Object structure

Title:

Wychowanie Fizyczne: czasopismo poświęcone higjenie szkolnej i wychowawczej oraz kształceniu cielesnemu w domu, szkole, armji i stowarzyszeniach: organ Komisji Lekarskiej,Tow. Przyjaciół Nauk, Studjum Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego [...] 1925.07/12 R.6 Z.3/4

Creator:

Jonscher, Karol Gustaw ; Szuman, Stefan ; Oziębłowski, J. ; Ciechanowski, St. ; Jaroszyński, T. ; Piasecki, Eugeniusz Witold (1872 - 1947) ; Osmolski, Władysław (1883 - 1935) ; Wyrobek, Z. ; Fidziński, F. ; Strumiłło, Tad.

Contributor:

Piasecki Eugeniusz (red.) ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Komisja Lekarska ; Uniwersytet Poznański. Studium Wychowania Fizycznego ; Polski Związek Sokoli

Subject and Keywords:

Polska ; młodzież szkolna ; program nauczania ; psychologia ; sport ; wojsko ; wychowanie fizyczne ; szkolnictwo wyższe ; sokolstwo ; studenci ; okres międzywojenny ; Przysposobienie Wojskowe ; szkolnictwo średnie ; serce ; czasopisma polskie 20w. ; higiena szkolna ; kształcenie ; sprawność fizyczna ; Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych Sekcja Wychowania Fizycznego Sekcja Warszawa ; Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wydział Higieny Szkolnej i Wychowania Fizycznego ; przysposobienie wojskowe ; układ krążenia ; Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych Sekcja Wychowania Fizycznego Okręg Poznań ; badania psychologiczne ; indywidualizacja ; sport szkolny ; obóz letni ; poradnictwo sportowo-lekarskie ; święto sportowe młodzieży szkolnej (Wilno, 1925) ; święto sportowe młodzieży szkolnej (Równe, 1925) ; medycyna sportu ; święto sportowe młodzieży szkolnej (Lwów, 1925) ; święto sportowe młodzieży szkolnej (Okręg Śląski, 1925) ; zmęczenie ; koła sportowe ; sportowcy ; obciążenie umysłowe ; gry ruchowe ; badania ankietowe ; lekarze szkolni ; święto sportowe młodzieży szkolnej (Kraków, 1925) ; kultura fizyczna

Publisher:

[s.n.]

Place of publication:

Poznań

Object type:

czasopismo

Language:

pol

Relation:

click here to follow the link ; Tytuł poprzedni: Ruch: dwutygodnik poświęcony sprawom wychowania fizycznego i normalnego rozwoju ciała

Rights Management:

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Publication date:

1925 lipiec/grudzień

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Location of original object:

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Digital object format:

image/x.djvu