Title:

Podstawy kinetyki chemicznej

Creator:

Bełtowska-Brzezinska, Maria

Subject and Keywords:

chemia ; kinetyka reakcji homogenicznych ; kinetyka reakcji heterogenicznych ; kinetyka reakcji enzymatycznych ; chemia fizyczna

Description:

Pojęcia podstawowe: szybkość reakcji, cząsteczkowości rząd reakcji, stała szybkości. Zależność szybkości reakcji homogenicznych od stężenia substratów. Kinetyka prostych i złożonych reakcji homogenicznych. Równania kinetyczne prostych reakcji homogenicznych. Reakcje zerowego rzędu, wyznaczanie stałej szybkości. Reakcje I rzędu, wyznaczanie stałej szybkości. Reakcje pseudo-pierwszego rzędu, reakcja inwersji sacharozy. Reakcje II rzędu, wyznaczanie stałej szybkości. Wyznaczanie rzędu reakcji. Metoda podstawiania. Metoda różniczkowa Van’t Hoffa. Metoda izolacyjna Ostwalda.. Analiza kinetycznych równań całkowych. Metoda równoważnych ilości reagentów. Analiza czasu połowicznej przemiany τ. Równania kinetyczne reakcji złożonych. Reakcje odwracalne pierwszego rzędu. Reakcje następcze. Reakcje następcze ze stabilnymi produktami pośrednimi. Reakcje następcze z niestabilnymi produktami pośrednimi. Reakcje następcze z wolnym etapem odwracalnym. Reakcje równoległe pierwszego rzędu. Warunki energetyczne reakcji chemicznych, wpływ temperatury na stałą szybkości reakcji. Równanie Arrheniusa dla reakcji elementarnych. Teoria stanu przejściowego - równanie Eyringa. Błędy przy doświadczalnym wyznaczaniu entalpii i entropii aktywacji. Entalpia swobodna, entalpia i entropia w reakcjach złożonych. Wpływ katalizatorów na szybkość reakcji homogenicznych. Kataliza mikroheterogeniczna - kinetyka reakcji enzymatycznych. Wyznaczanie rBmaxB i KBM B reakcji enzymatycznych. Inhibicja w reakcjach enzymatycznych. Efekt allosteryczny. Wpływ podstawników na reaktywność związków chemicznych. Korelacja Hammeta. Korelacja Brönsteda. Kataliza heterogeniczna. Adsorpcja na granicy faz ciało stałe/ciecz i ciało stałe/gaz. Izotermy adsorpcji. Izoterma Langmuira. Izoterma BET. Inne izotermy. Mechanizm i kinetyka katalitycznych reakcji heterogenicznych. Kinetyka nieodwracalnych reakcji jednocząsteczkowych. Kinetyka reakcji powierzchniowych zachodzących według mechanizmu Langmuira-Hinshelwooda. Kinetyka reakcji powierzchniowych zachodzących według mechanizmu Eleya-Rideala.

Publisher:

Wydział Chemii UAM

Object type:

skrypt

Language:

pol

Rights Management:

Wydział Chemii UAM w Poznaniu

Publication date:

2009

Rights holder:

Wydział Chemii UAM w Poznaniu

Digitisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Location of original object:

Wydział Chemii UAM w Poznaniu

Digital object format:

application/pdf

×

Citation

Citation style: