Title:

Aplauz Applauz weselny [...] Auguście Ogińskiey [...] przy slubnych kontraktach z [...] Konstantym Platerem [...] od obligowaney fundatorskiemu imięniowi Prowincyi Litewskiey Scholarum Piarum [...] ; Colossus immortalis gloriae, in Regno Poloniae, sublimi meritorum culmine orbis fastigia excedens. Seu insigne avitae Crucis insigne [...] Theodori in Potok Potocki [...] in solemni ad metropolitanam sedem Gnesnensem ingressu [...] ; Concursus Concursus Palatinarum purpurarum Potociani et Łaszczoviani sanguinis nexu celeberrimus [...] Splendoribus [...] Stanislai Potocki [...] nec non [...] Mariannae Łaszczowna [...] consortis resplendens. Inter illustres Hymaenei taedas ab [...] Varesensi Scholarum Piarum Collegio prono venerationis cultu. observatus anno [...] ; Relacya apparencyi, y samego aktu pogrzebowego [...] Wiśniowieckiego Michała Serwacego Korybutha [...] Przy inwencyi, pracy y staraniu [...] Pawła Giżyckiego na rekwizycyą wielu zacnych Ich MCiow gości [...] komunikowana ; Gratulatio nuptialis Gratulatio nuptialis [...] Constantino de Broel Plater [...] nec non [...] Augustae Oginska [...] Nomine obligatissimae Fundatrici suae Lithuanae Provinciae Scholarum Piarum [...] ; Amazon divinior [...] inclyta virgo et martyr Catharina [...] recurrente annuâ suae festivitatis die [...] a Josepho Andrea Hankiewic [...] proclamata [...] ; Hortus conclusus Hortus conclusus Mariani honoris sub rosa et sigillari gemma [...] Joannis [...] Szembek [...] reclusus in Collegio Varsaviensi Societatis Jesu [...] ; Jupiter Jupiter alite tectus Romuleae gentis assertor [...] Michaelis Casimiri Radziwiłł [...] patefactus a [...] Juventute, Athenaei Novogrodensis Soc. Jesu ; Jupiter Jupiter frigidus triumphalibus Sarmatiae ignibus victimatus (thaumaturgus patriarcha sanctissimus) Joannés de Matta [...] (pater et fundator ordinis sanctissimae Trinitatis de Redemptione captivorum intra oratorias annui) applausus hecatombas (perillustrii) [...] Josepho [...] Radecki [...] (pro aeterna gratitudinis victima sacratus) [...] ; Konwój honoru Konwoy honoru senatorskiego [...] Eleonorze z Woynow Oginskiey [...] reprezentowany [...] od Kollegium i Akademii Wileńskiey Societatis Jesu [...] poetyckim piorem opisany [...] ; Fascia doloris in solennibus exequiis Casimiri Kłokocki [...] Per Georgium Kosciuszkiewicz [...] ; Książę księżyców Xiążę xiężycow nowy May na sarmackim niebie w [...] Mikołaju Krzysztofie Augustynie Eryku Radziwille, przy konstellacyi oyczystych luminarzow [...] Franciszki z Korybuthow Wiśniowieckich Radziwiłłowey jaśnieiący [...] rymem przywitany od [...] Kollegium Nieświeskiego Soc. Jesu [...] ; List szlachcica polskiego, do swego konfidenta w Litwie mieszkaiącego z pod Warszawy; daiąc swoie zdanie o Manifeście czyli Remanifeśćie [...] Sulistrowskiego [Krzysztofa] [...] przeciwko Manifestowi nie dawno wydanemu [...] Pocieia [Ludwika] pisany Anno 1716 Mieśiąca Octobra, VI. Dnia ; Luna in armis infulis coronata militanti Ecclesiae ac nutanti sub ferreo saeculo Sarmatiae in domestico polo [...] Caroli Petri Pancerzynski [...] panegyrico stylo celebrata ab Academica Universitate Vilnensi Societais Jesu [...] ; Majus princeps Majus princeps mensium se ipso major Radivilliana majestate in [...] Nicolao Christophoro Augustino Erico Radziwiłł mediis Maji nato auctus [...] parenti [...] Michaeli Antonio Casimiro Basilio Radziwiłł [...] praesentatus a [...] Radivilliano Collegio Societatis Jesu. Anno quo PrInCeps RaDzJVJLL MaJJ ferJas aUXIt. ; Meridies Meridies Lechici Poli, luce publica inter Hymenaei taedas, declaratus illustrissimis Neosponsis: [...] Stanislao Potocki [...] ac Marianna Łaszczowna [...] in Minimae Societatis Stanislaopolitani Collegii umbra horam indicans felicissimam [...] ; Orbis uterque Orbis uterque Polonus scilicet et Palaemonicus uno orbe connubiali clausus, isque in (amplissimorum nominum) conjunctione [...] Christophori Skumin Tyszkiewicz [...] cum [...] Hedvige Załuska [...] ; Ostoja Ostoja [...] Domus [...] Piestrzeccianae [...] (gemina luna regnatoris Poloniarum solis vicaria) [...] Christophoro Antonio [...] Piestrzecki [...] in metagymnastico dramate dedicata [...] a Juventute Zdanoviano-Mohiloviensis Athenaei Societatis Jezu [...] ; Senator septem consularibus C. Marij Aquilis signatus, in Aquila [...] Michaelis Casimiri Radziwił [...] Ab Alexandro Pozniak [...] ; Praecursor Praecursor honorum, heros principum, princeps heroum [...] sub auspicatissimum novae provinciae aditum [...] principis Michaelis Friderici Czartoryski [...] discursu panegyrico salutatus [...] ab [...] Collegio Grodnensi Societatis Jesu [...] ; Pretium Pretium saeculorum sub avitis velut Tyberianis crucibus felicitati ac fortunae Lechicae Servatum Principe tutelaris Lance expensum atque in salutem publicam [...] expositum [...] Michael in Potok Potocki [...] ; Homagium augustissimae ac invictissimae coeli et terrae Imperatrici Poloniarum Reginae clementissimae in Claro-Monte Częstochoviensi Miraculis clarissimae. A [...] Clemente XI [...] recens coronatae [...] Oratore [...] Remigio Scisłowski [...] ; Signator Signator supremus et signaculum iustus dolor in supremis funebribus justis [...] Caroli Stanislai Justi Radziwił [...] Ad leniendum socio planctu ex obitu maerorem [...] Annae Catherinae Sanguszkowna ducissae Radiviliae [...] praesentatus a [...] Radiviliano Nesviensi Collegio Sacietatis Iesu [...] ; Signum Signum crucis in Crucigero sagittae sidere [...] apparens sub solennem vero apparatum festivi ad suam Cathedram ingressus [...] Michaelis Joannis Zienkowicz [...] oratio capite ab Academica Universitate Vilnensi Societ. Jesu adoratum ; Fasces Franciae floribus floridi [...] fasciati nempe e regalibus Felicis Valesii Liliis fundatoris et patriarchae ordinis sanctissimae Trinitatis de redemptione captivorum intra annuos applausus patriarchae pariter ejusdem ordinis Joannis de Mattha [...] contexti Lechici orbis honorio [...] Joanni [...] Jabłonowski [...] colonello mecaenati faventissimo pronos inter cultus consecrati [...] ; Sol Sol in libra avita in solea [...] ingressus Astream [...] Perillustris [...] Ignatius Laurentius Nowacki [...] Rossiaco haemisphoerio praelucens [...] Adoratus a [...] Juventute Gosiewsciano-Vitebscensis Athenaei Soc. Jesu [...] ; Forma Divinitatis in qua imperialis Dei praerogativa [...] toti universo repraesentantur Virgo Maria, summis thaumaturgo suo in prototypo in ecclesia Podcamenecensi oridinis Praedicatorum corusca gratiis [... ; Orbis meritis, famae, honori [...] Stanislai [...] Małachowski [...] capitanei fascie nexibus avitis obligatus a [...] Colle[gio] Calisi[ensi] Soc. Jesu [...] ; Triumphus Triumphus Wiszniowiecciani nominis [...] ad Capitolium Palatini honoris deducatus in [...] Michaele Servatio Korybuth [...] Wiszniowiecki [...] repraesentatus [...] ; Via Flamina Via Flamina ab Oginscianae domus porta ad palatini honoris fastigium [...] in secunda iam purpura ingressum trabeati neo-honori [...] Domini Casimiri [...] Oginski [...] a [...] Societate Jesu et Universitate Vilnensi [...] ; Wesele polskiego i litewskiego świata y samey ukoronowaney głowy przy maryażu [...] Jadwigi Załuskiey [...] z [...] Krzysztofem Skuminem Tyszkiewiczem [...] poetyckich Muz rezonem ogłoszone [...] od [...] Konwentu Sieńskiego S. Franciszka Conventualium [...] ; heatrum publicznych żalów po śmierci [...] Jakuba Rybinskiego [...] dla ulgi serdecznego smutku [...] Heleny z Potockich Rybinskiey [...] przy akcie pogrzebowym przez Collegium Warszawskie Scholarium Piarum [...] reprezentowane roku 1726 ; Rex cordium amor [...] Jacobo [Sobieski] [...] Ioannis III, Poloniarum Regis, filio, ac [...] Hedvigi [...] Philippi Guilielmi, Electoris Palatini Rheni, filiae, in solenni suo nuptiarum diem, per [...] Scholarum Piarum Varsaviense Collegium [...] dedicata ; Argonavis pretiosas merces, virtuti et eruditioni XXI [...] primae laureae candidatorum dum post strennum in stagyritica acie certamen in alma Universitatae Cracoviensi per [...] Casimirum Stanislaum Pałaszowski [...] ritu solenni [...] renuntiarentur [...] a Stanislao Josepho Antonio Zawadzki [...] metricô calamô delineata [...]

Description:

ilość skanów: 641 ; dokładny opis 34 starodruków zawartych na mikrofilmie sygn. Mf 6008 patrz katalog Biblioteki Kórnickiej PAN - www.bkpan.poznan.pl ; sygn. MF 6008 ; sygn. Std 3936 ; sygn. Std 3923 ; sygn. Std 3949 ; sygn. Std 3931 ; sygn. Std 3947 ; sygn. Std 3930 ; sygn. Std 3935 ; sygn. Std 3919 ; sygn. Std 3950 ; sygn. Std 3922 ; sygn. Std 3937 ; sygn. Std 3940 ; sygn. Std 3932 ; sygn. Std 3921 ; sygn. Std 3928 ; sygn. Std 3917 ; sygn. Std 3944 ; sygn. Std 3934 ; sygn. Std 3948 ; sygn. Std 3925 ; sygn. Std 3946 ; sygn. Std 3926 ; sygn. Std 3920 ; sygn. Std 3945 ; sygn. Std 3941 ; sygn. Std 3929 ; sygn. Std 3927 ; sygn. Std 3918 ; sygn. Std 3942 ; sygn. Std 3939 ; sygn. Std 3924 ; sygn. Std 3943 ; sygn. Std 3938 ; sygn. Std 3933

Object type:

starodruki

Language:

lat ; pol

Rights Management:

PAN Biblioteka Kórnicka

Publication date:

XVI i XVII w.

Rights holder:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digitisation:

PAN Biblioteka Kórnicka

Location of original object:

PAN Biblioteka Kórnicka

Digital object format:

image/x.djvu

×

Citation

Citation style: