Statistics of digital library

Number of objects: 398 671 (including 0 published and 398 671 planned objects)

Readers on-line: 2 601

Total number of users since 2004-06-10: 145 926 332


General statistics

Chart:

Statistics are gathered since 2004-06-11

Show statistics as: HTML table , csv file
Summary number of displayed objects

Statistics are gathered since 2004-06-10

Show statistics as: HTML table , csv file
Summary number of new objects

Statistics are gathered since 2004-06-10

Show statistics as: HTML table , csv file
Summary number of object downloads

Statistics are gathered since 2021-06-17

Show statistics as: HTML table , csv file

Number of new objects added in different formats

Chart:

Statistics are gathered since 2004-06-10

stat chart

The number in parentheses is the total number of objects with content for a given format

 1. DJVU [324 123]
 2. PDF [17 385]
 3. Photo gallery [540]
 4. Audio [7]
 5. Video [2]
 6. EPUB [0]
 7. MOBI [0]
 8. Bitmapa [0]
 9. Txt [0]
 10. Undefined format [49 660]
Number of content views for different formats

Chart:

Statistics are gathered since 2004-06-10

stat chart2

The number in parentheses is the total number of content views requested for a given format

 1. DJVU [31 027 770]
 2. PDF [16 010 390]
 3. Photo gallery [50 778]
 4. Audio [465]
 5. Video [15]
 6. EPUB [0]
 7. MOBI [0]
 8. Bitmapa [0]
 9. Txt [0]
 10. Undefined format [10 198 585]

Below there are statistics of objects attribute values. Statistics are gathered since 2004-06-10

Language:

Ranking by total number of objects

Attribute:

stat chart

Number in brackets is a number of all objects which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [73024]
 2. czasopisma [71803]
 3. gazety [69184]
 4. gazeta [67186]
 5. wydawnictwa urzędowe [18180]
 6. archiwalia [5841]
 7. rękopis [5615]
 8. rękopisy [5244]
 9. starodruki [4532]
 10. dzienniki urzędowe [4518]
 11. dodatek do czasopisma [4235]
 12. tygodniki [3860]
 13. źródła historyczne [3831]
 14. rozprawa doktorska [2807]
 15. gazeta (gazety) [2684]
 16. akta [2545]
 17. listy strat [2398]
 18. starodruk [2316]
 19. sprawozdania [1931]
 20. monografia [1634]
 21. czasopismo (czasopisma) [1420]
 22. mapy [1377]
 23. dwutygodniki [1361]
 24. miesięcznik [1302]
 25. monografie [1190]
 26. artykuł [1007]
 27. korespondencje [989]
 28. listy [845]
 29. dodatki do R.1899 [828]
 30. mapa [773]
 31. fotografie [772]
 32. personalia [696]
 33. dokumentacja kadrowa [696]
 34. artykuły [695]
 35. dokumenty elektroniczne [651]
 36. kalendarz [624]
 37. fiszki [592]
 38. tygodniki ilustrowane [560]
 39. wspomnienie [546]
 40. informator [501]
 41. powieści [483]
 42. źródło historyczne [433]
 43. biuletyn [430]
 44. broszury [422]
 45. szkice [404]
 46. kalendarze [401]
 47. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/103028 [391]
 48. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1939 [391]
 49. źródło [386]
 50. rozprawy doktorskie [378]
 51. materiały sejmowe [375]
 52. dziennik urzędowy [371]
 53. odbitka [370]
 54. podręczniki [344]
 55. pamiętnik [342]
 56. biografie [342]
 57. korespondencja [328]
 58. monografia historyczna [326]
 59. Beilage [321]
 60. pocztówka [316]
 61. bibliografie [316]
 62. powieści historyczne [298]
 63. dodatki do R.1909 [298]
 64. pamiętniki [295]
 65. dodatki do R.1907 [290]
 66. dodatki do R.1900 [289]
 67. dodatki do R.1908 [284]
 68. rocznik [280]
 69. dodatki do R.1898 [277]
 70. podręczniki akademickie [270]
 71. dodatki do R.1895 [265]
 72. muzykalia [258]
 73. raporty [251]
 74. monografie historyczne [246]
 75. maszynopis [238]
 76. szkice historyczne [237]
 77. rozprawa habilitacyjna [226]
 78. poezja [223]
 79. fotografia [222]
 80. kazania [204]
 81. recenzja [201]
 82. dokumenty [197]
 83. opracowanie [193]
 84. odbitki [187]
 85. inkunabuły [185]
 86. opowiadania [183]
 87. sprawozdanie [181]
 88. spis [177]
 89. książka [172]
 90. słowniki [166]
 91. pocztówki [151]
 92. druki ulotne [151]
 93. statuty [147]
 94. poradniki [144]
 95. statut [143]
 96. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/508889 [142]
 97. dodatek do czasopisma: Posener Tageblatt 1934 [142]
 98. ustawy [140]
 99. informatory [140]
 100. biuletyny [138]
 101. odezwy [134]
 102. roczniki [132]
 103. karta pocztowa [132]
 104. dramaty [132]
 105. dyplomy [128]
 106. mowy [127]
 107. wydawnictwa popularne [125]
 108. poradnik [125]
 109. katalog [123]
 110. fotokopia [122]
 111. druki [120]
 112. programy nauczania [116]
 113. telegram [115]
 114. inkunabuł [114]
 115. mowy pogrzebowe [110]
 116. kazanie [108]
 117. listy nazwisk [107]
 118. spisy lasów [105]
 119. spisy [105]
 120. spisy osobowe [103]
 121. zeszyty naukowe [101]
 122. wydawnictwa źródłowe [101]
 123. poradnik metodyczny [100]
 124. publicystyka [98]
 125. mowy sejmowe [98]
 126. wizerunek [95]
 127. rozprawy [95]
 128. dziennik [93]
 129. poezje [92]
 130. katalogi [90]
 131. wspomnienia [87]
 132. podręcznik [87]
 133. modlitewniki [85]
 134. księgi adresowe [83]
 135. czasopisma wojskowe polskie [81]
 136. ulotka [77]
 137. szkice literackie [76]
 138. kroniki [76]
 139. antologie [76]
 140. dodatek [75]
 141. ryciny [74]
 142. maszynopis powielony [73]
 143. opracowania historyczne [70]
 144. wykłady [69]
 145. streszczenie [68]
 146. biografia [68]
 147. katalog wystawy [67]
 148. regulamin [66]
 149. programy wykładów [66]
 150. kwartalnik [66]
 151. Volks-Kalender [66]
 152. beletrystyka [65]
 153. przewodnik [64]
 154. druk okolicznościowy [64]
 155. broszura [64]
 156. encyklopedie [63]
 157. albumy [63]
 158. opracowania [62]
 159. katalogi wystaw [62]
 160. przewodniki [61]
 161. atlasy [61]
 162. wykłady naukowe [60]
 163. mowy żałobne [58]
 164. album [58]
 165. uniwersały [57]
 166. materiały konferencyjne [57]
 167. kronika [56]
 168. czasopisma niezależne [56]
 169. zdjęcia [55]
 170. wykazy [55]
 171. nadbitka [55]
 172. powieść [54]
 173. obwieszczenia [52]
 174. komedie [51]
 175. akta sejmowe [51]
 176. odczyty [50]
 177. nuty [50]
 178. maszynopisy [50]
 179. głos sejmowy [50]
 180. nadbitki [49]
 181. rozważania [48]
 182. wykłady uniwersyteckie [47]
 183. pisma patrystyczne [47]
 184. ikonografia [47]
 185. dysertacje [47]
 186. katalogi księgarskie [46]
 187. regulaminy [45]
 188. panegiryki [45]
 189. instrukcje [45]
 190. wykład [41]
 191. program wykładów [41]
 192. katechizmy [41]
 193. antologia [41]
 194. program teatralny/operowy [40]
 195. protokoły [39]
 196. pieśni [39]
 197. eseje [39]
 198. rozdział [38]
 199. prospekty [38]
 200. księgi pamiątkowe [38]
 201. jednodniówka [37]
 202. herbarze [37]
 203. ulotki [36]
 204. plany [36]
 205. almanachy [36]
 206. raptularze [35]
 207. notatki [34]
 208. słownik [33]
 209. rozmyślania [33]
 210. recenzje [33]
 211. wykaz [31]
 212. przepisy prawne [31]
 213. programy filmowe [31]
 214. listy otwarte [31]
 215. referaty [30]
 216. biblia [30]
 217. satyry [29]
 218. konstytucje sejmowe [29]
 219. zaproszenie [28]
 220. relacje z podróży [28]
 221. dialogi [28]
 222. statystyki [27]
 223. przewodniki turystyczne [27]
 224. modlitwy [27]
 225. słownik biograficzny [25]
 226. leksykony [25]
 227. jednodniówki [25]
 228. wstęp [24]
 229. tablice [24]
 230. obwieszczenie [24]
 231. nekrologi [24]
 232. nekrolog [24]
 233. rozprawa [23]
 234. programy [23]
 235. miesięczniki [23]
 236. list [23]
 237. czasopisma literackie [23]
 238. inwentarz [22]
 239. śpiewniki [21]
 240. ustawa [21]
 241. genealogie [21]
 242. formularz [21]
 243. ulotki wyborcze [20]
 244. szkice biograficzne [20]
 245. prospekt [20]
 246. program [20]
 247. polemiki [20]
 248. panegiryk [20]
 249. orzeczenia prawne [20]
 250. opowiadanie [20]
 251. wydawnictwo okolicznościowe [19]
 252. skrypt [19]
 253. rejestry [19]
 254. dokumenty muzyczne [19]
 255. bibliografia [19]
 256. bajki [19]
 257. referat [18]
 258. przemówienia [18]
 259. legitymacje członkowskie [18]
 260. katalog antykwaryczny [18]
 261. druki okolicznościowe [18]
 262. rozporządzenia [17]
 263. powieść historyczna [17]
 264. polemika [17]
 265. księga pamiątkowa [17]
 266. katalog księgarski/wydawniczy [17]
 267. inwentarze [17]
 268. wykazy personalne [16]
 269. statuty i regulaminy [16]
 270. plakat [16]
 271. nowele [16]
 272. elementarze [16]
 273. wiersze [15]
 274. relacje osobiste [15]
 275. poradniki rolnicze [15]
 276. opisy [15]
 277. druk ulotny [15]
 278. cenniki [15]
 279. życiorysy [14]
 280. uniwersał [14]
 281. traktat [14]
 282. spis nazwisk [14]
 283. przemówienie [14]
 284. plansza [14]
 285. opisy podróży [14]
 286. opisy kraju [14]
 287. kodeksy [14]
 288. kodeks dyplomatyczny [14]
 289. atlas [14]
 290. wypisy [13]
 291. słownik geograficzny [13]
 292. szkice filozoficzne [13]
 293. spisy nazwisk [13]
 294. spis osobowy [13]
 295. skrypty [13]
 296. skorowidze [13]
 297. poemat [13]
 298. opowiadania historyczne [13]
 299. ogłoszenia [13]
 300. księgi rachunkowe [13]
 301. diariusze [13]
 302. biografie literackie [13]
 303. anegdoty [13]
 304. zbiory pism [12]
 305. wspomnienia pośmiertne [12]
 306. wiersze okolicznościowe [12]
 307. sztuki teatralne [12]
 308. reprodukcja [12]
 309. poematy [12]
 310. libretta [12]
 311. druki urzędowe [12]
 312. deklaracje [12]
 313. zbiory dokumentów [11]
 314. wspomnienia z podróży [11]
 315. testamenty [11]
 316. szkice krytyczne [11]
 317. studium [11]
 318. quaestiones [11]
 319. podręczniki dla szkół średnich [11]
 320. legendy [11]
 321. katalog księgarski [11]
 322. http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/462559 [11]
 323. dodatek do czasopisma: Gazeta Polska... [11]
 324. broszury polityczne [11]
 325. załączniki [10]
 326. zaproszenia [10]
 327. satyra [10]
 328. reprinty [10]
 329. relacje [10]
 330. przymówienie się [10]
 331. projekty sejmowe [10]
 332. prace zbiorowe [10]
 333. poradniki budowlane [10]
 334. podręczniki medyczne [10]
 335. okólnik [10]
 336. odezwa [10]
 337. odczyt [10]
 338. mowy sądowe [10]
 339. metryki [10]
 340. katalogi biblioteczne [10]
 341. katalog wydawniczy [10]
 342. hagiografie [10]
 343. encyklopedia [10]
 344. dzienniki [10]
 345. dramat [10]
 346. traktaty [9]
 347. serie wydawnicze [9]
 348. rozkazy [9]
 349. relacja z podróży [9]
 350. projekty [9]
 351. program nauczania [9]
 352. podręcznik akademicki [9]
 353. pisma [9]
 354. opracowania naukowe [9]
 355. mowa [9]
 356. lista oficerów [9]
 357. księga jubileuszowa [9]
 358. książka kucharska [9]
 359. kodeksy prawne [9]
 360. indeksy [9]
 361. herbarz [9]
 362. ekspedycje [9]
 363. akwarele [9]
 364. akty zgonu [9]
 365. wiersz okolicznościowy [8]
 366. tabele [8]
 367. spisy wykładów [8]
 368. rozkazy wojskowe [8]
 369. poezja okolicznościowa [8]
 370. nowiny [8]
 371. miedzioryt [8]
 372. książki kucharskie [8]
 373. fraszki [8]
 374. epitalamia [8]
 375. epistolografia [8]
 376. druk urzędowy [8]
 377. cennik [8]
 378. Zeszyt Naukowy [8]
 379. zaświadczenie [7]
 380. wyroki sądowe [7]
 381. wykaz miejscowości [7]
 382. wydawnictwo ilustrowane [7]
 383. vademecum [7]
 384. ulotki reklamowe [7]
 385. uchwały [7]
 386. tłumaczenie [7]
 387. szkice religijne [7]
 388. rozprawy naukowe [7]
 389. rozprawy fiozoficzne [7]
 390. rozprawy filozoficzne [7]
 391. rozporządzenie [7]
 392. przekłady [7]
 393. programy teatralne [7]
 394. praca zbiorowa [7]
 395. praca doktorska [7]
 396. poradniki medyczne [7]
 397. podania [7]
 398. opis kraju [7]
 399. mowy rektorskie [7]
 400. mowy polityczne [7]
 401. mowy okolicznościowe [7]
 402. literatura [7]
 403. księga adresowa [7]
 404. książka adresowa [7]
 405. kompendium [7]
 406. katalog handlowy [7]
 407. artykuły historyczno-prawne [7]
 408. afisze filmowe [7]
 409. żywoty świętych [6]
 410. zapisy fonograficzne [6]
 411. uwiadomienia [6]
 412. spisy miejscowości [6]
 413. sielanki [6]
 414. roczniki oficerskie [6]
 415. psałterz [6]
 416. przepisy służbowe [6]
 417. programy uroczystości [6]
 418. poradniki gospodarskie [6]
 419. poezja funeralna [6]
 420. pisma zbiorowe [6]
 421. odpowiedź [6]
 422. mowa pogrzebowa [6]
 423. monografie literackie [6]
 424. modlitewnik [6]
 425. literatura popularnonaukowa [6]
 426. lista nazwisk [6]
 427. księgi liturgiczne [6]
 428. kalendarium [6]
 429. instrukcje wojskowe [6]
 430. diariusze sejmowe [6]
 431. dekrety [6]
 432. cegiełka [6]
 433. biografia literacka [6]
 434. article [6]
 435. świadectwa szkolne [5]
 436. zbiór [5]
 437. traktat teologiczny [5]
 438. szkice popularno-naukowe [5]
 439. spisy geograficzne [5]
 440. spis miejscowości [5]
 441. skorowidz [5]
 442. rozprawy religijne [5]
 443. rozprawy historyczne [5]
 444. rezolucje [5]
 445. przepisy wojskowe [5]
 446. przedruki [5]
 447. poradniki weterynaryjne [5]
 448. partytura [5]
 449. pamiętniki 19w. [5]
 450. pamiątka [5]
 451. opery [5]
 452. okólniki [5]
 453. nowela [5]
 454. nalepka iluminacyjna [5]
 455. monografie filozoficzne [5]
 456. manifesty [5]
 457. leksykon [5]
 458. laudacje [5]
 459. komedia [5]
 460. karta zaopatrzeniowa [5]
 461. elegie [5]
 462. dzienniki podróży [5]
 463. dysertacja [5]
 464. akty prawne [5]
 465. afisz [5]
 466. śpiewnik [4]
 467. zaśwadczenia [4]
 468. zarządzenia [4]
 469. umowy [4]
 470. tragedie [4]
 471. tablice historyczne [4]
 472. synteza [4]
 473. studia historyczne [4]
 474. reportaż [4]
 475. regulaminy wojskowe [4]
 476. przysłowia [4]
 477. przewodniki turystyczne 19w. [4]
 478. pogadanki [4]
 479. piosenki [4]
 480. pieśń [4]
 481. petycje [4]
 482. pamflety [4]
 483. opowieści [4]
 484. mszały [4]
 485. monografie genealogiczne [4]
 486. memoriały [4]
 487. manifest [4]
 488. księgi święte [4]
 489. księgi wpisów [4]
 490. księgi jubileuszowe [4]
 491. książki telefoniczne [4]
 492. książki adresowe [4]
 493. kodeks [4]
 494. kazania pogrzebowe [4]
 495. kancjonały [4]
 496. hagiografia [4]
 497. fragmenty [4]
 498. epitafium [4]
 499. dysertacje doktorskie [4]
 500. baśnie [4]
 501. argument [4]
 502. Zbiór pieśni [4]
 503. zielniki [3]
 504. wykłady filozoficzne [3]
 505. wspomnienia historyczne [3]
 506. wodewile [3]
 507. ulotka informacyjna [3]
 508. transumpty [3]
 509. teksty źródłowe [3]
 510. szkice naukowe [3]
 511. szkice monograficzne [3]
 512. szkice geograficzne [3]
 513. szkice ekonomiczne [3]
 514. spis statystyczny [3]
 515. rozprawy krytyczne [3]
 516. roczniki lekarskie [3]
 517. relacja [3]
 518. rejestry zmarłych [3]
 519. rachunki [3]
 520. protokół [3]
 521. protestacje [3]
 522. program uroczystości [3]
 523. ordynacje [3]
 524. opwiadania historyczne [3]
 525. opracowanie bibliograficzne [3]
 526. opis podróży [3]
 527. mowa żałobna [3]
 528. monografia statystyczna [3]
 529. lista poległych [3]
 530. lista [3]
 531. list pasterski [3]
 532. list otwarty [3]
 533. kroniki klasztorne [3]
 534. kontrakty [3]
 535. konstytucje [3]
 536. komunikat [3]
 537. komentarze do ustawy [3]
 538. komentarz [3]
 539. katechizm (katechizmy) [3]
 540. katalog galerii [3]
 541. kantyczki [3]
 542. interpelacje poselskie [3]
 543. informatory szkolne [3]
 544. indeks [3]
 545. faksymile [3]
 546. epigramaty [3]
 547. dzienniki wydatków [3]
 548. dyplom [3]
 549. dokument królewski [3]
 550. dodatek nadzwyczajny [3]
 551. brewiarze [3]
 552. apele [3]
 553. akta majątkowe [3]
 554. afisze [3]
 555. zarządzenie [2]
 556. wypisy heraldyczne [2]
 557. wykazy miejscowości [2]
 558. traktaty filozoficzne [2]
 559. tragedia [2]
 560. tezy [2]
 561. szkice satyryczne [2]
 562. szkice polityczne [2]
 563. szkice jubileuszowe [2]
 564. szkice gospodarcze [2]
 565. szkice bibliograficzne [2]
 566. szkic historyczny [2]
 567. statuty synodalne [2]
 568. staroduki [2]
 569. spisy wystawców [2]
 570. spisy topograficzne [2]
 571. spisy książek [2]
 572. spisy dokumentów [2]
 573. scenki ludowe [2]
 574. satyry polityczne [2]
 575. rozprawy publicystyczne [2]
 576. rozkaz [2]
 577. roczniki statystyczne [2]
 578. repertuary [2]
 579. rejestr [2]
 580. regulamin szkolny [2]
 581. recepta [2]
 582. przepisy licencyjne [2]
 583. przemowy [2]
 584. program zjazdu [2]
 585. program konferencji [2]
 586. program koncertu [2]
 587. praca magisterska [2]
 588. powieść biograficzna [2]
 589. postylle [2]
 590. pokwitowanie [2]
 591. podręczniki wyborcze [2]
 592. plan miasta [2]
 593. pisma filozoficzne [2]
 594. pieczęcie [2]
 595. paszport [2]
 596. paszkwile [2]
 597. pamiętniki 19 w. [2]
 598. opracowania geograficzne [2]
 599. opis [2]
 600. opinie [2]
 601. opera [2]
 602. ogłoszenie [2]
 603. odznaczenia [2]
 604. obitka [2]
 605. noty dyplomatyczne [2]
 606. normy prawne [2]
 607. mowy weselne [2]
 608. mowa sejmowa [2]
 609. monografie heraldyczne [2]
 610. mitologie [2]
 611. miscellanea [2]
 612. memoriał [2]
 613. memoranda [2]
 614. materiały informacyjne [2]
 615. listy oficerów [2]
 616. laudum [2]
 617. lacrimae [2]
 618. kwestionariusz [2]
 619. księgi sądowe [2]
 620. księgi biblijne [2]
 621. księga sądowa [2]
 622. księga [2]
 623. kopie maszynopisu [2]
 624. komunikaty [2]
 625. komentarze [2]
 626. katechizm [2]
 627. katalogi grafiki [2]
 628. katalog roślin [2]
 629. karta wstępu [2]
 630. kantaty [2]
 631. ilustracje [2]
 632. gwasz [2]
 633. gratulacje [2]
 634. glosariusz [2]
 635. faksymile rękopisu [2]
 636. epitafia [2]
 637. edycje [2]
 638. dowód tożsamości [2]
 639. diariusz [2]
 640. biografia bibliografia [2]
 641. bilet wstępu [2]
 642. bilet [2]
 643. ballady [2]
 644. bajka [2]
 645. adresy [2]
 646. Utwory satyryczne [2]
 647. Praca dyplomowa [2]
 648. Kalender (Evangelischer) [2]
 649. Dysertacja doktorska [2]
 650. świadectwo szkolne [1]
 651. złote myśli [1]
 652. zwierciadło [1]
 653. zielnik [1]
 654. zeszyty szkolne [1]
 655. zdjęcie [1]
 656. zbiór mów [1]
 657. zażalenia [1]
 658. zapiski heraldyczne [1]
 659. zapiski [1]
 660. zakładka do książki [1]
 661. zagajenie [1]
 662. wypisy z dzieł Hoene-Wrońskiego [1]
 663. wykaz ulic [1]
 664. votum [1]
 665. varia [1]
 666. ustawy podatkowe [1]
 667. ustawy kościelne [1]
 668. układy zbiorowe pracy [1]
 669. ugody [1]
 670. tłumaczenia [1]
 671. tygodni [1]
 672. tygodn [1]
 673. traktaty teologiczne [1]
 674. traktat filozoficzny [1]
 675. tekst na prawach rękopisu [1]
 676. tańce [1]
 677. słowo wstępne [1]
 678. słowniki heraldyczne [1]
 679. słowniki geograficzne [1]
 680. słownik heraldyczny [1]
 681. szkice historyyczne [1]
 682. szkic monograficzny [1]
 683. summa [1]
 684. studia genealogiczne [1]
 685. statuty sejmowe [1]
 686. sprostowanie [1]
 687. spisy map [1]
 688. spisy gmin [1]
 689. spis numizmatyczny [1]
 690. składy osobowe [1]
 691. silva rerum [1]
 692. sentencje [1]
 693. schematyzmy [1]
 694. rubrycele [1]
 695. rozprawy teologiczne [1]
 696. rozprawy sądowe [1]
 697. rozprawy psychologiczne [1]
 698. rozprawy i monografie [1]
 699. rozprawki astronomiczne [1]
 700. rozporządzenia królewskie [1]
 701. rozkład jazdy [1]
 702. reprodukcje zdjęć [1]
 703. relacje sejmowe [1]
 704. relacje historyczne [1]
 705. regulaminy szkolne [1]
 706. regulamin bankowy [1]
 707. referaty filozoficzne [1]
 708. recenjza [1]
 709. recencja [1]
 710. publikacje elektroniczne [1]
 711. przysięga [1]
 712. przewodniki sakralne [1]
 713. przepowiednie [1]
 714. przepisy kościelne [1]
 715. przepisy budowlane [1]
 716. przemówienie sprawozdawcze [1]
 717. protesty [1]
 718. programy przedstawień [1]
 719. prezentacja [1]
 720. prace źródłowe [1]
 721. powieść autobiograficzna [1]
 722. portrety [1]
 723. poradniki heraldyczne [1]
 724. poezja religijna [1]
 725. poematy żałobne [1]
 726. poemat żałobny [1]
 727. poemat dramatyczny [1]
 728. podręcznik numizmatyczny [1]
 729. pod [1]
 730. plankty [1]
 731. plan [1]
 732. pismo jubileuszowe [1]
 733. pastorałka [1]
 734. oracje sądowe [1]
 735. opracowania statystyczne [1]
 736. opracowania medyczne [1]
 737. opracowania genealogiczne [1]
 738. opisy flory [1]
 739. opis wizytacji [1]
 740. opis panowania [1]
 741. okólnik bankowy [1]
 742. obraz olejny [1]
 743. obraz [1]
 744. obligacja [1]
 745. objaśnienia do przezroczy [1]
 746. notatka biograficzna [1]
 747. naszywka [1]
 748. mowy pogrzebowe 19w. [1]
 749. mowy laudacyjne [1]
 750. moralistyka [1]
 751. monografie psychologiczne [1]
 752. monografie porównawcze [1]
 753. monografie krytyczno-bibliograficzne [1]
 754. misteria ludowe [1]
 755. materiały źródłowe [1]
 756. materiały kongresowe [1]
 757. materiał szkoleniowy [1]
 758. masoniki [1]
 759. mandaty [1]
 760. listy odznaczonych [1]
 761. lauda [1]
 762. księgi ziemskie [1]
 763. księgi protokólarne [1]
 764. księgi miejskie [1]
 765. księgi metrykalne [1]
 766. księgi imion [1]
 767. księga urodzeń [1]
 768. księga szkoły [1]
 769. księga miejska [1]
 770. księga kancelaryjna [1]
 771. książki pamiątkowe [1]
 772. książka telefoniczna [1]
 773. krytyka literacka [1]
 774. krytyka [1]
 775. kroniki żałobne [1]
 776. kosztorysy [1]
 777. kopie [1]
 778. konkursy [1]
 779. koncept [1]
 780. komentarze do tekstów [1]
 781. komentarze biblijne [1]
 782. kolekcja okol [1]
 783. kodeks prawny [1]
 784. kodeks handlowy [1]
 785. klucz do oznaczania [1]
 786. klepsydry [1]
 787. katalogi roślin użytkowych [1]
 788. katalog prasowy [1]
 789. kartka świąteczna [1]
 790. kartka pocztowa [1]
 791. karta żywnościowa [1]
 792. karta wizytowa [1]
 793. karta uczestnictwa [1]
 794. karta dostaw mleka [1]
 795. kancjonał [1]
 796. itinerarium [1]
 797. interpelacja poselska [1]
 798. instrukcje poselskie [1]
 799. instrukcje nauczania [1]
 800. informator teatralny [1]
 801. historia [1]
 802. habilitacja [1]
 803. głos [1]
 804. gwarancja [1]
 805. gesta [1]
 806. genealogia [1]
 807. felieton [1]
 808. expositio [1]
 809. exlibris [1]
 810. etiudy organowe [1]
 811. dzienniki podawcze [1]
 812. dramolet [1]
 813. dowód osobisty [1]
 814. dokumenty powstańcze [1]
 815. dokumenty królewskie [1]
 816. dodatki [1]
 817. dekrety królewskie [1]
 818. deklaracja [1]
 819. dane osobowe [1]
 820. brewe papieskie [1]
 821. blankiety [1]
 822. biuletyn artykułowy [1]
 823. biblie [1]
 824. atlasy historyczne [1]
 825. apologetyka [1]
 826. aneks [1]
 827. analiza [1]
 828. almanach [1]
 829. alegorie [1]
 830. akwarela [1]
 831. akty urodzeń [1]
 832. akta wizytacyjne [1]
 833. akta cechowe [1]
 834. akcje [1]
 835. agenda [1]
 836. aforyzmy [1]
 837. abecadlnik [1]
 838. Zeszyty Naukowe monografie [1]
 839. Zeszyt Naukowy monografia [1]
 840. Prace habilitacyjne [1]
 841. Praca magisterska [1]
 842. Poznań [1]
 843. Kolekcja okolicznościowa [1]
Ranking by number of viewed objects

Attribute:

stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of objects which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [8862128]
 2. czasopisma [5979894]
 3. gazety [4802373]
 4. czasopismo [4561668]
 5. monografia [4074911]
 6. gazeta [3698033]
 7. książka [3528317]
 8. monografie [3019704]
 9. rozprawa habilitacyjna [1740086]
 10. rozprawy doktorskie [1003087]
 11. księgi adresowe [960485]
 12. starodruki [832015]
 13. dzienniki urzędowe [782762]
 14. artykuł [708058]
 15. gazeta (gazety) [609339]
 16. spisy [607767]
 17. źródła historyczne [588327]
 18. herbarze [567883]
 19. personalia [539909]
 20. dokumentacja kadrowa [539909]
 21. archiwalia [531937]
 22. wydawnictwa urzędowe [527459]
 23. bibliografie [484412]
 24. artykuły [432336]
 25. monografie historyczne [430174]
 26. skrypt [402129]
 27. pamiętniki [391684]
 28. monografia historyczna [391015]
 29. tygodniki [378589]
 30. biuletyn [340947]
 31. spis [333270]
 32. rękopisy [313693]
 33. antologie [294641]
 34. przysłowia [285835]
 35. listy strat [279751]
 36. spis nazwisk [267157]
 37. opracowanie [263581]
 38. rejestry zmarłych [255933]
 39. mapy [255307]
 40. kodeks dyplomatyczny [250146]
 41. roczniki oficerskie [249668]
 42. lista poległych [249511]
 43. sprawozdania [246586]
 44. spisy nazwisk [242849]
 45. genealogie [236972]
 46. roczniki [233965]
 47. podręcznik [219219]
 48. wykazy [218018]
 49. źródło [207630]
 50. wspomnienia [199560]
 51. rocznik [196615]
 52. dwutygodniki [196401]
 53. starodruk [176164]
 54. kroniki [169802]
 55. akta [159622]
 56. dokumenty elektroniczne [157462]
 57. szkice historyczne [156685]
 58. informator [148619]
 59. rękopis [147410]
 60. wykaz miejscowości [147192]
 61. miesięcznik [145328]
 62. kalendarze [145146]
 63. skorowidz [143682]
 64. słownik [142847]
 65. poradnik metodyczny [141136]
 66. rejestry [139513]
 67. podręczniki akademickie [138823]
 68. biblia [137729]
 69. tygodniki ilustrowane [135765]
 70. słowniki [130445]
 71. biografie [114902]
 72. kalendarz [111579]
 73. źródło historyczne [108116]
 74. podręczniki [103222]
 75. księgi pamiątkowe [92085]
 76. powieści [90824]
 77. wspomnienie [87809]
 78. wydawnictwa popularne [86421]
 79. skrypty [83971]
 80. tłumaczenie [80977]
 81. dodatek do czasopisma [80904]
 82. pocztówka [77733]
 83. kazania [74822]
 84. fotografie [73298]
 85. listy [73161]
 86. spisy osobowe [71188]
 87. broszury [68437]
 88. fotografia [63206]
 89. przewodniki [61273]
 90. praca magisterska [60708]
 91. herbarz [60434]
 92. bibliografia [59684]
 93. księga adresowa [56068]
 94. Dysertacja doktorska [53741]
 95. encyklopedie [53164]
 96. pocztówki [51084]
 97. opracowania [50918]
 98. książki adresowe [50778]
 99. katalogi [50425]
 100. mapa [50006]
 101. opracowania historyczne [49358]
 102. pamiętnik [49239]
 103. korespondencje [48512]
 104. materiały konferencyjne [48417]
 105. przewodnik [48331]
 106. album [47093]
 107. poradniki [45333]
 108. rozdział [44886]
 109. almanachy [43124]
 110. inwentarze [43089]
 111. program teatralny/operowy [42508]
 112. roczniki lekarskie [41849]
 113. odbitka [40567]
 114. kwartalnik [40318]
 115. powieści historyczne [39166]
 116. sprawozdanie [38336]
 117. listy odznaczonych [36812]
 118. opisy [36563]
 119. kronika [36291]
 120. postylle [35745]
 121. poezje [35282]
 122. lista oficerów [35211]
 123. biografia [34975]
 124. odbitki [34318]
 125. katalog [33386]
 126. kodeksy [32882]
 127. informatory [31595]
 128. zeszyty naukowe [31510]
 129. praca zbiorowa [30752]
 130. maszynopis [29888]
 131. dziennik urzędowy [28092]
 132. opowiadania [27746]
 133. książka adresowa [27147]
 134. poezja [27012]
 135. szkice literackie [26670]
 136. wykaz [26342]
 137. akta sejmowe [24807]
 138. muzykalia [24658]
 139. spis miejscowości [24519]
 140. synteza [24316]
 141. modlitewniki [24126]
 142. spisy miejscowości [24088]
 143. katalogi wystaw [24083]
 144. broszura [23909]
 145. książki telefoniczne [23728]
 146. atlasy [23719]
 147. odezwy [23392]
 148. kompendium [23270]
 149. rozprawy [23241]
 150. diariusze sejmowe [23185]
 151. książka telefoniczna [22742]
 152. albumy [21669]
 153. materiały sejmowe [21551]
 154. leksykony [21082]
 155. listy nazwisk [21052]
 156. szkice [20796]
 157. wykazy personalne [20677]
 158. telegram [20074]
 159. korespondencja [19971]
 160. prace zbiorowe [19616]
 161. pisma patrystyczne [19424]
 162. spisy lasów [19137]
 163. śpiewniki [19006]
 164. poradnik [18637]
 165. pieśni [18018]
 166. Zeszyt Naukowy [17432]
 167. diariusze [16972]
 168. słownik geograficzny [16833]
 169. dramaty [16767]
 170. katalog wystawy [16342]
 171. artykuły historyczno-prawne [16330]
 172. skorowidze [16179]
 173. powieść [15885]
 174. monografie heraldyczne [15829]
 175. ustawy [15660]
 176. relacje osobiste [15501]
 177. lista nazwisk [15457]
 178. ryciny [15077]
 179. rozprawa [15032]
 180. dziennik [15009]
 181. edycje [14445]
 182. podręczniki wyborcze [14108]
 183. nadbitki [13984]
 184. czasopismo (czasopisma) [13959]
 185. Kolekcja okolicznościowa [13934]
 186. recenzja [13830]
 187. recenzje [13732]