Object structure
Title:

Omelia s. Bernhardi Claraevallensis, Vitae sanctorum, Physiologus

Title execution:

Rkp.1730

Subject and Keywords:

Bernardus Claraevallensis ; homilie ; homiletyka ; żywoty świętych ; vitae sanctorum ; Physiologus ; bestiariusze XIII w. ; biblioteka cystersów w Paradyżu ; kodeksy średniowieczne ; 13w/14w.

Spatial coverage:

13w./14w.

Description:

k. 136 ; pergamin ; kilka kart wyciętych ; stan zachowania: dobry ; zapis na k. 1-4 dość mocno wytarty ; pismo kilku rąk ; rubryki ; inicjały filigranowe ; oprawa: konserwatorska ; proweniencja: 1. Biblioteka klasztoru cystersów w Paradyżu ; 2. Biblioteka Gimnazjum św. Jana Kantego w Poznaniu ; 3. Dar Kuratorium Okręgu Szkolnego dla Biblioteki Uniwersytetu Poznańskiego (1934) ; zawartość: 1. k. 1-23: Bernardus Clarevallensis, Tractatus super „Missus est”; inc. Scribere me aliquid... XIV w. ; 2. k. 23- 72: Bernardus Clarevallensis, Tractatus super „Qui habitat In adiutorio altissimi” (sine fine). Inc. Considero laborem vestrum fratres, non sine multo miserationis affectu... 2 poł. XIV w.; k. 73: Liber Sancte Marie Virginis in Paradiso scripitus a fratre Leutfrido monacho loci memorati ; 3. k. 73-112: Vita beatae Elyzabeth (anonim.) XIV w. inc. Eo tempore quo Philippus Sueuorum dux... ; 4. k. 113-124v: Passio sanctae Margaretae (anonim.) XV w. Inc. Post resurrectionem domini nostri Iesu Christi et gloriosam ascensionem eius in celum... ; 5. k. 124v-127: Passio sanctae Iulianae (anonim.) XV w. Inc. Temporibus Maximiani imperatoris fuit queddam virgo nomie Iuliana... ; 6. k. 127-128v: Passio sanctae Luciae XV w. Inc. Cum per universam provinciam beatissime virginis Agate fame...k. 129-136: Physiologus (De naturalis animalium), XIII w. Inc. Physiologus dicit...

Object type:

rękopis

Signature:

Rkp.1730 ; Sygnatury dawne: 214 II (dawny zasób BU)

Language:

lat

Rights Management:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Format:

24 x 18 cm

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: