Object structure

Title:

Wychowanie Fizyczne: czasopismo poświęcone higienie szkolnej i wychowawczej oraz kształceniu cielesnemu w domu, szkole, armii i stowarzyszeniach: organ Komisji Lekarskiej Tow. Przyjaciół Nauk, Studium Wychowania Fizycznego Uniw. Pozn. [...] 1925.01/03 R.6 Z.1

Creator:

Piasecki, Eugeniusz ; Missiuro, Włodzimierz ; Nowosielski, Eug. ; Sikorski, Walerian

Contributor:

Piasecki, Eugeniusz (red.) ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Komisja Lekarska ; Uniwersytet Poznański. Studium Wychowania Fizycznego ; Polski Związek Sokoli

Subject and Keywords:

Polska ; sport ; średniowiecze ; renesans ; historia 20w. ; pomiary ; wychowanie fizyczne ; sokolstwo ; szkolnictwo 20w. ; wojsko belgijskie okres międzywojenny ; antropometria ; okres międzywojenny ; Polska 10/18w. ; czasopisma polskie 20w. ; higiena szkolna ; Uniwersytet Poznański Studium Wychowania Fizycznego ; badania lekarskie ; historia kultury fizycznej ; Oczko Wojciech (1537?-1599?) ; Centralna Szkoła Wojskowa Gimnastyki i Sportów (Poznań, 1921-1929) ; ćwiczenia gimnastyczne ; Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych Sekcja Higieny i Wychowania Fizycznego (Lwów) ; Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych Sekcja Wychowania Fizycznego Sekcja Warszawa ; Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wydział Higieny Szkolnej i Wychowania Fizycznego ; czas reakcji ; Rej Mikołaj (1505-1569) ; układ oddechowy ; Modrzewski Andrzej Frycz (ca 1503-1572) ; Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich (12, Warszawa, 1925) ; Kongres Federacji Międzynarodowej Gimnastyki Wychowawczej (2, Paryż, 1924) ; Górnicki Łukasz (1527-1603) ; koordynacja ruchowa ; Konarski Stanisław (1700-1773) ; przysposobienie wojskowe ; Zimowy Kurs Przysposobienia Wojskowego (Lublin, 1924) ; Kochanowski Jan (1530-1584) ; układ krążenia ; Wojskowy Instytut Wychowania Fizycznego (Bruksela) ; Petrycy Sebastian (1554-1626) ; Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych Sekcja Wychowania Fizycznego Okręg Poznań ; kultura fizyczna

Description:

Zawiera spis rzeczy rocznika 6 (1925)

Publisher:

[s.n.]

Place of publication:

Poznań

Object type:

czasopismo

Language:

pol

Relation:

click here to follow the link ; Tytuł poprzedni: Ruch: dwutygodnik poświęcony sprawom wychowania fizycznego i normalnego rozwoju ciała

Rights Management:

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Publication date:

1925 styczeń/marzec

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Location of original object:

Biblioteka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu

Digital object format:

image/x.djvu