Title:

Notatnik NN aspiranta Szkoły Oficerskiej w Poznaniu z r. 1919

NumberOfPages:

K. 101.

Subject and Keywords:

Szkoła Oficerska (Poznań) ; notatnik ; rękopisy Bibiblioteki PTPN

Description:

Rkp. 20,5 x 16 cm. K. 101. Zeszyt.Z dawnego zasobu. ; Część pierwsza (k. 1-51) zapisana ćwiczeniami z języka francuskiego; część druga (k. 51v-100) - notatkami z wykładów prowadzonych na I kursie Szkoły Oficerskiej, przemianowanej później na Wielkopolską Szkołę Podchorążych Piechoty. Notatki prowadzone niedbale, ołówkiem, sięgają od września (?) do listopada 1919 r. Dotyczą następujących przedmiotów: służba polowa, taktyka, umocnienia polowe, terenoznawstwo, historia wojskowości, organizacja armii, nauka o broni, higiena, język polski, matematyka i apologetyka. Przy tym rysunki i szkice ołówkiem, w tym szkic taktyczny wycinka terenu obecnej dzielnicy Grunwald w Poznaniu k. 101. Zob.: „Wielkopolska Szkoła Podchorążych Piechoty”, Bydgoszcz 1924.

Object type:

rękopis

Signature:

Rkp. 1556

Language:

pol ; fre ; ger

Rights Management:

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Creation date:

1919

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Digitisation sponsor:

„Digitalizacja starych druków i rękopisów matematycznych oraz poloników (XVI-XVII w.) ze zbiorów Biblioteki PTPN i ich udostępnienie w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej – kontynuacja.” - zadanie finansowane w ramach umowy nr 863/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Location of original object:

Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk