Statistics of digital library

Number of objects: 414 563 (including 404 999 published and 9 564 planned objects)

Readers on-line: 4 348

Total number of users since 2004-06-10: 191 340 262


General statistics

Chart:

Show statistics as: HTML table , csv file
Summary number of displayed objects
Show statistics as: HTML table , csv file
Summary number of new objects
Show statistics as: HTML table , csv file
Summary number of object downloads
Show statistics as: HTML table , csv file

Number of new objects added in different formats

Chart:

stat chart

The number in parentheses is the total number of objects with content for a given format

 1. DJVU [323 670]
 2. PDF [17 550]
 3. Photo gallery [541]
 4. Audio [10]
 5. Video [2]
 6. EPUB [0]
 7. MOBI [0]
 8. Bitmapa [0]
 9. Txt [0]
 10. Undefined format [66 238]
Number of content views for different formats

Chart:

stat chart2

The number in parentheses is the total number of content views requested for a given format

 1. DJVU [32 191 411]
 2. PDF [16 880 223]
 3. Photo gallery [51 789]
 4. Audio [477]
 5. Video [59]
 6. EPUB [0]
 7. MOBI [0]
 8. Bitmapa [0]
 9. Txt [0]
 10. Undefined format [11 262 746]

Language:

Ranking by total number of objects

Attribute:

stat chart

Number in brackets is a number of all objects which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopisma [75452]
 2. czasopismo [75120]
 3. gazety [71608]
 4. gazeta [68399]
 5. wydawnictwa urzędowe [18181]
 6. dodatek do czasopisma [5992]
 7. archiwalia [5841]
 8. rękopis [5676]
 9. rękopisy [5250]
 10. starodruki [4583]
 11. dzienniki urzędowe [4521]
 12. tygodniki [4121]
 13. źródła historyczne [3835]
 14. rozprawa doktorska [2889]
 15. gazeta (gazety) [2684]
 16. akta [2545]
 17. listy strat [2398]
 18. starodruk [2340]
 19. sprawozdania [1933]
 20. czasopismo (czasopisma) [1816]
 21. monografia [1636]
 22. mapy [1381]
 23. miesięcznik [1372]
 24. dwutygodniki [1364]
 25. monografie [1202]
 26. korespondencje [1013]
 27. artykuł [1010]
 28. listy [854]
 29. dodatki do R.1899 [830]
 30. mapa [773]
 31. fotografie [773]
 32. artykuły [697]
 33. personalia [696]
 34. dokumentacja kadrowa [696]
 35. dokumenty elektroniczne [653]
 36. kalendarz [624]
 37. tygodniki ilustrowane [614]
 38. fiszki [592]
 39. informator [564]
 40. wspomnienie [546]
 41. powieści [485]
 42. druki ulotne [468]
 43. biuletyn [444]
 44. źródło historyczne [433]
 45. szkice [425]
 46. broszury [422]
 47. rozprawy doktorskie [413]
 48. kalendarze [401]
 49. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [391]
 50. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [391]
 51. źródło [388]
 52. materiały sejmowe [375]
 53. dziennik urzędowy [373]
 54. odbitka [371]
 55. biografie [355]
 56. podręczniki [347]
 57. pamiętnik [342]
 58. korespondencja [328]
 59. monografia historyczna [327]
 60. bibliografie [326]
 61. Beilage [321]
 62. pocztówka [316]
 63. rocznik [301]
 64. powieści historyczne [299]
 65. dodatki do R.1909 [298]
 66. pamiętniki [295]
 67. dodatki do R.1908 [295]
 68. dodatki do R.1907 [291]
 69. dodatki do R.1900 [289]
 70. dodatki do R.1898 [277]
 71. podręczniki akademickie [272]
 72. dodatki do R.1895 [265]
 73. muzykalia [258]
 74. raporty [252]
 75. inkunabuł [248]
 76. monografie historyczne [247]
 77. maszynopis [242]
 78. szkice historyczne [239]
 79. rozprawa habilitacyjna [226]
 80. poezja [226]
 81. fotografia [224]
 82. kazania [205]
 83. recenzja [201]
 84. dokumenty [197]
 85. odbitki [195]
 86. opracowanie [193]
 87. inkunabuły [186]
 88. sprawozdanie [184]
 89. opowiadania [184]
 90. spis [177]
 91. książka [175]
 92. słowniki [166]
 93. pocztówki [154]
 94. informatory [151]
 95. wydawnictwa popularne [150]
 96. statuty [149]
 97. poradniki [148]
 98. statut [143]
 99. katalogi [142]
 100. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [142]
 101. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [142]
 102. ustawy [140]
 103. biuletyny [138]
 104. odezwy [135]
 105. roczniki [133]
 106. karta pocztowa [133]
 107. dramaty [132]
 108. dyplomy [130]
 109. mowy [128]
 110. poradnik [125]
 111. katalog [125]
 112. programy nauczania [122]
 113. fotokopia [122]
 114. druki [121]
 115. telegram [115]
 116. jednodniówka [111]
 117. mowy pogrzebowe [110]
 118. kazanie [108]
 119. listy nazwisk [107]
 120. poradnik metodyczny [106]
 121. spisy lasów [105]
 122. spisy [105]
 123. spisy osobowe [103]
 124. zeszyty naukowe [101]
 125. wydawnictwa źródłowe [101]
 126. publicystyka [98]
 127. mowy sejmowe [98]
 128. wizerunek [95]
 129. rozprawy [95]
 130. dziennik [93]
 131. poezje [92]
 132. wspomnienia [89]
 133. modlitewniki [89]
 134. podręcznik [88]
 135. księgi adresowe [83]
 136. czasopisma wojskowe polskie [81]
 137. szkice literackie [78]
 138. antologie [78]
 139. ulotka [77]
 140. kroniki [76]
 141. ryciny [75]
 142. dodatek [75]
 143. maszynopis powielony [73]
 144. streszczenie [71]
 145. wykłady [70]
 146. opracowania historyczne [70]
 147. broszura [70]
 148. biografia [70]
 149. katalog wystawy [67]
 150. regulamin [66]
 151. programy wykładów [66]
 152. opracowania [66]
 153. kwartalnik [66]
 154. albumy [66]
 155. Volks-Kalender [66]
 156. przewodnik [65]
 157. beletrystyka [65]
 158. druk okolicznościowy [64]
 159. katalogi wystaw [63]
 160. encyklopedie [63]
 161. przewodniki [61]
 162. atlasy [61]
 163. wykłady naukowe [60]
 164. wykazy [59]
 165. mowy żałobne [58]
 166. album [58]
 167. uniwersały [57]
 168. materiały konferencyjne [57]
 169. kronika [56]
 170. czasopisma niezależne [56]
 171. zdjęcia [55]
 172. powieść [55]
 173. nadbitka [55]
 174. katalogi księgarskie [54]
 175. maszynopisy [53]
 176. obwieszczenia [52]
 177. nuty [52]
 178. komedie [51]
 179. akta sejmowe [51]
 180. odczyty [50]
 181. nadbitki [50]
 182. głos sejmowy [50]
 183. dysertacje [49]
 184. rozważania [48]
 185. pisma patrystyczne [48]
 186. wykłady uniwersyteckie [47]
 187. ikonografia [47]
 188. instrukcje [46]
 189. regulaminy [45]
 190. panegiryki [45]
 191. recenzje [43]
 192. pieśni [43]
 193. wykład [41]
 194. program wykładów [41]
 195. katechizmy [41]
 196. antologia [41]
 197. prospekty [40]
 198. program teatralny/operowy [40]
 199. protokoły [39]
 200. eseje [39]
 201. rozdział [38]
 202. księgi pamiątkowe [38]
 203. słownik [37]
 204. herbarze [37]
 205. ulotki [36]
 206. plany [36]
 207. almanachy [36]
 208. raptularze [35]
 209. notatki [34]
 210. listy otwarte [34]
 211. rozmyślania [33]
 212. referaty [32]
 213. wykaz [31]
 214. przepisy prawne [31]
 215. programy filmowe [31]
 216. biblia [31]
 217. satyry [29]
 218. konstytucje sejmowe [29]
 219. zaproszenie [28]
 220. statystyki [28]
 221. relacje z podróży [28]
 222. przewodniki turystyczne [28]
 223. dialogi [28]
 224. modlitwy [27]
 225. tablice [26]
 226. nekrolog [26]
 227. słownik biograficzny [25]
 228. leksykony [25]
 229. jednodniówki [25]
 230. wstęp [24]
 231. obwieszczenie [24]
 232. nekrologi [24]
 233. śpiewniki [23]
 234. rozprawa [23]
 235. programy [23]
 236. miesięczniki [23]
 237. list [23]
 238. czasopisma literackie [23]
 239. inwentarz [22]
 240. ustawa [21]
 241. opowiadanie [21]
 242. genealogie [21]
 243. formularz [21]
 244. cenniki [21]
 245. ulotki wyborcze [20]
 246. szkice biograficzne [20]
 247. prospekt [20]
 248. program [20]
 249. polemiki [20]
 250. panegiryk [20]
 251. orzeczenia prawne [20]
 252. exlibris [20]
 253. bibliografia [20]
 254. wydawnictwo okolicznościowe [19]
 255. skrypt [19]
 256. rejestry [19]
 257. odczyt [19]
 258. katalog wydawniczy [19]
 259. dokumenty muzyczne [19]
 260. bajki [19]
 261. referat [18]
 262. przemówienia [18]
 263. legitymacje członkowskie [18]
 264. katalog antykwaryczny [18]
 265. druki okolicznościowe [18]
 266. wykazy personalne [17]
 267. rozporządzenia [17]
 268. powieść historyczna [17]
 269. polemika [17]
 270. księga pamiątkowa [17]
 271. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 272. inwentarze [17]
 273. statuty i regulaminy [16]
 274. plakat [16]
 275. nowele [16]
 276. elementarze [16]
 277. wiersze [15]
 278. traktat [15]
 279. relacje osobiste [15]
 280. poradniki rolnicze [15]
 281. opisy [15]
 282. katalog księgarski [15]
 283. druk ulotny [15]
 284. życiorysy [14]
 285. uniwersał [14]
 286. ulotki reklamowe [14]
 287. spis nazwisk [14]
 288. przemówienie [14]
 289. poemat [14]
 290. plansza [14]
 291. opisy podróży [14]
 292. opisy kraju [14]
 293. kodeksy [14]
 294. kodeks dyplomatyczny [14]
 295. atlas [14]
 296. wypisy [13]
 297. wspomnienia pośmiertne [13]
 298. słownik geograficzny [13]
 299. szkice filozoficzne [13]
 300. spisy nazwisk [13]
 301. spis osobowy [13]
 302. skrypty [13]
 303. skorowidze [13]
 304. opowiadania historyczne [13]
 305. ogłoszenia [13]
 306. księgi rachunkowe [13]
 307. diariusze [13]
 308. biografie literackie [13]
 309. anegdoty [13]
 310. zbiory pism [12]
 311. zaproszenia [12]
 312. wiersze okolicznościowe [12]
 313. sztuki teatralne [12]
 314. reprodukcja [12]
 315. poematy [12]
 316. libretta [12]
 317. druki urzędowe [12]
 318. deklaracje [12]
 319. zbiory dokumentów [11]
 320. wspomnienia z podróży [11]
 321. testamenty [11]
 322. szkice krytyczne [11]
 323. studium [11]
 324. satyra [11]
 325. reprinty [11]
 326. quaestiones [11]
 327. podręczniki dla szkół średnich [11]
 328. mowy sądowe [11]
 329. legendy [11]
 330. katalogi biblioteczne [11]
 331. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [11]
 332. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [11]
 333. broszury polityczne [11]
 334. załączniki [10]
 335. relacje [10]
 336. przymówienie się [10]
 337. projekty sejmowe [10]
 338. prace zbiorowe [10]
 339. poradniki budowlane [10]
 340. podręczniki medyczne [10]
 341. okólnik [10]
 342. odezwa [10]
 343. metryki [10]
 344. hagiografie [10]
 345. encyklopedia [10]
 346. dzienniki [10]
 347. dramat [10]
 348. traktaty [9]
 349. serie wydawnicze [9]
 350. rozkazy [9]
 351. relacja z podróży [9]
 352. projekty [9]
 353. program nauczania [9]
 354. podręcznik akademicki [9]
 355. pisma [9]
 356. opracowania naukowe [9]
 357. mowa [9]
 358. lista oficerów [9]
 359. księga jubileuszowa [9]
 360. książka kucharska [9]
 361. kodeksy prawne [9]
 362. indeksy [9]
 363. herbarz [9]
 364. fraszki [9]
 365. ekspedycje [9]
 366. cennik [9]
 367. akwarele [9]
 368. akty zgonu [9]
 369. wiersz okolicznościowy [8]
 370. uwiadomienia [8]
 371. uchwały [8]
 372. tabele [8]
 373. spisy wykładów [8]
 374. rozkazy wojskowe [8]
 375. poezja okolicznościowa [8]
 376. nowiny [8]
 377. miedzioryt [8]
 378. książki kucharskie [8]
 379. epitalamia [8]
 380. epistolografia [8]
 381. druk urzędowy [8]
 382. Zeszyt Naukowy [8]
 383. zaświadczenie [7]
 384. wyroki sądowe [7]
 385. wykaz miejscowości [7]
 386. wydawnictwo ilustrowane [7]
 387. vademecum [7]
 388. tłumaczenie [7]
 389. szkice religijne [7]
 390. rozprawy naukowe [7]
 391. rozprawy fiozoficzne [7]
 392. rozprawy filozoficzne [7]
 393. rozporządzenie [7]
 394. przekłady [7]
 395. programy teatralne [7]
 396. praca zbiorowa [7]
 397. praca doktorska [7]
 398. poradniki medyczne [7]
 399. podania [7]
 400. opis kraju [7]
 401. mowy rektorskie [7]
 402. mowy polityczne [7]
 403. mowy okolicznościowe [7]
 404. mowa pogrzebowa [7]
 405. literatura [7]
 406. księga adresowa [7]
 407. książka adresowa [7]
 408. kompendium [7]
 409. katalog handlowy [7]
 410. artykuły historyczno-prawne [7]
 411. afisze filmowe [7]
 412. żywoty świętych [6]
 413. zapisy fonograficzne [6]
 414. spisy miejscowości [6]
 415. sielanki [6]
 416. roczniki oficerskie [6]
 417. psałterz [6]
 418. przedruki [6]
 419. programy uroczystości [6]
 420. poradniki gospodarskie [6]
 421. poezja funeralna [6]
 422. pisma zbiorowe [6]
 423. partytura [6]
 424. odpowiedź [6]
 425. monografie literackie [6]
 426. modlitewnik [6]
 427. literatura popularnonaukowa [6]
 428. lista nazwisk [6]
 429. księgi liturgiczne [6]
 430. kalendarium [6]
 431. instrukcje wojskowe [6]
 432. diariusze sejmowe [6]
 433. dekrety [6]
 434. cegiełka [6]
 435. biografia literacka [6]
 436. article [6]
 437. świadectwa szkolne [5]
 438. zbiór [5]
 439. traktat teologiczny [5]
 440. tablice historyczne [5]
 441. szkice popularno-naukowe [5]
 442. spisy geograficzne [5]
 443. spis miejscowości [5]
 444. skorowidz [5]
 445. rozprawy religijne [5]
 446. rozprawy historyczne [5]
 447. rezolucje [5]
 448. przepisy wojskowe [5]
 449. poradniki weterynaryjne [5]
 450. pamiętniki 19w. [5]
 451. pamiątka [5]
 452. opery [5]
 453. okólniki [5]
 454. nowela [5]
 455. nalepka iluminacyjna [5]
 456. monografie filozoficzne [5]
 457. manifesty [5]
 458. leksykon [5]
 459. laudacje [5]
 460. komedia [5]
 461. karta zaopatrzeniowa [5]
 462. kancjonały [5]
 463. elegie [5]
 464. dzienniki podróży [5]
 465. dysertacja [5]
 466. akty prawne [5]
 467. afisz [5]
 468. śpiewnik [4]
 469. zaśwadczenia [4]
 470. zarządzenia [4]
 471. umowy [4]
 472. tragedie [4]
 473. synteza [4]
 474. studia historyczne [4]
 475. reportaż [4]
 476. regulaminy wojskowe [4]
 477. przysłowia [4]
 478. przewodniki turystyczne 19w. [4]
 479. pogadanki [4]
 480. piosenki [4]
 481. pieśń [4]
 482. petycje [4]
 483. pamflety [4]
 484. opowieści [4]
 485. mszały [4]
 486. monografie genealogiczne [4]
 487. memoriały [4]
 488. manifest [4]
 489. księgi święte [4]
 490. księgi wpisów [4]
 491. księgi jubileuszowe [4]
 492. książki telefoniczne [4]
 493. książki adresowe [4]
 494. kodeks [4]
 495. kazania pogrzebowe [4]
 496. hagiografia [4]
 497. fragmenty [4]
 498. faksymile [4]
 499. epitafium [4]
 500. dysertacje doktorskie [4]
 501. baśnie [4]
 502. argument [4]
 503. Zbiór pieśni [4]
 504. zielniki [3]
 505. wykłady filozoficzne [3]
 506. wspomnienia historyczne [3]
 507. wodewile [3]
 508. ulotka informacyjna [3]
 509. transumpty [3]
 510. teksty źródłowe [3]
 511. szkice naukowe [3]
 512. szkice monograficzne [3]
 513. szkice geograficzne [3]
 514. szkice ekonomiczne [3]
 515. spis statystyczny [3]
 516. rozprawy krytyczne [3]
 517. roczniki lekarskie [3]
 518. relacja [3]
 519. rejestry zmarłych [3]
 520. rachunki [3]
 521. przepisy służbowe [3]
 522. protokół [3]
 523. protestacje [3]
 524. program uroczystości [3]
 525. ordynacje [3]
 526. opwiadania historyczne [3]
 527. opracowanie bibliograficzne [3]
 528. opis podróży [3]
 529. mowa żałobna [3]
 530. monografia statystyczna [3]
 531. lista poległych [3]
 532. lista [3]
 533. list pasterski [3]
 534. list otwarty [3]
 535. kroniki klasztorne [3]
 536. kontrakty [3]
 537. konstytucje [3]
 538. komunikat [3]
 539. komentarze do ustawy [3]
 540. komentarz [3]
 541. katechizm (katechizmy) [3]
 542. katalogi grafiki [3]
 543. katalog galerii [3]
 544. kantyczki [3]
 545. interpelacje poselskie [3]
 546. informatory szkolne [3]
 547. indeks [3]
 548. epigramaty [3]
 549. dzienniki wydatków [3]
 550. dyplom [3]
 551. dokument królewski [3]
 552. dodatek nadzwyczajny [3]
 553. brewiarze [3]
 554. apele [3]
 555. akta majątkowe [3]
 556. afisze [3]
 557. zarządzenie [2]
 558. wypisy heraldyczne [2]
 559. wykazy miejscowości [2]
 560. traktaty filozoficzne [2]
 561. tragedia [2]
 562. tezy [2]
 563. szkice satyryczne [2]
 564. szkice polityczne [2]
 565. szkice jubileuszowe [2]
 566. szkice gospodarcze [2]
 567. szkice bibliograficzne [2]
 568. szkic historyczny [2]
 569. statuty synodalne [2]
 570. staroduki [2]
 571. spisy wystawców [2]
 572. spisy topograficzne [2]
 573. spisy książek [2]
 574. spisy dokumentów [2]
 575. scenki ludowe [2]
 576. satyry polityczne [2]
 577. rozprawy publicystyczne [2]
 578. rozkaz [2]
 579. roczniki statystyczne [2]
 580. repertuary [2]
 581. rejestr [2]
 582. regulamin szkolny [2]
 583. recepta [2]
 584. przepisy licencyjne [2]
 585. przemowy [2]
 586. program zjazdu [2]
 587. program konferencji [2]
 588. program koncertu [2]
 589. praca magisterska [2]
 590. powieść biograficzna [2]
 591. postylle [2]
 592. pokwitowanie [2]
 593. podręczniki wyborcze [2]
 594. plan miasta [2]
 595. pisma filozoficzne [2]
 596. pieczęcie [2]
 597. paszport [2]
 598. paszkwile [2]
 599. pamiętniki 19 w. [2]
 600. opracowania geograficzne [2]
 601. opis [2]
 602. opinie [2]
 603. opera [2]
 604. ogłoszenie [2]
 605. odznaczenia [2]
 606. obraz [2]
 607. obitka [2]
 608. noty dyplomatyczne [2]
 609. normy prawne [2]
 610. mowy weselne [2]
 611. mowa sejmowa [2]
 612. monografie heraldyczne [2]
 613. mitologie [2]
 614. miscellanea [2]
 615. memoriał [2]
 616. memoranda [2]
 617. materiały informacyjne [2]
 618. listy oficerów [2]
 619. laudum [2]
 620. lacrimae [2]
 621. kwestionariusz [2]
 622. księgi sądowe [2]
 623. księgi biblijne [2]
 624. księga sądowa [2]
 625. księga [2]
 626. kopie maszynopisu [2]
 627. komunikaty [2]
 628. komentarze [2]
 629. katechizm [2]
 630. katalog roślin [2]
 631. karta wstępu [2]
 632. kantaty [2]
 633. ilustracje [2]
 634. gwasz [2]
 635. gratulacje [2]
 636. glosariusz [2]
 637. faksymile rękopisu [2]
 638. epitafia [2]
 639. edycje [2]
 640. dowód tożsamości [2]
 641. dodatki [2]
 642. diariusz [2]
 643. biografia bibliografia [2]
 644. bilet wstępu [2]
 645. bilet [2]
 646. ballady [2]
 647. bajka [2]
 648. adresy [2]
 649. Utwory satyryczne [2]
 650. Praca dyplomowa [2]
 651. Kalender (Evangelischer) [2]
 652. świadectwo szkolne [1]
 653. złote myśli [1]
 654. zwierciadło [1]
 655. zielnik [1]
 656. zeszyty szkolne [1]
 657. zdjęcie [1]
 658. zbiór mów [1]
 659. zażalenia [1]
 660. zapiski heraldyczne [1]
 661. zapiski [1]
 662. zakładka do książki [1]
 663. zagajenie [1]
 664. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 665. wykaz ulic [1]
 666. widoki [1]
 667. votum [1]
 668. varia [1]
 669. ustawy podatkowe [1]
 670. ustawy kościelne [1]
 671. układy zbiorowe pracy [1]
 672. ugody [1]
 673. tłumaczenia [1]
 674. tygodni [1]
 675. tygodn [1]
 676. traktaty teologiczne [1]
 677. traktat filozoficzny [1]
 678. tekst na prawach rękopisu [1]
 679. tańce [1]
 680. słowo wstępne [1]
 681. słowniki heraldyczne [1]
 682. słowniki geograficzne [1]
 683. słownik heraldyczny [1]
 684. szkice historyyczne [1]
 685. szkic monograficzny [1]
 686. summa [1]
 687. studia genealogiczne [1]
 688. statuty sejmowe [1]
 689. sprostowanie [1]
 690. spisy map [1]
 691. spisy gmin [1]
 692. spis numizmatyczny [1]
 693. składy osobowe [1]
 694. silva rerum [1]
 695. sentencje [1]
 696. schematyzmy [1]
 697. rubrycele [1]
 698. rozprawy teologiczne [1]
 699. rozprawy sądowe [1]
 700. rozprawy psychologiczne [1]
 701. rozprawy i monografie [1]
 702. rozprawki astronomiczne [1]
 703. rozporządzenia królewskie [1]
 704. rozkład jazdy [1]
 705. reprodukcje zdjęć [1]
 706. relacje sejmowe [1]
 707. relacje historyczne [1]
 708. regulaminy szkolne [1]
 709. regulamin bankowy [1]
 710. referaty filozoficzne [1]
 711. recenjza [1]
 712. recencja [1]
 713. publikacje elektroniczne [1]
 714. przysięga [1]
 715. przewodniki sakralne [1]
 716. przepowiednie [1]
 717. przepisy kościelne [1]
 718. przepisy budowlane [1]
 719. przemówienie sprawozdawcze [1]
 720. protesty [1]
 721. programy przedstawień [1]
 722. prezentacja [1]
 723. prace źródłowe [1]
 724. powieść autobiograficzna [1]
 725. portrety [1]
 726. poradniki heraldyczne [1]
 727. poezja religijna [1]
 728. poematy żałobne [1]
 729. poemat żałobny [1]
 730. poemat dramatyczny [1]
 731. podręcznik numizmatyczny [1]
 732. pod [1]
 733. plankty [1]
 734. plan [1]
 735. pismo jubileuszowe [1]
 736. pastorałka [1]
 737. oracje sądowe [1]
 738. opracowania statystyczne [1]
 739. opracowania medyczne [1]
 740. opracowania genealogiczne [1]
 741. opisy flory [1]
 742. opis wizytacji [1]
 743. opis panowania [1]
 744. okólnik bankowy [1]
 745. obraz olejny [1]
 746. obligacja [1]
 747. objaśnienia do przezroczy [1]
 748. notatka biograficzna [1]
 749. naszywka [1]
 750. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 751. mowy laudacyjne [1]
 752. moralistyka [1]
 753. monografie psychologiczne [1]
 754. monografie porównawcze [1]
 755. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 756. misteria ludowe [1]
 757. materiały źródłowe [1]
 758. materiały kongresowe [1]
 759. materiał szkoleniowy [1]
 760. masoniki [1]
 761. mandaty [1]
 762. listy odznaczonych [1]
 763. lauda [1]
 764. księgi ziemskie [1]
 765. księgi protokólarne [1]
 766. księgi miejskie [1]
 767. księgi metrykalne [1]
 768. księgi imion [1]
 769. księga urodzeń [1]
 770. księga szkoły [1]
 771. księga miejska [1]
 772. księga kancelaryjna [1]
 773. książki pamiątkowe [1]
 774. książka telefoniczna [1]
 775. krytyka literacka [1]
 776. krytyka [1]
 777. kroniki żałobne [1]
 778. kosztorysy [1]
 779. kopie [1]
 780. konkursy [1]
 781. koncept [1]
 782. komentarze do tekstów [1]
 783. komentarze biblijne [1]
 784. kolekcja okol [1]
 785. kodeks prawny [1]
 786. kodeks handlowy [1]
 787. klucz do oznaczania [1]
 788. klepsydry [1]
 789. katalogi roślin użytkowych [1]
 790. katalog prasowy [1]
 791. kartka świąteczna [1]
 792. kartka pocztowa [1]
 793. karta żywnościowa [1]
 794. karta wizytowa [1]
 795. karta uczestnictwa [1]
 796. karta dostaw mleka [1]
 797. kancjonał [1]
 798. itinerarium [1]
 799. interpelacja poselska [1]
 800. instrukcje poselskie [1]
 801. instrukcje nauczania [1]
 802. informator teatralny [1]
 803. historia [1]
 804. habilitacja [1]
 805. głos [1]
 806. gwarancja [1]
 807. gesta [1]
 808. genealogia [1]
 809. felieton [1]
 810. expositio [1]
 811. etiudy organowe [1]
 812. dzienniki podawcze [1]
 813. druk muzyczny [1]
 814. dramolet [1]
 815. dowód osobisty [1]
 816. dokumenty powstańcze [1]
 817. dokumenty królewskie [1]
 818. dekrety królewskie [1]
 819. deklaracja [1]
 820. dane osobowe [1]
 821. brewe papieskie [1]
 822. blankiety [1]
 823. biuletyn artykułowy [1]
 824. biblie [1]
 825. atlasy historyczne [1]
 826. apologetyka [1]
 827. aneks [1]
 828. analiza [1]
 829. almanach [1]
 830. alegorie [1]
 831. akwarela [1]
 832. akty urodzeń [1]
 833. akta wizytacyjne [1]
 834. akta cechowe [1]
 835. akcje [1]
 836. agenda [1]
 837. aforyzmy [1]
 838. abecadlnik [1]
 839. Zeszyty Naukowe monografie [1]
 840. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 841. Prace habilitacyjne [1]
 842. Praca magisterska [1]
 843. Poznań [1]
 844. Kolekcja okolicznościowa [1]
 845. Dysertacja doktorska [1]
Ranking by number of viewed objects

Attribute:

stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of objects which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [9185820]
 2. czasopisma [6280547]
 3. gazety [5283502]
 4. czasopismo [4799340]
 5. monografia [4245222]
 6. gazeta [3916450]
 7. książka [3633203]
 8. monografie [3118847]
 9. rozprawa habilitacyjna [1781681]
 10. rozprawy doktorskie [1132877]
 11. księgi adresowe [994514]
 12. starodruki [927563]
 13. dzienniki urzędowe [807715]
 14. artykuł [730550]
 15. spisy [652711]
 16. źródła historyczne [621630]
 17. gazeta (gazety) [614828]
 18. herbarze [601002]
 19. wydawnictwa urzędowe [559937]
 20. archiwalia [555828]
 21. personalia [554107]
 22. dokumentacja kadrowa [554107]
 23. bibliografie [509652]
 24. artykuły [455876]
 25. monografie historyczne [453904]
 26. tygodniki [450738]
 27. rękopisy [419059]
 28. monografia historyczna [419040]
 29. skrypt [413508]
 30. pamiętniki [406442]
 31. biuletyn [353322]
 32. spis [343853]
 33. antologie [298856]
 34. przysłowia [289203]
 35. listy strat [283449]
 36. spis nazwisk [278730]
 37. mapy [278521]
 38. opracowanie [278458]
 39. rejestry zmarłych [271437]
 40. spisy nazwisk [271237]
 41. lista poległych [264919]
 42. sprawozdania [263429]
 43. roczniki oficerskie [257189]
 44. kodeks dyplomatyczny [257161]
 45. roczniki [246601]
 46. genealogie [245579]
 47. wykazy [230199]
 48. podręcznik [224797]
 49. źródło [220009]
 50. dwutygodniki [218173]
 51. starodruk [215869]
 52. rocznik [204802]
 53. wspomnienia [204410]
 54. rękopis [184368]
 55. kroniki [178789]
 56. akta [174123]
 57. miesięcznik [168414]
 58. dokumenty elektroniczne [165163]
 59. szkice historyczne [163600]
 60. informator [159745]
 61. wykaz miejscowości [155151]
 62. kalendarze [154543]
 63. słownik [152109]
 64. skorowidz [151692]
 65. rejestry [145978]
 66. tygodniki ilustrowane [145073]
 67. poradnik metodyczny [144925]
 68. podręczniki akademickie [144633]
 69. biblia [142477]
 70. słowniki [142256]
 71. biografie [123979]
 72. kalendarz [120956]
 73. źródło historyczne [118598]
 74. podręczniki [113559]
 75. powieści [100595]
 76. księgi pamiątkowe [96675]
 77. wydawnictwa popularne [93514]
 78. wspomnienie [89952]
 79. dodatek do czasopisma [89253]
 80. skrypty [86451]
 81. tłumaczenie [81572]
 82. kazania [80587]
 83. listy [79874]
 84. pocztówka [79060]
 85. fotografie [74742]
 86. spisy osobowe [74534]
 87. broszury [71628]
 88. herbarz [65190]
 89. przewodniki [65168]
 90. fotografia [64532]
 91. praca magisterska [61157]
 92. bibliografia [60669]
 93. księga adresowa [59577]
 94. korespondencje [56642]
 95. encyklopedie [56083]
 96. katalogi [54961]
 97. mapa [54231]
 98. opracowania [54155]
 99. książki adresowe [52754]
 100. pamiętnik [52654]
 101. opracowania historyczne [52087]
 102. pocztówki [51831]
 103. przewodnik [50666]
 104. materiały konferencyjne [49963]
 105. album [49172]
 106. poradniki [48904]
 107. rozdział [48694]
 108. odbitka [46574]
 109. almanachy [46298]
 110. powieści historyczne [46215]
 111. inwentarze [45147]
 112. roczniki lekarskie [43809]
 113. kwartalnik [43508]
 114. program teatralny/operowy [42631]
 115. sprawozdanie [40213]
 116. listy odznaczonych [40119]
 117. kronika [39690]
 118. biografia [37841]
 119. poezje [37683]
 120. opisy [37556]
 121. odbitki [37156]
 122. postylle [36532]
 123. katalog [36067]
 124. lista oficerów [36005]
 125. kodeksy [35282]
 126. zeszyty naukowe [33108]
 127. informatory [32706]
 128. praca zbiorowa [31909]
 129. maszynopis [30583]
 130. poezja [30582]
 131. dziennik urzędowy [30486]
 132. opowiadania [30246]
 133. szkice literackie [29415]
 134. książka adresowa [28459]
 135. wykaz [27249]
 136. atlasy [26379]
 137. katalogi wystaw [26363]
 138. modlitewniki [25947]
 139. akta sejmowe [25700]
 140. spisy miejscowości [25617]
 141. synteza [25456]
 142. muzykalia [25326]
 143. broszura [25308]
 144. spis miejscowości [25250]
 145. książki telefoniczne [25088]
 146. rozprawy [24919]
 147. diariusze sejmowe [24859]
 148. korespondencja [24703]
 149. kompendium [24266]
 150. odezwy [24239]
 151. szkice [24046]
 152. inkunabuły [23365]
 153. książka telefoniczna [23092]
 154. leksykony [23084]
 155. albumy [23028]
 156. pisma patrystyczne [22726]
 157. materiały sejmowe [22428]
 158. listy nazwisk [21714]
 159. prace zbiorowe [21355]
 160. wykazy personalne [21263]
 161. poradnik [20667]
 162. telegram [20534]
 163. śpiewniki [20415]
 164. spisy lasów [19771]
 165. pieśni [19089]
 166. dramaty [19069]
 167. druki [18853]
 168. czasopismo (czasopisma) [18013]
 169. diariusze [17933]
 170. Zeszyt Naukowy [17803]
 171. powieść [17707]
 172. katalog wystawy [17480]
 173. słownik geograficzny [17171]
 174. ustawy [16837]
 175. relacje osobiste [16756]
 176. skorowidze [16695]
 177. artykuły historyczno-prawne [16685]
 178. rozprawa [16137]
 179. monografie heraldyczne [16104]
 180. lista nazwisk [15828]
 181. ryciny [15722]
 182. edycje [15446]
 183. dziennik [15309]
 184. recenzja [15275]
 185. podręczniki wyborcze [15272]
 186. słownik biograficzny [14908]
 187. ustawa [14587]
 188. nadbitki [14488]
 189. recenzje [14287]
 190. statuty [14221]
 191. beletrystyka [14077]
 192. Kolekcja okolicznościowa [14071]
 193. rozważania [14010]
 194. biuletyny [13700]
 195. referat [13569]
 196. fiszki [13287]