy otwarte [35]
 211. notatki [34]
 212. rozmyślania [33]
 213. referaty [33]
 214. przewodniki turystyczne [32]
 215. wykaz [31]
 216. przepisy prawne [31]
 217. programy filmowe [31]
 218. biblia [31]
 219. satyry [29]
 220. konstytucje sejmowe [29]
 221. zaproszenie [28]
 222. relacje z podróży [28]
 223. dialogi [28]
 224. modlitwy [27]
 225. tablice [26]
 226. nekrolog [26]
 227. słownik biograficzny [25]
 228. leksykony [25]
 229. jednodniówki [25]
 230. śpiewniki [24]
 231. wstęp [24]
 232. obwieszczenie [24]
 233. nekrologi [24]
 234. rozprawa [23]
 235. programy [23]
 236. miesięczniki [23]
 237. list [23]
 238. czasopisma literackie [23]
 239. inwentarz [22]
 240. genealogie [22]
 241. ustawa [21]
 242. opowiadanie [21]
 243. formularz [21]
 244. cenniki [21]
 245. ulotki wyborcze [20]
 246. szkice biograficzne [20]
 247. prospekt [20]
 248. program [20]
 249. polemiki [20]
 250. panegiryk [20]
 251. orzeczenia prawne [20]
 252. exlibris [20]
 253. wydawnictwo okolicznościowe [19]
 254. skrypt [19]
 255. rejestry [19]
 256. odczyt [19]
 257. katalog wydawniczy [19]
 258. katalog księgarski/wydawniczy [19]
 259. katalog antykwaryczny [19]
 260. dokumenty muzyczne [19]
 261. bajki [19]
 262. rozporządzenia [18]
 263. referat [18]
 264. przemówienia [18]
 265. legitymacje członkowskie [18]
 266. inwentarze [18]
 267. druki okolicznościowe [18]
 268. wykazy personalne [17]
 269. powieść historyczna [17]
 270. polemika [17]
 271. księga pamiątkowa [17]
 272. statuty i regulaminy [16]
 273. relacje osobiste [16]
 274. plakat [16]
 275. nowele [16]
 276. elementarze [16]
 277. wiersze [15]
 278. traktat [15]
 279. poradniki rolnicze [15]
 280. plansza [15]
 281. opisy [15]
 282. katalog księgarski [15]
 283. druk ulotny [15]
 284. życiorysy [14]
 285. uniwersał [14]
 286. ulotki reklamowe [14]
 287. spis nazwisk [14]
 288. przemówienie [14]
 289. poemat [14]
 290. opisy podróży [14]
 291. opisy kraju [14]
 292. libretta [14]
 293. kodeksy [14]
 294. kodeks dyplomatyczny [14]
 295. atlas [14]
 296. wypisy [13]
 297. wspomnienia pośmiertne [13]
 298. słownik geograficzny [13]
 299. szkice filozoficzne [13]
 300. spisy nazwisk [13]
 301. spis osobowy [13]
 302. skrypty [13]
 303. skorowidze [13]
 304. skorowidz [13]
 305. opowiadania historyczne [13]
 306. ogłoszenia [13]
 307. księgi rachunkowe [13]
 308. diariusze [13]
 309. biografie literackie [13]
 310. anegdoty [13]
 311. zbiory pism [12]
 312. zaproszenia [12]
 313. wiersze okolicznościowe [12]
 314. sztuki teatralne [12]
 315. reprodukcja [12]
 316. poematy [12]
 317. katalogi biblioteczne [12]
 318. druki urzędowe [12]
 319. deklaracje [12]
 320. zbiory dokumentów [11]
 321. wspomnienia z podróży [11]
 322. testamenty [11]
 323. szkice krytyczne [11]
 324. studium [11]
 325. satyra [11]
 326. reprinty [11]
 327. quaestiones [11]
 328. podręczniki dla szkół średnich [11]
 329. mowy sądowe [11]
 330. legendy [11]
 331. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [11]
 332. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [11]
 333. broszury polityczne [11]
 334. załączniki [10]
 335. relacje [10]
 336. przymówienie się [10]
 337. projekty sejmowe [10]
 338. prace zbiorowe [10]
 339. poradniki budowlane [10]
 340. podręczniki medyczne [10]
 341. okólnik [10]
 342. odezwa [10]
 343. metryki [10]
 344. hagiografie [10]
 345. encyklopedia [10]
 346. dzienniki [10]
 347. dramat [10]
 348. cennik [10]
 349. traktaty [9]
 350. serie wydawnicze [9]
 351. rozkazy [9]
 352. relacja z podróży [9]
 353. projekty [9]
 354. program nauczania [9]
 355. podręcznik akademicki [9]
 356. pisma [9]
 357. opracowania naukowe [9]
 358. mowa [9]
 359. lista oficerów [9]
 360. księga jubileuszowa [9]
 361. książka kucharska [9]
 362. kodeksy prawne [9]
 363. indeksy [9]
 364. herbarz [9]
 365. fraszki [9]
 366. ekspedycje [9]
 367. akwarele [9]
 368. akty zgonu [9]
 369. wiersz okolicznościowy [8]
 370. uwiadomienia [8]
 371. uchwały [8]
 372. tabele [8]
 373. spisy wykładów [8]
 374. rozkazy wojskowe [8]
 375. poezja okolicznościowa [8]
 376. nowiny [8]
 377. miedzioryt [8]
 378. książki kucharskie [8]
 379. epitalamia [8]
 380. epistolografia [8]
 381. druk urzędowy [8]
 382. Zeszyt Naukowy [8]
 383. zaświadczenie [7]
 384. wyroki sądowe [7]
 385. wykaz miejscowości [7]
 386. wydawnictwo ilustrowane [7]
 387. vademecum [7]
 388. tłumaczenie [7]
 389. szkice religijne [7]
 390. rozprawy naukowe [7]
 391. rozprawy fiozoficzne [7]
 392. rozprawy filozoficzne [7]
 393. rozporządzenie [7]
 394. przekłady [7]
 395. programy teatralne [7]
 396. praca zbiorowa [7]
 397. praca doktorska [7]
 398. poradniki medyczne [7]
 399. podania [7]
 400. opis kraju [7]
 401. mowy rektorskie [7]
 402. mowy polityczne [7]
 403. mowy okolicznościowe [7]
 404. mowa pogrzebowa [7]
 405. literatura [7]
 406. księga adresowa [7]
 407. książka adresowa [7]
 408. kompendium [7]
 409. katalog handlowy [7]
 410. artykuły historyczno-prawne [7]
 411. afisze filmowe [7]
 412. żywoty świętych [6]
 413. zapisy fonograficzne [6]
 414. spisy miejscowości [6]
 415. sielanki [6]
 416. roczniki oficerskie [6]
 417. psałterz [6]
 418. przedruki [6]
 419. programy uroczystości [6]
 420. poradniki gospodarskie [6]
 421. poezja funeralna [6]
 422. pisma zbiorowe [6]
 423. partytura [6]
 424. odpowiedź [6]
 425. monografie literackie [6]
 426. modlitewnik [6]
 427. literatura popularnonaukowa [6]
 428. lista nazwisk [6]
 429. księgi liturgiczne [6]
 430. kalendarium [6]
 431. instrukcje wojskowe [6]
 432. diariusze sejmowe [6]
 433. dekrety [6]
 434. cegiełka [6]
 435. biografia literacka [6]
 436. article [6]
 437. świadectwa szkolne [5]
 438. zbiór [5]
 439. traktat teologiczny [5]
 440. tablice historyczne [5]
 441. szkice popularno-naukowe [5]
 442. spisy geograficzne [5]
 443. spis miejscowości [5]
 444. rozprawy religijne [5]
 445. rozprawy historyczne [5]
 446. rezolucje [5]
 447. przepisy wojskowe [5]
 448. poradniki weterynaryjne [5]
 449. pamiętniki 19w. [5]
 450. pamiątka [5]
 451. opery [5]
 452. okólniki [5]
 453. nowela [5]
 454. nalepka iluminacyjna [5]
 455. monografie filozoficzne [5]
 456. memoriały [5]
 457. manifesty [5]
 458. leksykon [5]
 459. laudacje [5]
 460. komedia [5]
 461. karta zaopatrzeniowa [5]
 462. kancjonały [5]
 463. elegie [5]
 464. dzienniki podróży [5]
 465. dysertacja [5]
 466. akty prawne [5]
 467. afisz [5]
 468. śpiewnik [4]
 469. zaśwadczenia [4]
 470. zarządzenia [4]
 471. umowy [4]
 472. tragedie [4]
 473. synteza [4]
 474. studia historyczne [4]
 475. reportaż [4]
 476. regulaminy wojskowe [4]
 477. przysłowia [4]
 478. przewodniki turystyczne 19w. [4]
 479. pogadanki [4]
 480. piosenki [4]
 481. pieśń [4]
 482. petycje [4]
 483. pamflety [4]
 484. opowieści [4]
 485. mszały [4]
 486. monografie genealogiczne [4]
 487. manifest [4]
 488. księgi święte [4]
 489. księgi wpisów [4]
 490. księgi jubileuszowe [4]
 491. książki telefoniczne [4]
 492. książki adresowe [4]
 493. kodeks [4]
 494. kazania pogrzebowe [4]
 495. hagiografia [4]
 496. fragmenty [4]
 497. faksymile [4]
 498. epitafium [4]
 499. dysertacje doktorskie [4]
 500. baśnie [4]
 501. argument [4]
 502. Zbiór pieśni [4]
 503. zielniki [3]
 504. wykłady filozoficzne [3]
 505. wspomnienia historyczne [3]
 506. wodewile [3]
 507. ulotka informacyjna [3]
 508. transumpty [3]
 509. teksty źródłowe [3]
 510. szkice naukowe [3]
 511. szkice monograficzne [3]
 512. szkice geograficzne [3]
 513. szkice ekonomiczne [3]
 514. spis statystyczny [3]
 515. rozprawy krytyczne [3]
 516. roczniki lekarskie [3]
 517. relacja [3]
 518. rejestry zmarłych [3]
 519. rachunki [3]
 520. przepisy służbowe [3]
 521. przemowy [3]
 522. protokół [3]
 523. protestacje [3]
 524. program uroczystości [3]
 525. powieść biograficzna [3]
 526. ordynacje [3]
 527. opwiadania historyczne [3]
 528. opracowanie bibliograficzne [3]
 529. opis podróży [3]
 530. mowa żałobna [3]
 531. monografia statystyczna [3]
 532. lista poległych [3]
 533. lista [3]
 534. list pasterski [3]
 535. list otwarty [3]
 536. kroniki klasztorne [3]
 537. kontrakty [3]
 538. konstytucje [3]
 539. komunikat [3]
 540. komentarze do ustawy [3]
 541. komentarz [3]
 542. katechizm (katechizmy) [3]
 543. katalogi grafiki [3]
 544. katalog galerii [3]
 545. kantyczki [3]
 546. interpelacje poselskie [3]
 547. informatory szkolne [3]
 548. indeks [3]
 549. epigramaty [3]
 550. dzienniki wydatków [3]
 551. dyplom [3]
 552. dokument królewski [3]
 553. dodatek nadzwyczajny [3]
 554. brewiarze [3]
 555. apele [3]
 556. akta majątkowe [3]
 557. afisze [3]
 558. zarządzenie [2]
 559. wypisy heraldyczne [2]
 560. wykazy miejscowości [2]
 561. traktaty filozoficzne [2]
 562. tragedia [2]
 563. tezy [2]
 564. szkice satyryczne [2]
 565. szkice polityczne [2]
 566. szkice jubileuszowe [2]
 567. szkice gospodarcze [2]
 568. szkice bibliograficzne [2]
 569. szkic historyczny [2]
 570. statuty synodalne [2]
 571. staroduki [2]
 572. spisy wystawców [2]
 573. spisy topograficzne [2]
 574. spisy książek [2]
 575. spisy dokumentów [2]
 576. scenki ludowe [2]
 577. satyry polityczne [2]
 578. rozprawy publicystyczne [2]
 579. rozkaz [2]
 580. roczniki statystyczne [2]
 581. repertuary [2]
 582. rejestr [2]
 583. regulamin szkolny [2]
 584. recepta [2]
 585. przepisy licencyjne [2]
 586. program zjazdu [2]
 587. program konferencji [2]
 588. program koncertu [2]
 589. praca magisterska [2]
 590. postylle [2]
 591. pokwitowanie [2]
 592. poemat dramatyczny [2]
 593. podręczniki wyborcze [2]
 594. plan miasta [2]
 595. pisma filozoficzne [2]
 596. pieczęcie [2]
 597. paszport [2]
 598. paszkwile [2]
 599. pamiętniki 19 w. [2]
 600. opracowania geograficzne [2]
 601. opis [2]
 602. opinie [2]
 603. opera [2]
 604. ogłoszenie [2]
 605. odznaczenia [2]
 606. obraz [2]
 607. obitka [2]
 608. noty dyplomatyczne [2]
 609. normy prawne [2]
 610. mowy weselne [2]
 611. mowa sejmowa [2]
 612. monografie heraldyczne [2]
 613. mitologie [2]
 614. miscellanea [2]
 615. memoriał [2]
 616. memoranda [2]
 617. materiały informacyjne [2]
 618. listy oficerów [2]
 619. laudum [2]
 620. lacrimae [2]
 621. kwestionariusz [2]
 622. księgi sądowe [2]
 623. księgi biblijne [2]
 624. księga sądowa [2]
 625. księga [2]
 626. kopie maszynopisu [2]
 627. komunikaty [2]
 628. komentarze [2]
 629. katechizm [2]
 630. katalog roślin [2]
 631. karta wstępu [2]
 632. kantaty [2]
 633. ilustracje [2]
 634. gwasz [2]
 635. gratulacje [2]
 636. glosariusz [2]
 637. faksymile rękopisu [2]
 638. epitafia [2]
 639. edycje [2]
 640. druk muzyczny [2]
 641. dowód tożsamości [2]
 642. dodatki [2]
 643. diariusz [2]
 644. biografia bibliografia [2]
 645. bilet wstępu [2]
 646. bilet [2]
 647. ballady [2]
 648. bajka [2]
 649. adresy [2]
 650. Utwory satyryczne [2]
 651. Praca dyplomowa [2]
 652. Kalender (Evangelischer) [2]
 653. świadectwo szkolne [1]
 654. złote myśli [1]
 655. zwierciadło [1]
 656. zielnik [1]
 657. zeszyty szkolne [1]
 658. zdjęcie [1]
 659. zbiór mów [1]
 660. zażalenia [1]
 661. zapiski heraldyczne [1]
 662. zapiski [1]
 663. zakładka do książki [1]
 664. zagajenie [1]
 665. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 666. wykaz ulic [1]
 667. widoki [1]
 668. votum [1]
 669. varia [1]
 670. ustawy podatkowe [1]
 671. ustawy kościelne [1]
 672. układy zbiorowe pracy [1]
 673. ugody [1]
 674. tłumaczenia [1]
 675. tygodni [1]
 676. tygodn [1]
 677. traktaty teologiczne [1]
 678. traktat filozoficzny [1]
 679. tekst na prawach rękopisu [1]
 680. tańce [1]
 681. słowo wstępne [1]
 682. słowniki heraldyczne [1]
 683. słowniki geograficzne [1]
 684. słownik heraldyczny [1]
 685. szkice historyyczne [1]
 686. szkic monograficzny [1]
 687. summa [1]
 688. studia genealogiczne [1]
 689. statuty sejmowe [1]
 690. sprostowanie [1]
 691. spisy map [1]
 692. spisy gmin [1]
 693. spis numizmatyczny [1]
 694. składy osobowe [1]
 695. silva rerum [1]
 696. sentencje [1]
 697. schematyzmy [1]
 698. rubrycele [1]
 699. rozprawy teologiczne [1]
 700. rozprawy sądowe [1]
 701. rozprawy psychologiczne [1]
 702. rozprawy i monografie [1]
 703. rozprawki astronomiczne [1]
 704. rozporządzenia królewskie [1]
 705. rozkład jazdy [1]
 706. reprodukcje zdjęć [1]
 707. relacje sejmowe [1]
 708. relacje historyczne [1]
 709. regulaminy szkolne [1]
 710. regulamin bankowy [1]
 711. referaty filozoficzne [1]
 712. recenjza [1]
 713. recencja [1]
 714. publikacje elektroniczne [1]
 715. przysięga [1]
 716. przewodniki sakralne [1]
 717. przepowiednie [1]
 718. przepisy kościelne [1]
 719. przepisy budowlane [1]
 720. przemówienie sprawozdawcze [1]
 721. protesty [1]
 722. programy przedstawień [1]
 723. prezentacja [1]
 724. prace źródłowe [1]
 725. powieść autobiograficzna [1]
 726. portrety [1]
 727. poradniki heraldyczne [1]
 728. poezja religijna [1]
 729. poematy żałobne [1]
 730. poemat żałobny [1]
 731. podręcznik numizmatyczny [1]
 732. pod [1]
 733. plankty [1]
 734. plan [1]
 735. pismo jubileuszowe [1]
 736. pastorałka [1]
 737. oracje sądowe [1]
 738. opracowania statystyczne [1]
 739. opracowania medyczne [1]
 740. opracowania genealogiczne [1]
 741. opisy flory [1]
 742. opis wizytacji [1]
 743. opis panowania [1]
 744. okólnik bankowy [1]
 745. obraz olejny [1]
 746. obligacja [1]
 747. objaśnienia do przezroczy [1]
 748. notatka biograficzna [1]
 749. naszywka [1]
 750. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 751. mowy laudacyjne [1]
 752. moralistyka [1]
 753. monografie psychologiczne [1]
 754. monografie porównawcze [1]
 755. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 756. misteria ludowe [1]
 757. materiały źródłowe [1]
 758. materiały kongresowe [1]
 759. materiał szkoleniowy [1]
 760. masoniki [1]
 761. mandaty [1]
 762. listy odznaczonych [1]
 763. lauda [1]
 764. księgi ziemskie [1]
 765. księgi protokólarne [1]
 766. księgi miejskie [1]
 767. księgi metrykalne [1]
 768. księgi imion [1]
 769. księga urodzeń [1]
 770. księga szkoły [1]
 771. księga miejska [1]
 772. księga kancelaryjna [1]
 773. książki pamiątkowe [1]
 774. książka telefoniczna [1]
 775. krytyka literacka [1]
 776. krytyka [1]
 777. kroniki żałobne [1]
 778. kosztorysy [1]
 779. kopie [1]
 780. konkursy [1]
 781. koncept [1]
 782. komentarze do tekstów [1]
 783. komentarze biblijne [1]
 784. kolekcja okol [1]
 785. kodeks prawny [1]
 786. kodeks handlowy [1]
 787. klucz do oznaczania [1]
 788. klepsydry [1]
 789. katalogi roślin użytkowych [1]
 790. katalog prasowy [1]
 791. kartka świąteczna [1]
 792. kartka pocztowa [1]
 793. karta żywnościowa [1]
 794. karta wizytowa [1]
 795. karta uczestnictwa [1]
 796. karta dostaw mleka [1]
 797. kancjonał [1]
 798. itinerarium [1]
 799. interpelacja poselska [1]
 800. instrukcje poselskie [1]
 801. instrukcje nauczania [1]
 802. informator teatralny [1]
 803. historia [1]
 804. habilitacja [1]
 805. głos [1]
 806. gwarancja [1]
 807. gesta [1]
 808. genealogia [1]
 809. felieton [1]
 810. expositio [1]
 811. etiudy organowe [1]
 812. dzienniki podawcze [1]
 813. dramolet [1]
 814. dowód osobisty [1]
 815. dokumenty powstańcze [1]
 816. dokumenty królewskie [1]
 817. dekrety królewskie [1]
 818. deklaracja [1]
 819. dane osobowe [1]
 820. brewe papieskie [1]
 821. blankiety [1]
 822. biuletyn artykułowy [1]
 823. biblie [1]
 824. atlasy historyczne [1]
 825. apologetyka [1]
 826. aneks [1]
 827. analiza [1]
 828. almanach [1]
 829. alegorie [1]
 830. akwarela [1]
 831. akty urodzeń [1]
 832. akta wizytacyjne [1]
 833. akta cechowe [1]
 834. akcje [1]
 835. agenda [1]
 836. aforyzmy [1]
 837. abecadlnik [1]
 838. Zeszyty Naukowe monografie [1]
 839. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 840. Prace habilitacyjne [1]
 841. Praca magisterska [1]
 842. Poznań [1]
 843. Kolekcja okolicznościowa [1]
 844. Dysertacja doktorska [1]
Ranking by number of viewed objects

Attribute:

stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of objects which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [9476043]
 2. czasopisma [6979710]
 3. gazety [5600696]
 4. czasopismo [5559399]
 5. monografia [4434097]
 6. gazeta [4248743]
 7. książka [3720067]
 8. monografie [3344949]
 9. rozprawa habilitacyjna [1812994]
 10. starodruki [1282086]
 11. rozprawy doktorskie [1181677]
 12. księgi adresowe [1044548]
 13. dzienniki urzędowe [832397]
 14. artykuł [765037]
 15. archiwalia [704176]
 16. źródła historyczne [703529]
 17. spisy [697022]
 18. rękopisy [666010]
 19. wydawnictwa urzędowe [634803]
 20. herbarze [633250]
 21. gazeta (gazety) [621846]
 22. personalia [566281]
 23. dokumentacja kadrowa [566281]
 24. tygodniki [553538]
 25. bibliografie [538269]
 26. monografie historyczne [502275]
 27. artykuły [485749]
 28. monografia historyczna [477955]
 29. pamiętniki [447603]
 30. skrypt [421245]
 31. starodruk [391151]
 32. biuletyn [367244]
 33. spis [356970]
 34. sprawozdania [323535]
 35. mapy [315645]
 36. antologie [312649]
 37. opracowanie [296521]
 38. spisy nazwisk [293713]
 39. przysłowia [292402]
 40. listy strat [290899]
 41. spis nazwisk [290817]
 42. rejestry zmarłych [283373]
 43. lista poległych [276773]
 44. roczniki oficerskie [271533]
 45. akta [267687]
 46. roczniki [265327]
 47. kodeks dyplomatyczny [262881]
 48. rękopis [262143]
 49. genealogie [254972]
 50. źródło [246590]
 51. wykazy [242182]
 52. podręcznik [236441]
 53. dwutygodniki [235264]
 54. rocznik [229226]
 55. wspomnienia [216862]
 56. kalendarze [205100]
 57. miesięcznik [201625]
 58. kroniki [195381]
 59. słowniki [188413]
 60. informator [182272]
 61. szkice historyczne [182001]
 62. dokumenty elektroniczne [176161]
 63. biografie [173264]
 64. kalendarz [164046]
 65. słownik [163441]
 66. wykaz miejscowości [162546]
 67. skorowidz [159329]
 68. powieści [156444]
 69. biblia [156230]
 70. tygodniki ilustrowane [155778]
 71. rejestry [152768]
 72. podręczniki [151235]
 73. podręczniki akademickie [151132]
 74. poradnik metodyczny [150256]
 75. źródło historyczne [129240]
 76. listy [108411]
 77. księgi pamiątkowe [107851]
 78. dodatek do czasopisma [101979]
 79. wydawnictwa popularne [100874]
 80. inkunabuł [100087]
 81. wspomnienie [98049]
 82. kazania [94376]
 83. skrypty [88821]
 84. tłumaczenie [83348]
 85. pocztówka [80363]
 86. spisy osobowe [80322]
 87. broszury [77508]
 88. katalogi [77460]
 89. powieści historyczne [77115]
 90. fotografie [76502]
 91. encyklopedie [73076]
 92. herbarz [69558]
 93. przewodniki [69543]
 94. korespondencje [67144]
 95. fotografia [65863]
 96. odbitka [65679]
 97. księga adresowa [65433]
 98. bibliografia [62346]
 99. pamiętnik [62153]
 100. praca magisterska [61580]
 101. opracowania [60504]
 102. poradniki [60037]
 103. almanachy [59039]
 104. mapa [58922]
 105. inkunabuły [58793]
 106. opracowania historyczne [58641]
 107. przewodnik [57074]
 108. książki adresowe [55204]
 109. album [52485]
 110. pocztówki [52465]
 111. materiały konferencyjne [52399]
 112. rozdział [51666]
 113. inwentarze [51057]
 114. kronika [49587]
 115. poezja [49369]
 116. kwartalnik [47462]
 117. roczniki lekarskie [46815]
 118. sprawozdanie [45489]
 119. biografia [44482]
 120. poezje [44351]
 121. korespondencja [43739]
 122. opowiadania [43508]
 123. program teatralny/operowy [42897]
 124. listy odznaczonych [42447]
 125. odbitki [42444]
 126. katalog [42087]
 127. kodeksy [41970]
 128. opisy [38614]
 129. szkice [38049]
 130. postylle [37564]
 131. lista oficerów [37343]
 132. szkice literackie [37044]
 133. pisma patrystyczne [36788]
 134. zeszyty naukowe [36273]
 135. informatory [35499]
 136. praca zbiorowa [34814]
 137. druki [34343]
 138. maszynopis [33226]
 139. modlitewniki [32708]
 140. dziennik urzędowy [32412]
 141. atlasy [31802]
 142. leksykony [31140]
 143. katalogi wystaw [30636]
 144. książka adresowa [30043]
 145. dramaty [29221]
 146. rozprawy [29154]
 147. wykaz [28379]
 148. poradnik [28373]
 149. muzykalia [28068]
 150. akta sejmowe [28019]
 151. spisy miejscowości [27602]
 152. spis miejscowości [27504]
 153. broszura [27154]
 154. książki telefoniczne [26717]
 155. synteza [26611]
 156. diariusze sejmowe [25925]
 157. kompendium [25857]
 158. albumy [25674]
 159. odezwy [25569]
 160. powieść [25188]
 161. pieśni [24685]
 162. prace zbiorowe [24481]
 163. materiały sejmowe [24310]
 164. wykazy personalne [23686]
 165. książka telefoniczna [23504]
 166. listy nazwisk [23341]
 167. śpiewniki [23136]
 168. fiszki [22843]
 169. ustawy [22569]
 170. spisy lasów [21362]
 171. czasopismo (czasopisma) [21147]
 172. telegram [20958]
 173. rozważania [20167]
 174. diariusze [19733]
 175. publicystyka [19567]
 176. słownik biograficzny [19442]
 177. katalog wystawy [19291]
 178. relacje osobiste [19207]
 179. rozprawa [18776]
 180. Zeszyt Naukowy [18680]
 181. ustawa [17910]
 182. słownik geograficzny [17845]
 183. skorowidze [17557]
 184. artykuły historyczno-prawne [17459]
 185. recenzja [16950]
 186. monografie heraldyczne [16902]
 187. podręczniki wyborcze [16690]
 188. edycje [16606]
 189. beletrystyka [16588]
 190. dziennik [16488]
 191. lista nazwisk [16280]
 192. ryciny [16156]
 193. kodeks [15984]
 194. wykłady [15858]
 195. nadbitki [15471]
 196. statuty [15429]
 197. recenzje [14978]