Object structure
Title:

Pisma filozoficzne i historyczne autorów klasycznych i humanistycznych

Title execution:

Rkp.2437

Subject and Keywords:

Lucius Apuleius Madaurensis ; Priscianus ; Cassius Dio Cocceianus ; Leon Battista Alberti ; Bartolomeo Faccio ; filozofia antyczna ; filozofia humanistyczna ; historia antyczna ; komentarze ; rękopisy włoskie ; 15w.

Spatial coverage:

15w.

Description:

k. 174 ; papier ; stan zachowania: dość dobry ; brak karty początkowej, niektóre karty uszkodzone ; pismo: jednej ręki, humanistyczne ; oprawa: tekt., płótno, płsk., XIX w ; proweniencja: 1. Biblioteka Ordynacji Skórzewskich na Radomicach-Czerniejewie ; 2. Dar Katedry Filologii Klasycznej UAM dla Biblioteki Głównej w 1965 r. ; zawartość: 1. k. 1-2: ? ; 2. k. 3: inc. In libro de habitudine et doctrina platonis (?) ; 3. k. 4-23: Lucius Apuleius Madaurensis, De Deo Socratis librum quantum ; 4. k. 24-32: Lucius Apuleius Madaurensis, Philosophi platonici. Peri Hermeneas k. 32v-33v: pusta ; 5. k. 34-107: Incipit liber Prisciani philosophi de his in quibus dubitabat Scofroe rex persarum ; 6. k. 108-129: Cassius Dio Cocceianus, Historiae romanae, liber XXXVIII. Inc. Ex XXXVIII libro Dionis historiae romanae. ... ; 7. k. 130-148: Leon Battista Alberti, Canis. Inc. Leonis Bapcistae Alberti canis liber incipit, k. 149: pusta ; 8. k. 150-174: Bartolomeo Faccio, De viris illustribus (fragment). Inc. Barptolemaei facii ad Carolum Vintimilium virum. CL. De origine inter Gallos ac britannos belli historia incipit feliciter

Object type:

rękopis

Signature:

Rkp.2437 ; Sygnatury dawne: 1529

Language:

lat

Rights Management:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Format:

20,5 x 14,5 cm

Rights:

domena publiczna

Access rights:

dla wszystkich bez ograniczeń

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Digitisation sponsor:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Location of original object:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: