Ocena wydolności fizycznej u osób przed i po operacjach ortopedycznych idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa.

Monografia nr 351 . Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Poznań 2002.

Maria Laurentowska


Spis treści

Symbole stosowane w pracy
1. WSTĘP
1.1. Podział skolioz
1.2. Przyczyny idiopatycznych skrzywień kręgosłupa
1.3. Sposoby leczenia skolioz idiopatycznych
1.4. Wpływ idiopatycznych skrzywień kręgosłupa na niektóre organy wewnętrzne oraz funkcje ustroju
2. CEL PRACY
3. UCZESTNICY BADAŃ
4. METODY BADAWCZE
5. WYNIKI BADAŃ
5.1. Porównanie stanu wydolności fizycznej pacjentek będących przed zabiegiem operacyjnym idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa (gr. I) z grupą kontrolną (gr. V)
5.2 Ocena wpływu zastosowanego leczenia operacyjnego idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa na wydolność badanych pacjentek (gr. I i II)
5.3. Ocena stanu wydolności fizycznej pacjentek po operacji idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa w wieku 13-15 lat (gr. III-5) w porównaniu z grupą kontrolną (gr. V)
5.4. Ocena stanu wydolności fizycznej pacjentek po operacji idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa w wieku 16-23 lata (gr. III-6) w porównaniu z grupą kontrolną (gr. VI)
5.5. Porównanie stanu wydolności fizycznej pacjentek będących w różnym okresie po zabiegu operacyjnym idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa (gr. III-1, III-2, III-3, III-4)
5.6. Ocena wpływu treningu rehabilitacyjnego na wydolność fizyczną pacjentek po operacji idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa (gr. IV)
6. DYSKUSJA
7. WNIOSKI
8. ANEKS
PIŚMIENNICTWO
SUMMARY

Spis rysunków

Ryc. 1 Przykładowy wykres wyznaczania progu wentylacyjnego przy użyciu zestawu komputerowego Cardi O2
Ryc. 2. Średnie wartości mocy uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą
Ryc. 3. Średnie wartości wentylacji minutowej płuc uzyskane w momencie wystąpienia progu wentyla-cyjnego przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą
Ryc. 4. Średnie wartości tętna tlenowego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą
Ryc. 5. Średnie wartości współczynnika tlenowo-wentylacyjnego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą
Ryc. 6. Średnie wartości objętości tlenu pobieranego podczas jednego wdechu uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą
Ryc. 7. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej stężenia kwasu mlekowego u pacjentek przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewcząt zdrowych stanowiących grupę kontrolną młodszą, poddanych wysiłkowi progowemu
Ryc. 8. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej deficytu zasad u pacjentek przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewcząt zdrowych stanowiących grupę kontrolną młodszą, poddanych wysiłkowi progowemu
Ryc. 9. Średnie wartości maksymalnego poboru tlenu uzyskane przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą
Ryc. 10. Średnie wartości spoczynkowe objętości wyrzutowej serca uzyskane przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą
Ryc. 11. Średnie wartości spoczynkowe pojemności minutowej serca uzyskane przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą
Ryc. 12. Średnie wartości spoczynkowe wskaźnika sercowego uzyskane przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą
Ryc. 13. Średnie wartości mocy uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym
Ryc. 14. Średnie wartości wentylacji minutowej płuc uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym
Ryc. 15. Średnie wartości tętna tlenowego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym
Ryc. 16. Średnie wartości współczynnika tlenowo-wentylacyjnego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym
Ryc. 17. Średnie wartości objętości tlenu pobieranego podczas jednego wdechu uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym
Ryc. 18. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej stężenia kwasu mlekowego u pacjentek przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym, poddanych wysiłkowi progowemu
Ryc. 19. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej deficytu zasad u pacjentek przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym, poddanych wysiłkowi progowemu
Ryc. 20. Średnie wartości maksymalnego poboru tlenu uzyskane przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym
Ryc. 21. Średnie wartości spoczynkowe objętości wyrzutowej serca uzyskane przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym
Ryc. 22.Średnie wartości spoczynkowe pojemności minutowej serca uzyskane przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym
Ryc. 23. Średnie wartości spoczynkowe wskaźnika sercowego uzyskane przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym
Ryc. 24. Średnie wartości mocy uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą
Ryc. 25. Średnie wartości wentylacji minutowej płuc uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą
Ryc. 26. Średnie wartości tętna tlenowego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą
Ryc. 27. Średnie wartości współczynnika tlenowo-wentylacyjnego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą
Ryc. 28. Średnie wartości objętości tlenu pobieranego podczas jednego wdechu uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą
Ryc. 29. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej stężenia kwasu mlekowego u pacjentek (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewcząt zdrowych stanowiących grupę kontrolną młodszą, poddanych wysiłkowi progowemu
Ryc. 30. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej deficytu zasad u pacjentek (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewcząt zdrowych stanowiących grupę kontrolną młodszą, poddanych wysiłkowi progowemu
Ryc. 31. Średnie wartości maksymalnego poboru tlenu uzyskane przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą
Ryc. 32. Średnie wartości spoczynkowe objętości wyrzutowej serca uzyskane przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą
Ryc. 33. Średnie wartości spoczynkowe pojemności minutowej serca uzyskane przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą
Ryc. 34. Średnie wartości spoczynkowe wskaźnika sercowego uzyskane przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą
Ryc. 35. Średnie wartości mocy uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą
Ryc. 36. Średnie wartości wentylacji minutowej płuc uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą
Ryc. 37. Średnie wartości tętna tlenowego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą
Ryc. 38. Średnie wartości współczynnika tlenowo-wentylacyjnego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą
Ryc. 39. Średnie wartości objętości tlenu pobieranego podczas jednego wdechu uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą
Ryc. 40. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej stężenia kwasu mlekowego u pacjentek (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewcząt zdrowych stanowiących grupę kontrolną starszą, poddanych wysiłkowi progowemu
Ryc. 41. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej deficytu zasad u pacjentek (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewcząt zdrowych stanowiących grupę kontrolną starszą, poddanych wysiłkowi progowemu
Ryc. 42. Średnie wartości maksymalnego poboru tlenu uzyskane przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą
Ryc. 43. Średnie wartości spoczynkowe objętości wyrzutowej serca uzyskane przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą
Ryc. 44. Średnie wartości spoczynkowe pojemności minutowej serca uzyskane przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą
Ryc. 45. Średnie wartości spoczynkowe wskaźnika sercowego uzyskane przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą
Ryc. 46. Średnie wartości mocy uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki poddane badaniom w różnym okresie po zabiegu operacyjnym
Ryc. 47. Średnie wartości wentylacji minutowej płuc uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki poddane badaniom w różnym okresie po zabiegu operacyjnym
Ryc. 48. Średnie wartości tętna tlenowego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki poddane badaniom w różnym okresie po zabiegu operacyjnym
Ryc. 49. Średnie wartości współczynnika tlenowo-wentylacyjnego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki poddane badaniom w różnym okresie po zabiegu operacyjnym
Ryc. 50. Średnie wartości objętości tlenu pobieranego podczas jednego wdechu uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki poddane badaniom w różnym okresie po zabiegu operacyjnym
Ryc. 51. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej stężenia kwasu mlekowego u pacjentek poddanych wysiłkowi progowemu - badania wykonane w różnym okresie po zabiegu operacyjnym
Ryc. 52. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej deficytu zasad u pacjentek poddanych wysiłkowi progowemu - badania wykonane w różnym okresie po zabiegu operacyjnym
Ryc. 53. Średnie wartości maksymalnego poboru tlenu uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych w różnym okresie po zabiegu operacyjnym
Ryc. 54. Średnie wartości spoczynkowe objętości wyrzutowej serca uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych w różnym okresie po zabiegu operacyjnym
Ryc. 55. Średnie wartości spoczynkowe pojemności minutowej serca uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych w różnym okresie po zabiegu operacyjnym
Ryc. 56. Średnie wartości spoczynkowe wskaźnika sercowego uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych w różnym okresie po zabiegu operacyjnym
Ryc. 57. Średnie wartości mocy uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych przed i po turnusie rehabilitacyjnym w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego
Ryc. 58. Średnie wartości wentylacji minutowej płuc uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych przed i po turnusie rehabilitacyjnym w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego
Ryc. 59. Średnie wartości tętna tlenowego uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych przed i po turnusie rehabilitacyjnym w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego
Ryc. 60. Średnie wartości współczynnika tlenowo-wentylacyjnego uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych przed i po turnusie rehabilitacyjnym w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego
Ryc. 61. Średnie wartości objętości tlenu pobieranego podczas jednego wdechu uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych przed i po turnusie rehabilitacyjnym w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego
Ryc. 62. Średnie wartości maksymalnego poboru tlenu uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych przed i po turnusie rehabilitacyjnym
Ryc. 63. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej stężenia kwasu mlekowego u pacjentek poddanych wysiłkowi progowemu - badania przed i po turnusie rehabilitacyjnym
Ryc. 64. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej deficytu zasad u pacjentek poddanych wysiłkowi progowemu - badania przed i po turnusie rehabilitacyjnym

Spis tabel

Tabela 1. Charakterystyka antropometryczna badanych grup
Tabela 2. Porównanie średnich wartości parametrów fizjologicznych pacjentek przed zabiegiem operacyjnym skoliozy oraz grupy kontrolnej młodszej, uzyskanych podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu
Tabela 3. Porównanie zmienności średnich wartości parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego pacjentek przed zabiegiem operacyjnym skoliozy oraz grupy kontrolnej młodszej, poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu
Tabela 4. Porównanie średnich wartości parametrów spoczynkowych charakteryzujących rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek przed zabiegiem operacyjnym skoliozy oraz grupy kontrolnej młodszej
Tabela 5. Średnie wartości parametrów fizjologicznych pacjentek przed oraz 1,2 roku po zabiegu operacyjnym skoliozy, uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu
Tabela 6. Charakterystyka zmienności średnich wartości parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego u pacjentek przed oraz 1,2 roku po zabiegu operacyjnym skoliozy poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu
Tabela 7. Średnie wartości parametrów spoczynkowych charakteryzujących rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek przed oraz 1,2 roku po zabiegu operacyjnym skoliozy
Tabela 8. Średnie wartości parametrów fizjologicznych pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 13-15 lat) oraz grupy kontrolnej młodszej, uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu
Tabela 9. Charakterystyka zmienności średnich wartości parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 13-15 lat) oraz grupy kontrolnej młodszej, poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu
Tabela 10. Średnie wartości parametrów spoczynkowych charakteryzujących rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 13-15 lat) oraz grupy kontrolnej młodszej
Tabela 11. Średnie wartości parametrów fizjologicznych pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy(wiek 16-23 lata) oraz grupy kontrolnej starszej, uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu
Tabela 12. Charakterystyka zmienności średnich wartości parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 16-23 lata) oraz grupy kontrolnej starszej, poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu
Tabela 13. Średnie wartości parametrów spoczynkowych charakteryzujących rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 16-23 lata) oraz grupy kontrolnej starszej
Tabela 14. Średnie wartości parametrów fizjologicznych pacjentek będących w różnym okresie po zabiegu operacyjnym skoliozy uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu
Tabela 14a. Porównanie między grupami pacjentek będącymi w różnym okresie po zabiegu operacyjnym skoliozy (wartości testu Manna-Whitneya)
Tabela 15. Charakterystyka zmienności średnich wartości parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego pacjentek będących w różnym okresie po zabiegu operacyjnym skoliozy poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu
Tabela 15a. Porównanie między grupami pacjentek będącymi w różnym okresie po zabiegu operacyjnym skoliozy (wartości testu Manna-Whitneya)
Tabela 16. Średnie wartości parametrów spoczynkowych charakteryzujących rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek będących w różnym okresie po zabiegu operacyjnym skoliozy
Tabela 16a. Porównanie między grupami pacjentek będącymi w różnym okresie po zabiegu operacyjnym skoliozy (wartości testu Manna-Whitneya)
Tabela 17. Średnie wartości parametrów fizjologicznych uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu oraz maksymalny pobór tlenu u pacjentek przed i po turnusie rehabilitacyjnym
Tabela 18. Charakterystyka zmienności średnich wartości parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego u pacjentek przed i po turnusie rehabilitacyjnym, poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu
Tabela 1 (aneks). Kwartyle parametrów fizjologicznych pacjentek przed zabiegiem operacyjnym skoliozy oraz grupy kontrolnej młodszej, uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu
Tabela 2 (aneks). Kwartyle parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego pacjentek przed zabiegiem operacyjnym skoliozy oraz grupy kontrolnej młodszej, poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu
Tabela 3 (aneks). Kwartyle parametrów spoczynkowych charakteryzujących rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek przed zabiegiem operacyjnym skoliozy oraz grupy kontrolnej młodszej
Tabela 4 (aneks). Kwartyle parametrów fizjologicznych pacjentek przed oraz 1,2 roku po zabiegu operacyjnym skoliozy, uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu
Tabela 5 (aneks). Kwartyle parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego pacjentek przed oraz 1,2 roku po zabiegu operacyjnym skoliozy poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu
Tabela 6 (aneks). Kwartyle parametrów spoczynkowych charakteryzujących rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek przed oraz 1,2 roku po zabiegu operacyjnym skoliozy
Tabela 7 (aneks). Kwartyle parametrów fizjologicznych pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 13-15 lat) oraz grupy kontrolnej młodszej, uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu
Tabela 8 (aneks). Kwartyle parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 13-15 lat) oraz grupy kontrolnej młodszej, poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu
Tabela 9 (aneks). Kwartyle parametrów spoczynkowych charakteryzujących rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 13-15 lat) oraz grupy kontrolnej młodszej
Tabela 10 (aneks). Kwartyle parametrów fizjologicznych pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 16-23 lata) oraz grupy kontrolnej starszej, uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu
Tabela 11 (aneks). Kwartyle parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 16-23 lata) oraz grupy kontrolnej starszej, poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu
Tabela 12 (aneks). Kwartyle parametrów spoczynkowych charakteryzujących rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 16-23 lata) oraz grupy kontrolnej starszej
Tabela 13 (aneks). Kwartyle parametrów fizjologicznych pacjentek będących w różnym okresie po zabiegu operacyjnym skoliozy, uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu
Tabela 14 (aneks). Kwartyle parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego pacjentek będących w różnym okresie po zabiegu operacyjnym skoliozy, poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu
Tabela 15 (aneks). Kwartyle parametrów spoczynkowych charakteryzujących rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek będących w różnym okresie po zabiegu operacyjnym skoliozy
Tabela 16 (aneks). Kwartyle parametrów fizjologicznych uzyskanych podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu oraz maksymalny pobór tlenu u pacjentek przed i po turnusie rehabilitacyjnym
Tabela 17 (aneks). Kwartyle parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego u pacjentek przed i po turnusie rehabilitacyjnym, poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

Symbole stosowane w pracy

AT - próg przemian anaerobowych

BE - poziom zasad neutralizujących jony wodorowe we krwi

f - częstość oddechów

HR - częstość skurczów serca

LA - kwas mlekowy

Me - mediana

n - liczebność

odd. · min-1 - oddechy na minutę

pCO2 - ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla

PETO2 - końcowe ciśnienie parcjalne tlenu w powietrzu wydechowym

pH - ujemny logarytm dziesiętny ze stężenia jonów wodorowych

pO2 - ciśnienie parcjalne tlenu

Q1, Q3 - kwartyle rozkładu (odpowiednio pierwszy i trzeci)

- pojemność minutowa serca

Δ - różnica między pojemnością minutową serca stwierdzoną a należną

RQ - współczynnik oddechowy

SD - odchylenie standardowe

sk. · min-1 - skurcze na minutę

CO2 - objętość wydalanego dwutlenku węgla

E - wentylacja płuc

E · O2-1 - stosunek wentylacji płuc do objętości pobieranego tlenu

O2 - objętość pobieranego tlenu

O2 · f -1 - stosunek objętości pobieranego tlenu do częstości oddechów

O2 · HR-1 - stosunek objętości pobieranego tlenu do częstości skurczów serca

O2max - maksymalny pobór tlenu

SV - objętość wyrzutowa serca

Vt - objętość oddechu

wys. - wysiłek

- średnia arytmetyczna

Rozdział 1. WSTĘP

Jednym z bardziej powszechnych problemów ortopedii okresu rozwojowego jest skolioza. Schorzenie to opisywane było już w najstarszej literaturze medycznej, albowiem Hipokrates wyjaśniał przyczyny skoliozy w sposób podobny jak czynią to współcześni autorzy [Tylman 1995; Goldberg i wsp. 1999].

Badania przeglądowe dużych grup dzieci szkolnych wykonane w Polsce, a także w innych rejonach świata wskazują, iż choroba ta najczęściej występuje u kilku a niekiedy kilkunastu procent populacji w wieku 10-16 lat [Brooks i wsp. 1975; Lonstein i wsp. 1982; Bunnell 1986; Francis i Bryce 1987; Skolimowski 1991; Zarzycki i wsp. 1992; Nowakowski 1995; Goldberg i wsp. 1995; Yawn i wsp. 1999].

Za skoliozę uważa się przypadki, w których kąt skrzywienia kręgosłupa jest większy niż 6º [Rogala i wsp. 1978]. Zdecydowaną większość stanowią skoliozy łagodne, poniżej 20º. Częstość występowania tego schorzenia wskazuje na rangę społeczną problemu.

Generalnie choroba ta występuje częściej u płci żeńskiej [Dega 1983; Karski 1996; Zarzycki i wsp. 1998; Chiu i Huang 1998; Goldberg i wsp. 1999]. Jednakże przy małych kątach skrzywienia, tzn. do 10º, dotyczy ono zarówno dziewczynek i chłopców. W miarę zwiększania się kąta skrzywienia kręgosłupa równolegle zwiększa się udział dziewcząt i przy kącie 30º oraz powyżej stosunek ten przedstawia się 7,5:1. U chłopców częściej obserwuje się skoliozy wczesnodziecięce. Jednak z wiekiem występowanie tego schorzenia zaczyna dominować u dziewcząt. W okresie młodzieńczym przewaga płci żeńskiej nad męską jest już bardzo wyraźna i wynosi 7:1. Można więc przypuszczać, że skolioza jakkolwiek nie jest związana z płcią, to jednak progresja skrzywienia częściej występuje u dziewcząt [Dobosiewicz 1997].

1.1. Podział skolioz

Z praktycznego punktu widzenia skoliozy należy podzielić na funkcjonalne i strukturalne [Dega 1983; Milanowska i Dega 1998].

Skoliozy funkcjonalne występują u dzieci z osłabionym układem mięśniowym i więzadłowo-torebkowym w ramach ogólnej wady postawy. Charakteryzują się jednołukowym wygięciem kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej bez torsji kręgosłupa. Nigdy nie osiągają one dużych rozmiarów i są odwracalne. Łatwo dają się korygować. Zalicza się do nich także skoliozy statyczne występujące zazwyczaj w związku ze skróceniem jednej z kończyn dolnych albo w związku z przykurczem przywiedzeniowym lub odwiedzeniowym w stawie biodrowym.

Skoliozy strukturalne charakteryzują się utrwalonymi zmianami w budowie kręgów, czy też całego kręgosłupa. Skrzywienia boczne powodują torsję kręgosłupa wzdłuż osi długiej, co pociąga za sobą zniekształcenie klatki piersiowej. Przy małych kątach skrzywienia skoliozy funkcjonalne i strukturalne są trudne do odróżnienia.

Zgodnie z klasyfikacją etiologiczną Cobba [Milanowska i Dega 1998] w obrębie skolioz strukturalnych wyróżnia się:

 • kostnopochodne

 • neuropochodne

 • mięśniopochodne

 • idiopatyczne.

Skoliozy o znanej etiologii (kostnopochodne, neuropochodne, mięśniopochodne) stanowią zaledwie 10-20% i można wśród nich wyróżnić wrodzone oraz nabyte wskutek niedowładu lub porażeń. Wrodzone anomalie kręgosłupa powstają w wyniku działania niespecyficznych czynników podczas życia płodowego. Czynniki te oddziałują także na inne narządy czy układy kształtujące się w tym samym etapie rozwoju embrionalnego. Stąd skoliozom wrodzonym często towarzyszą inne wady rozwojowe [Goldberg i wsp. 1997a]. Pozostałe 80-90% stanowią skoliozy idiopatyczne [Całka-Lizis 1990; Chojnacka-Szawłowska i Szawłowski 1994; Milanowska i Dega 1998].

Ze względów klinicznych wprowadzono podział skolioz na typy lokalizacyjne oraz chronologiczne [Milanowska i Dega 1998].

Typy lokalizacyjne wyróżnione zostały w zależności od umiejscowienia wygięcia pierwotnego. Zalicza się do nich:

 • Pierwotne skrzywienie piersiowo-szyjne, jest to rzadki typ skrzywienia, nie osiąga dużych wartości kątowych.

 • Pierwotne skrzywienie piersiowe jest najczęstszym typem, zazwyczaj prawostronne, cechuje się największą tendencją do progresji oraz małą kompensacją. Powoduje duże zniekształcenie klatki piersiowej. Często dochodzi do znacznego obniżenia wydolności układów krążenia i oddychania. W szczególnie zaawansowanych przypadkach może nastąpić nawet porażenie kończyn dolnych w wyniku rozciągnięcia lub ucisku rdzenia na szczycie skrzywienia.

 • Pierwotne skrzywienie piersiowo-lędźwiowe - cechy kliniczne takie jak w skrzywieniach piersiowych, poza jeszcze gorszą kompensacją oraz częstym skierowaniem wypukłości w stronę lewą tułowia.

 • Pierwotne skrzywienie lędźwiowe - wypukłością skierowane jest w stronę lewą. Rzadko osiąga duże wartości kątowe, natomiast wcześniej niż w innych typach pojawiają się dolegliwości bólowe.

 • Podwójne pierwotne skrzywienie piersiowe i lędźwiowe - wygięcie piersiowe skierowane jest w prawą, a wygięcie lędźwiowe w lewą stronę. Charakteryzuje się dobrą kompensacją i stosunkowo nieznacznie zniekształca sylwetkę.

Typy chronologiczne wyróżnione zostały ze względu na wiek, w którym skrzywienie się pojawiło i dotyczą tylko skolioz idiopatycznych. Zalicza się do nich:

 • Typ wczesnodziecięcy, skrzywienie pojawia się przed trzecim rokiem życia. Dotyczy głównie chłopców. Skrzywienie pierwotne zlokalizowane jest w odcinku piersiowym i przeważnie jest lewostronne. Ze względu na przebieg wyróżnia się dwa podtypy: postępujący i ustępujący. Podtyp postępujący charakteryzuje się największą tendencją do progresji. Z kolei podtyp ustępujący cofa się samoistnie około 4 roku życia.

 • Typ dziecięcy, skrzywienie pojawia się między trzecim a dziesiątym rokiem życia. Typ podobny do młodzieńczego, jednak rokowania są gorsze ze względu na długi okres progresji.

 • Typ młodzieńczy, najbardziej charakterystyczny dla skolioz idiopatycznych, pojawia się między dziesiątym a czternastym rokiem życia.

Wielkość skrzywienia wyrażana jest w czterostopniowej skali w zależności od kąta skoliozy wg Cobba [Piątkowski 1990]

I stopień do 30º

II stopień od 30º do 60º

III stopień od 60º do 90º

IV stopień powyżej 90º.

1.2. Przyczyny idiopatycznych skrzywień kręgosłupa

Przyczyna skolioz idiopatycznych ciągle nie jest dokładnie poznana, najprawdopodobniej ma ona charakter wieloczynnikowy.

Badania ostatnich lat wskazują, iż istotną rolę może odgrywać czynnik genetyczny. Częściej w skoliozach wrodzonych niż w innych obserwuje się uwarunkowania genetyczne.

Goldberg i wsp. [1997b] uważają, że jakkolwiek cała morfologia zaprogramowana jest genetycznie, to jednak realizacja tego zapisu genetycznego zależna jest od różnych czynników spotykanych podczas rozwoju fizjologicznego. To, w jakim stopniu fenotyp będzie odzwierciedleniem genotypu, zależy od zdolności genotypu do przeciwstawiania się naciskowi czynników uszkadzających. Rezultat końcowy jest nierozerwalną kombinacją zapisu genetycznego i oddziaływania środowiska. Niestałość rozwojowa może pozwolić zrozumieć wszystkie rodzaje skolioz. Teoria ta pozwala na zrozumienie deformacji kręgosłupa jako końcowej wypadkowej działania różnych destabilizujących czynników.

Rodzinne występowanie skolioz idiopatycznych wynika prawdopodobnie z genetycznie zdeterminowanego kształtu kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej. Przyjmuje się, że schorzenie to związane jest z dominującym genem sprzężonym z chromosomem X [Archer i Dickson 1985; Nowakowski 1995; Milanowska i Dega 1998]. Jakkolwiek z innych doniesień wynika, że skolioza idiopatyczna ma charakter dziedziczny, to jednak dziedziczona jest ona recesywnie [Mitroszewska 1983]. Jeszcze inne badania sugerują, że przyczyną skolioz są genetycznie uwarunkowane zaburzenia nerwowo-mięśniowe [Dobosiewicz 1997].

Badania elektromiograficzne mięśni grzbietu wykazują wzrost czynności bioelektrycznej po stronie wypukłości skrzywienia zarówno w spoczynku, jak i podczas pracy. Przypuszcza się, że może to być spowodowane zaburzeniem funkcjonowania pojedynczych ośrodków centralnego układu nerwowego np. ośrodka równowagi lub wadą móżdżku i zaburzeniem adaptacji odruchów w kontroli postawy. Zaburzenia równowagi mogą być czynnikiem przyczynowym w skoliozach idiopatycznych [Lidström i wsp. 1988]. Uczestnictwo układu nerwowego w patogenezie skolioz wydaje się być bezsporne. Na drodze impulsacji, idącej z mózgu lub móżdżku drogami animalnymi lub wegetatywnymi, dochodzi do odcinkowego tonicznego skurczu mięśni w objętych działaniem odruchu segmentach. Następstwem długotrwałego izotonicznego skurczu mięśni krótkich jest rotacja kręgów i narastający powoli przykurcz mięśni rotatorów oraz częściowo zewnętrznych i wewnętrznych mięśni żebrowych. Pociąga to za sobą przykurcz i zwyrodnienie więzadłowych połączeń kręgosłupa, na co nakłada się czynnościowe skrócenie mięśni długich po stronie wklęsłej krzywizny [Malawski 1994]. Skoliozy pochodzenia nerwowo-mięśniowego charakteryzują się największym ryzykiem progresji [Hart i McDonald 1998].

Badania histochemiczne mięśni głębokich grzbietu w skrzywieniach kręgosłupa wskazują niejednokrotnie na większą koncentrację włókien wolnokurczliwych po stronie wypukłej skrzywienia bądź też na atrofię tychże włókien po stronie wklęsłej skrzywienia. Powyższe spostrzeżenia przypisuje się zmianom w aktywności motoneuronów [Dobosiewicz 1997].

Mięśnie przykręgowe w obrębie skrzywienia wykazują różnego stopnia zmiany zależne od wielkości skoliozy. Początkowo są one obkurczone po stronie wklęsłości i nieznacznie rozciągnięte po stronie wypukłości. Wraz z postępem wygięcia po stronie wypukłości ulegają atrofii i degeneracji, a po stronie wklęsłej dalszemu obkurczeniu i zwłóknieniu [Dega 1983; Milanowska i Dega 1998].

Przyczyn skoliozy idiopatycznej upatrywano także w roli wrzeciona mięśniowego. Wyniki niektórych badań wskazują na nadwrażliwość wrzecion mięśniowych na wibrację po stronie wklęsłej skrzywienia, co może być związane z większą ich liczbą lub nadmierną wrażliwością na rozciąganie. Z kolei wyniki innych badań sugerują, że niedobór wrzecion mięśniowych może być przyczyną skolioz idiopatycznych [Dobosiewicz 1997].

Przyczyn skoliozy idiopatycznej dopatrywać się można także w czynnikach szkieletowych i wzroście. Znany jest fakt, że wiele skrzywień pogłębia się w okresie pokwitania, co związane jest między innymi ze skokiem wzrostowym. Badania młodzieży wykazały, że u dziewcząt ze skoliozą typu młodzieńczego okres wzrostu jest wydłużony, a ich wiek szkieletowy opóźniony w porównaniu z wiekiem szkieletowym dziewcząt zdrowych. Być może wynika to z wadliwych przemian metabolicznych [Dobosiewicz 1997].

Podstawowe znaczenie w rozwoju skoliozy często przypisuje się zaburzeniom w chrząstkach wzrostowych kręgów, krążkach międzykręgowych, a także w żebrach i więzadłach kręgosłupa.

Niekiedy obserwuje się wystąpienie skoliozy kilka lat po młodzieńczym rzucie reumatycznym [Iwata i wsp. 1993]. Machida i wsp. [1993] oraz Machida [1994] wysunęli hipotezę, że niedobór hormonu szyszynki - melatoniny jest powodem skoliozy idiopatycznej. Na powyższe stwierdzenie pozwoliły im uzyskane wyniki badań przeprowadzonych na kurczakach. Usuwano u nich szyszynkę, co powodowało w ciągu kilku tygodni rozwój skoliozy. Jednak badania ostatnich lat nie potwierdziły roli melatoniny w patogenezie skolioz u ludzi [Hilibrand i wsp. 1996; Brodner i wsp. 2000].

Bez względu na to, który z wyżej wymienionych czynników zadziała, następuje zaburzenie równowagi wewnętrznej kręgosłupa i powstaje boczne wygięcie. W pierwszym okresie stwierdza się zwężenie krążków międzykręgowych po stronie wklęsłości oraz utratę ich elastyczności. Równocześnie stwierdza się wzrost potencjałów czynnościowych mięśni po stronie wypukłej wygięcia. W następnym etapie, w wyniku nierównomiernego obciążenia kręgów rosną one wolniej po stronie wklęsłej wygięcia, gdzie są bardziej obciążone, niż po stronie wypukłej. Kręgi przybierają kształt klinowaty. Także krążki międzykręgowe ulegają degeneracji. Poniżej i powyżej wygięcia pierwotnego powstają wygięcia wtórne, wyrównawcze. Wypukłością są skierowane w stronę przeciwną niż wygięcie pierwotne. Są one czynnikiem pozytywnym, albowiem są wyrazem dążenia mięśni i kręgosłupa do utrzymania pionowej postawy ciała.

1.3. Sposoby leczenia skolioz idiopatycznych

Wczesne wykrywanie i leczenie skoliozy eliminuje w populacji ludzkiej skrzywienia kręgosłupa o dużych wartościach kątowych. Jednakże samo leczenie skoliozy jest dużym problemem. Składa się na to z jednej strony niemożność leczenia przyczynowego, z drugiej - najczęściej postępujący charakter deformacji. Dlatego też leczenie jest długotrwałe, uciążliwe i nie zawsze daje zadowalające wyniki. Podstawowym warunkiem prawidłowego leczenia jest właściwe zdiagnozowanie pacjenta, w czym bardzo pomocne są obok badań rentgenowskich nowoczesne metody tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego. Pozwalają one na ustalenie przyczyn nieprawidłowości biomechanicznych i postawienie właściwego rozpoznania [Skwarcz i wsp. 1995]. Szybki rozwój skoliozy występuje w okresie intensywnego wzrostu dziecka. Większość skrzywień ma charakter łagodny i wymaga tylko obserwacji i ćwiczeń. Natomiast cięższe postacie wymagają leczenia gorsetowego albo i operacyjnego [Lee i Chen 1998; Milanowska i Dega 1998].

U dzieci ze skrzywieniem kręgosłupa do 20° w skali Cobba stosuje się ćwiczenia poprawiające postawę ciała, ogólnousprawniające, zwiększające siłę mięśni tułowia i brzucha oraz ćwiczenia oddechowe. Systematycznie stosowane, przez dłuższy okres przyczyniają się do zmniejszenia skoliozy i zahamowania progresji. Znacząco zmniejszają asymetrię ciała [Majoch 1977; Solberg 1996; Ferraro i wsp. 1998]. Mooney i wsp. [2000] donoszą, iż specjalistyczny trening siłowy w odniesieniu do wybranych grup mięśniowych wyraźnie poprawia siłę ćwiczonych mięśni, powodując jednocześnie, że progresja skrzywienia nie postępuje. Jednakże nie zawsze stwierdza się skuteczność w leczeniu małych skolioz poprzez kilkunastomiesięczne stosowanie ćwiczeń korekcyjnych [Stone i wsp. 1979].

W rehabilitacji skolioz zwrócono także uwagę na korzystny wpływ masażu leczniczego jako czynnika poprawiającego ukrwienie i napięcie mięśni, a także wentylację płuc [Skolimowski i wsp. 1990]. Podobnie muzykoterapia aktywna znalazła swoje zastosowanie w leczeniu skrzywień kręgosłupa. Po roku stosowanych zajęć korekcyjnych przy muzyce stwierdzono zasadniczy wzrost siły mięśni prostych brzucha, pośladkowych oraz biodrowo-lędźwiowych. Poprawiła się koordynacja wzrokowo-ruchowa. Istotnie wzrosła pojemność życiowa płuc, a także pułap tlenowy [Janiszewski i Ostrowska 1992].

W leczeniu każdego rodzaju skoliozy zalecane jest pływanie, albowiem obejmuje ono wiele czynników działających bezpośrednio na stan ogólny i sprawność pacjenta. Pływanie jest ćwiczeniem zarówno oddechowym jak i ćwiczącym mięśnie grzbietu i kończyn. Działa rozluźniająco i korygująco na kręgosłup. Jednakże Becker [1986], mimo oczywistych zalet pływania w profilaktyce skrzywień kręgosłupa, stwierdza występowanie łagodnej funkcjonalnej skoliozy u 16% badanych pływaków juniorów. Wypukłość obserwowanego skrzywienia występowała po stronie dominującej ciała, dlatego też autor przypuszcza, że brak równowagi mięśniowej przyczynił się do powstania skoliozy.

Stwierdzono, że zastosowanie rehabilitacji w leczeniu skolioz powoduje wzrost pojemności życiowej płuc, polepszenie funkcji układów krążenia i oddychania, a także zmniejszenie bólów kręgosłupa [Weiss 1992]. Gdy skrzywienie przekroczy 20° i wykazuje tendencje do progresji, stosuje się leczenie przy użyciu ortez. Gorsety noszone są do zakończenia okresu wzrostu i celem ich jest przede wszystkim zapobieżenie progresji skrzywienia. Najlepsze wyniki leczenia gorsetowego z równoczesnym zastosowaniem gimnastyki korekcyjnej uzyskuje się przy kątach skrzywienia 20° - 45° [Cochran i Nachemson 1985; Bassett i wsp. 1986; Green 1986; Price i wsp. 1990; Ebenbichler i wsp. 1994; Drowatzky i Woods 1997; Popko i wsp. 1998]. Istnieją jednakże doniesienia wskazujące na ujemne strony noszenia gorsetu. Wiadomo, że ogranicza on ruchomość klatki piersiowej, co pociąga za sobą pogorszenie sprawności płuc i w efekcie obniżenie wydolności ogólnej ustroju [Sevastikoglou i wsp. 1976; Cline i wsp. 1999; Katsaris i wsp. 1999]. Carta i wsp. [1996] opisują wystąpienie nadciśnienia płucnego u pacjentki noszącej gorset Milwaukee. Wyniki uzyskane przez innych badaczy wskazują na potrzebę stosowania treningu rehabilitacyjnego łącznie z leczeniem gorsetowym, co poprawia zdecydowanie kształtowanie się parametrów spirometrycznych, a także wydolność ogólną chorych [Ferrari i wsp. 1997; Athanasopoulos i wsp. 1999].

W pewnym okresie alternatywą dla leczenia gorsetowego wydawała się być elektryczna stymulacja mięśni za pomocą elektrod umieszczonych po wypukłej stronie skrzywienia [Fisher i wsp. 1987]. Obecnie jednak uważa się ją za nieskuteczną [Sullivan i wsp. 1987; Ebenbichler i wsp. 1994; Nowakowski 1995; Popko i wsp. 1998].

W skoliozach, które przekraczają 50° i wykazują tendencje do dalszej progresji, wskazane jest leczenie operacyjne. Leczenie to w przypadku skolioz umiarkowanych pozwala na uzyskanie dużej korekcji i zadowalająco poprawia sylwetkę pacjenta. W skrzywieniach dużych wynik kosmetyczny jest znacznie mniej zadowalający i równocześnie w dużej mierze jest nieodwracalne upośledzenie funkcji krążeniowo-oddechowej [Urban i Jastrzębski 1986; Bridwell 1994]. Natomiast nie stwierdzono zależności między wielkością kąta skrzywienia a ewentualnymi komplikacjami operacyjnymi [Weiss i wsp. 1977].

Istnieje szereg metod operacyjnych [Wójcik i wsp. 1990; Stokes i wsp. 1994; Xiong i Sevastik 1998; Zarzycki 1999], jednakże instrumentarium C-D (Cotrel-Dubousset) było pierwszym, które uwzględniło trójpłaszczyznową korekcję skoliozy. Założenie sztywnej prostokątnej ramy oraz duża liczba stosowanych implantów umożliwia zrezygnowanie z gorsetu gipsowego po operacji i szybką pionizację chorego [Przybylski 1992, 1994]. Pozwala to na podjęcie wczesnego usprawniania pacjenta, równocześnie unikając unieruchomienia klatki piersiowej. Zmniejsza się w ten sposób niekorzystne następstwa pooperacyjne, polegające na obniżeniu siły mięśni oddechowych i zredukowaniu pojemności życiowej płuc w stosunku do stanu przedoperacyjnego [Baydur i wsp. 1990; Kinnear i Johnston 1993].

1.4. Wpływ idiopatycznych skrzywień kręgosłupa na niektóre organy wewnętrzne oraz funkcje ustroju

Skolioza idiopatyczna nie jest tylko miejscową deformacją kręgosłupa, lecz schorzenie to ma charakter ogólnoustrojowy [Kasperczyk i wsp. 1984; Kasperczyk 1988]. Wskazują na to badania dzieci i młodzieży ze skrzywieniem kręgosłupa, u których stwierdza się niejednokrotnie upośledzenie rozwoju fizycznego. Przejawia się to w niedoborze wysokości i masy ciała, a także w zaburzeniach proporcji ciała [Mitroszewska 1983; Staszewska 1983]. Dzieci ze skoliozą, w szczególności gdy pojawia się ona we wczesnym okresie życia, posiadają często obniżoną przemianę materii oraz zwiększone stężenie cholesterolu we krwi. Wykryto u nich ujemny bilans azotowy, zwiększony katabolizm białek, nadmierne wydalanie aminokwasów. Zmiany te są tym bardziej intensywne, im większą progresją odznacza się skolioza. Stwierdzono także szereg zmian biochemicznych we krwi, będących odbiciem metabolizmu tkanki łącznej, chrząstek i kości. Można więc sądzić, że skolioza idiopatyczna powstaje w wyniku zakłócenia przemian metabolicznych głównie w chrząstkach wzrostowych kręgów oraz więzadłach kręgosłupa [Milanowska i Dega 1998].

Dobosiewicz i wsp. [1992] stwierdzili u dzieci ze skrzywieniem kręgosłupa wszystkich rodzajów wzrost aktywności fosfatazy alkalicznej w surowicy krwi, związany z okresem przyspieszonego wzrostu. Ponadto wykazali obniżenie poziomu fosforu w surowicy krwi występujące w końcowym okresie dojrzewania fizycznego. Dotyczyło to tylko skolioz idiopatycznych.

Skrzywienie kręgosłupa wzdłuż osi długiej, które obserwuje się w skoliozach strukturalnych, pociąga za sobą zniekształcenie klatki piersiowej, upośledzenie funkcji oddychania i krążenia, a często także zniekształcenie miednicy. Zmniejszenie pojemności klatki piersiowej po stronie wypukłej skrzywienia i ucisk mogą być tak znaczne przy dużych kątach skoliozy, że płuco będące po tej stronie zostaje prawie całkowicie wyeliminowane z oddychania, niekiedy ulega nawet marskości. Zastępczo funkcję płuca uciśniętego przejmuje płuco po stronie wklęsłej, ulegając częściowej rozedmie. W związku z tym pojemność życiowa płuc zmniejsza się. Powstaje zespół serca płucnego [Rosławski 1995]. Serce i duże naczynia krwionośne ulegają przemieszczeniu, co może powodować zaburzenia ich funkcji. Obniżająca się przepona zmniejsza pojemność jamy brzusznej, powodując stłoczenie i ucisk znajdujących się tam narządów [Milanowska i Dega 1998].

Wielu autorów zwraca uwagę na obniżoną wydolność osób chorujących na skoliozę [Shneerson 1978; Kuczewski 1980; Bar-Or 1983; DiRocco i wsp. 1983; Kesten i wsp. 1991; Janiszewski i wsp. 1995; Dohnalova i wsp. 1997; Laurentowska i wsp. 1999; Kowalski i wsp. 2000]. Głównej przyczyny tego zjawiska upatruje się w restrykcyjnych zaburzeniach oddychania.

W przypadku małych skolioz nie stwierdza się obniżenia siły mięśni oddechowych [Portillo i wsp. 1982]. Natomiast przy średnich skoliozach problem ten się pojawia [Smyth i wsp. 1984]. Bez wątpienia siła mięśni oddechowych decyduje o tempie rozwoju zmęczenia tychże mięśni, a więc w dalszej kolejności o pojawieniu się uczucia duszności wysiłkowej. Podczas ciężkich wysiłków fizycznych wzrasta znacznie zapotrzebowanie mięśni oddechowych na tlen [Aaron i wsp. 1992; Harms i wsp. 1998]. Brak pokrycia tego zapotrzebowania przyczynia się do zwiększenia zmęczenia powyższych mięśni. Dlatego też praca mięśni oddechowych może być powodem zmniejszenia zdolności wysiłkowej podczas ciężkich wysiłków fizycznych [Harms i wsp. 2000].

Zdania co do występowania prostej zależności między wielkością kąta skrzywienia kręgosłupa a upośledzeniem funkcji układu oddechowego są podzielone. Kearon i wsp. [1993] uważają, że funkcja płuc w nieznacznym stopniu zależy od kąta skoliozy, albowiem osoby z tym samym stopniem skrzywienia mają w różnym stopniu ograniczoną funkcję płuc. Według tych autorów ani rotacja kręgosłupa, ani siła mięśni oddechowych nie są skorelowane z wielkością niekorzystnych zmian w obrębie układu oddechowego. Także inni badacze wskazują na nieznaczny wpływ skrzywienia kręgosłupa w stopniu średnim na czynność płuc [Talar i wsp. 1991; Šakić i wsp. 1992]. Jednakże z innych doniesień jednoznacznie wynika, że progresja skoliozy powoduje obniżenie się wartości maksymalnego poboru tlenu i pogarszanie tolerancji wysiłkowej. Przy czym za przyczynę obniżonej wydolności fizycznej uznają zmniejszenie sprawności oddechowej [Chong i wsp. 1981; Smyth i wsp. 1986; DiRocco i Vaccaro 1988].

Nieleczenie skoliozy powoduje występowanie przedwczesnej śmiertelności [Nachemson 1968; Nilsonne i Lundgren 1968; Branthwaite 1986; Pehrsson i wsp. 1992]. W przypadku dużych skolioz około 40 roku życia rozwija się pełen zespół niewydolności krążeniowo-oddechowej.

Rozdział 2. CEL PRACY

Wydolność fizyczna człowieka w dużej mierze uwarunkowana jest sprawnym funkcjonowaniem układów krążenia i oddychania. Układy te odpowiedzialne są za zaopatrzenie komórek ustroju w tlen. O ile u zdrowych ludzi układ oddechowy nie ogranicza zdolności wysiłkowej, o tyle u ludzi z dysfunkcją tego układu zjawisko takie może wystąpić w stopniu zależnym od wielkości zmian chorobowych. Idiopatyczne skrzywienie kręgosłupa, przybierając wyższe wartości kątowe, powoduje znaczną deformację klatki piersiowej. W następstwie wpuklania się trzonów kręgowych do klatki piersiowej oraz zmian w ukształtowaniu żeber następują przesunięcia narządowe, a także upośledzenie funkcjonowania niektórych narządów, jak również upośledzenie funkcji oddychania i krążenia.

Należy się zatem spodziewać, że osoby dotknięte tym schorzeniem będą się charakteryzowały obniżoną wydolnością fizyczną, a także obniżoną tolerancją wysiłkową. Następstwem tego będzie pogorszenie jakości życia codziennego, a w przyszłości przedwczesna śmiertelność.

Niniejsze badania miały na celu uzyskanie odpowiedzi na pytania:

Czy zastosowane leczenie operacyjne idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa, mające na celu znaczne zmniejszenie deformacji klatki piersiowej, przyczyni się do poprawy wydolności ogólnej badanych?

Czy indywidualnie zaprogramowany trening rehabilitacyjny oparty na zasadach treningu wytrzymałościowego spowoduje wzrost tolerancji wysiłkowej badanych dziewcząt?

Czy i w jakim stopniu wydolność osób operowanych z powodu skoliozy jest niższa od wydolności osób zdrowych?

Rozdział 3. UCZESTNICY BADAŃ

Badaniami objęto pacjentki leczone z powodu idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa, z których część pozostawała przed zabiegiem operacyjnym, inne natomiast były w różnym okresie po odbytym zabiegu operacyjnym.

86% badanych przypadków stanowiła skolioza piersiowa prawostronna, 8% skolioza lędźwiowa lewostronna, 5% piersiowo-lędźwiowa prawostronna, 1% skolioza piersiowa lewostronna.

Wartość kątowa skrzywienia mierzona według Cobba (1948) wynosiła przed zabiegiem u badanych średnio 62° (minimum 48°, maksimum 95°). Po zabiegu operacyjnym wykonanym metodą Cotrel-Dubousset wielkość skoliozy wynosiła średnio 33° (minimum 13°, maksimum 58°). Wielkość uzyskanej korekcji wahała się od 27% do 76% i średnio wynosiła 48%.

Dla celów porównawczych przebadano także zdrowe nietrenujące dziewczęta w podobnym wieku co pacjentki ze skoliozą (p. tab. 1).

Spośród przebadanych osób wyodrębniono następujące grupy:

Grupa I - pacjentki będące bezpośrednio przed zabiegiem operacyjnym. Celem odtworzenia prawidłowych krzywizn kręgosłupa zostały zakwalifikowane do leczenia operacyjnego.

Grupa II - pacjentki będące 1 do 2 lat po zabiegu operacyjnym idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa. Grupę tę stanowiły te same dziewczęta, które wchodziły w skład I grupy.

Grupa III - obejmowała pacjentki badane w różnym okresie po zabiegu operacyjnym. W obrębie tej grupy dokonano podziału chorych ze względu na czas wykonania badania wydolnościowego po zabiegu operacyjnym, wyróżniając odpowiednio grupy: III-1, III-2, III-3, III-4.

grupa III-1 - pacjentki będące 1-1,5 roku po zabiegu operacyjnym,

grupa III-2 - pacjentki będące 2-2,5 lat po zabiegu operacyjnym,

grupa III-3 - pacjentki będące 3 lata po zabiegu operacyjnym,

grupa III-4 - pacjentki będące 4 lata po zabiegu operacyjnym.

Grupę III podzielono także ze względu na wiek badanych, wyodrębniając odpowiednio grupę III-5 i III-6.

grupa III-5 - pacjentki po zabiegu operacyjnym, wiek 13-15 lat,

grupa III-6 - pacjentki po zabiegu operacyjnym, wiek 16-23 lat.

Grupa IV - obejmowała te spośród obserwowanych chorych będących po zabiegu operacyjnym idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa, które wyraziły chęć wzięcia udziału w 4-tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym.

Mając na uwadze zróżnicowany wiek pacjentek, przebadano dwie grupy kontrolne:

Grupa V - kontrolna młodsza,

Grupa VI - kontrolna starsza.

Charakterystyki antropometryczne badanych zestawiono w tabeli nr 1.

Tabela 1. Charakterystyka antropometryczna badanych grup

Rozdział 4. METODY BADAWCZE

Wszystkie badania zostały przeprowadzone w Pracowni Badań Czynnościowych Zakładu Fizjologii AWF w Poznaniu w godzinach przedpołudniowych, dwie godziny po spożyciu lekkostrawnego posiłku.

Osoby badane poddane zostały następującym testom:

Test wysiłkowy - oceniający wydolność ogólną

Test polegał na wykonaniu pracy o wzrastającej intensywności na ergometrze rowerowym (firmy Ergo line, model Ergo Metrics 900, produkcji niemieckiej). Początkowe obciążenie wynosiło 25 W, następnie co 3 minuty zwiększano je o kolejne 25 W, aż do momentu wystąpienia progu wentylacyjnego, po czym wysiłek kończono.

Podczas testu mierzono metodą ciągłą, przy użyciu zestawu Cardi O2 z systemem komputerowym Cardio Pulmonary Exercise Medical Graphics Corporation produkcji USA, następujące parametry charakteryzujące funkcję układów oddechowego i krążenia: częstość skurczów serca (HR), aktualne minutowe zużycie tlenu (O2), względną wartość minutowego zużycia tlenu (O2 · kg-1), tętno tlenowe (O2 · HR-1), wentylację minutową płuc (E), współczynnik tlenowo-wentylacyjny (E · O2-1), minutowe wydalanie dwutlenku węgla (CO2), współczynnik oddechowy (RQ). Próg wentylacyjny wyznaczony został na podstawie komputerowej analizy następujących parametrów: ilości wydalanego dwutlenku węgla, współczynnika oddechowego, współczynnika tlenowo-wentylacyjnego oraz końcowego ciśnienia parcjalnego tlenu w powietrzu wydechowym (PETO2) (ryc. 1).

Przed przystąpieniem do testu oraz 3 minuty po jego ukończeniu pobierano krew z opuszki palca, w celu wyznaczenia parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi, posługując się aparatem AVL-995 Graz Austria 995 Hb Automatic Blood Gas System, a także oznaczenia kwasu mlekowego metodą enzymatyczną, używając testów Boehringera.

Rzut serca

W warunkach spoczynkowych wyznaczono u badanych objętość wyrzutową oraz pojemność minutową serca metodą dwutlenkowęglową. Na podstawie danych somatycznych i wieku dziewcząt wyliczono wartości należne pojemności minutowej serca. W tym celu posłużono się wyżej opisanym aparatem Cardi O2.

Maksymalny pobór tlenu

Opierając się na fakcie występowania liniowej zależności między częstością skurczów serca a obciążeniem wysiłkowym i pobieraniem tlenu przez organizm, wyznaczono w sposób pośredni, przy użyciu nomogramu Åstrand-Ryhming [1954], maksymalny pobór tlenu (O2 max).

Ryc. 1 Przykładowy wykres wyznaczania progu wentylacyjnego przy użyciu zestawu komputerowego Cardi O2

Ryc. 1 Przykładowy wykres wyznaczania progu wentylacyjnego przy użyciu zestawu komputerowego Cardi O2

Ponadto część badanych pacjentek wzięła udział w 4-tygodniowym turnusierehabilitacyjnym. Na początku i pod koniec turnusu wykonano test wysiłkowy oceniający wydolność ogólną. Oznaczano parametry równowagi kwasowo-zasadowej krwi i stężenie kwasu mlekowego. Wyznaczono także maksymalny pobór tlenu u badanych pacjentek. W badaniu pierwszym określono również indywidualne obciążenia dla realizacji treningu rehabilitacyjnego o charakterze wytrzymałościowym. Wyznaczono je na podstawie momentu wystąpienia progu wentylacyjnego podczas wykonywania wysiłku fizycznego o wzrastającej intensywności.

Plan zajęć fizycznych podczas turnusu rehabilitacyjnego przedstawiał się następująco:

3 razy w tygodniu 40 min jazdy na ergometrze rowerowym, pierwsze 5 min - rozgrzewka, następne 30 min - jazda z uprzednio indywidualnie wyznaczonym obciążeniem progowym, ostatnie 5 min - jazda bez obciążenia

3 razy w tygodniu 40 min gimnastyka poprawiająca postawę ciała, ogólnousprawniająca, zwiększająca siłę mięśni klatki piersiowej i brzucha, ćwiczenia oddechowe

1 raz w tygodniu 45 min pływanie w basenie.

Na prowadzenie powyższych badań została udzielona zgoda Terenowej Komisji Etyki Badań Naukowych przy Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 22.01.1997 roku. Uzyskano także zgodę rodziców osób niepełnoletnich.

Praca sfinansowana została ze środków Komitetu Badań Naukowych. Grant nr 4PO5D02915.

Opracowanie statystyczne

Dane uzyskane z badań były cechami ilościowymi. Do ich opisu zastosowano wartości: mediany, średniej arytmetycznej oraz odchylenia standardowego. Dla scharakteryzowania rozkładu badanych cech obliczono ponadto kwartyle (Q1 i Q3), które łącznie z medianami umieszczono w tabelach w aneksie. Ze względu na to, że cechy te w większości nie miały rozkładu normalnego, do weryfikacji hipotez statystycznych użyte zostały testy nieparametryczne.

Różnice między grupami dziewcząt weryfikował test Manna-Whitneya, natomiast różnice między pomiarami u tych samych osób, przeprowadzonymi przed i po wysiłku, weryfikował test Wilcoxona. Wyniki testów uznawano za istotne, począwszy od poziomu istotności p=0,05, a w tabelach i rycinach poziomy istotności oznaczono następująco:

*** różnica istotna statystycznie na poziomie p<0,001

** różnica istotna statystycznie na poziomie p<0,01

* różnica istotna statystycznie na poziomie p<0,05.

Rozdział 5. WYNIKI BADAŃ

5.1. Porównanie stanu wydolności fizycznej pacjentek będących przed zabiegiem operacyjnym idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa (gr. I) z grupą kontrolną (gr. V)

W tabeli nr 2 (ryc. 2-6) przedstawiono średnie wartości parametrów fizjologicznych pacjentek oraz odpowiedniej ze względu na wiek grupy kontrolnej, uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności progowej.

Ryc. 2. Średnie wartości mocy uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 2. Średnie wartości mocy uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 3. Średnie wartości wentylacji minutowej płuc uzyskane w momencie wystąpienia progu wentyla-cyjnego przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 3. Średnie wartości wentylacji minutowej płuc uzyskane w momencie wystąpienia progu wentyla-cyjnego przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 4. Średnie wartości tętna tlenowego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 4. Średnie wartości tętna tlenowego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 5. Średnie wartości współczynnika tlenowo-wentylacyjnego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 5. Średnie wartości współczynnika tlenowo-wentylacyjnego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 6. Średnie wartości objętości tlenu pobieranego podczas jednego wdechu uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 6. Średnie wartości objętości tlenu pobieranego podczas jednego wdechu uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Tabela 2. Porównanie średnich wartości parametrów fizjologicznych pacjentek przed zabiegiem operacyjnym skoliozy oraz grupy kontrolnej młodszej, uzyskanych podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

Średnia wielkość wykonanej pracy jak i uzyskana moc progowa były podobne w obu grupach. Jednakże częstość skurczów serca towarzysząca tej intensywności pracy była znamiennie niższa w grupie kontrolnej, co wskazuje na lepszą ich wydolność ogólną.

Pacjentki uzyskały istotnie wyższą wartość względną zużycia tlenu w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego. Tłumaczyć to należy ich znamiennie mniejszą masą ciała (p<0,001). Średnie wartości parametrów takich jak: procent maksymalnego poboru tlenu, wentylacja minutowa płuc, współczynnik tlenowo-wentylacyjny są bardzo podobne w obu obserwowanych grupach. Tętno tlenowe oraz ilość tlenu pobieranego podczas jednego wdechu uzyskały nieco wyższą wartość w grupie kontrolnej, różnice te nie są jednak istotne.

W tabeli nr 3 (ryc. 7, 8) zawarto charakterystykę zmian parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego, które wywołane zostały wysiłkiem fizycznym o intensywności progowej w obydwóch omawianych grupach. Zastosowane obciążenie spowodowało znamiennie większe zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej krwi, jak i istotnie większy wzrost stężenia kwasu mlekowego w grupie pacjentek, co świadczy o ich gorszej tolerancji wysiłkowej.

Ryc. 7. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej stężenia kwasu mlekowego u pacjentek przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewcząt zdrowych stanowiących grupę kontrolną młodszą, poddanych wysiłkowi progowemu

Ryc. 7. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej stężenia kwasu mlekowego u pacjentek przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewcząt zdrowych stanowiących grupę kontrolną młodszą, poddanych wysiłkowi progowemu

Ryc. 8. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej deficytu zasad u pacjentek przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewcząt zdrowych stanowiących grupę kontrolną młodszą, poddanych wysiłkowi progowemu

Ryc. 8. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej deficytu zasad u pacjentek przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewcząt zdrowych stanowiących grupę kontrolną młodszą, poddanych wysiłkowi progowemu

W tabeli nr 4 (ryc. 9-12) umieszczono średnie wartości parametrów spoczynkowych charakteryzujących rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu u pacjentek oraz w grupie kontrolnej młodszej.

Stwierdzono, iż objętość wyrzutowa serca, pojemność minutowa oraz pojemność minutowa serca przeliczona na kilogram masy ciała są istotnie wyższe w grupie dziewcząt zdrowych. Stwierdzona wartość średnia pojemności minutowej serca w grupie pacjentek jest mniejsza od wartości im należnej.

Bezwzględna wartość maksymalnego poboru tlenu jest istotnie wyższa również w grupie kontrolnej. Jakkolwiek wartość względna tego parametru jest istotnie mniejsza w grupie dziewcząt zdrowych, wynika to z ich znacząco większej masy ciała.

Tabela 3. Porównanie zmienności średnich wartości parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego pacjentek przed zabiegiem operacyjnym skoliozy oraz grupy kontrolnej młodszej, poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

Tabela 4. Porównanie średnich wartości parametrów spoczynkowych charakteryzujących rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek przed zabiegiem operacyjnym skoliozy oraz grupy kontrolnej młodszej

Ryc. 9. Średnie wartości maksymalnego poboru tlenu uzyskane przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 9. Średnie wartości maksymalnego poboru tlenu uzyskane przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 10. Średnie wartości spoczynkowe objętości wyrzutowej serca uzyskane przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 10. Średnie wartości spoczynkowe objętości wyrzutowej serca uzyskane przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 11. Średnie wartości spoczynkowe pojemności minutowej serca uzyskane przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 11. Średnie wartości spoczynkowe pojemności minutowej serca uzyskane przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 12. Średnie wartości spoczynkowe wskaźnika sercowego uzyskane przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 12. Średnie wartości spoczynkowe wskaźnika sercowego uzyskane przez pacjentki przed zabiegiem operacyjnym oraz dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

5.2 Ocena wpływu zastosowanego leczenia operacyjnego idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa na wydolność badanych pacjentek (gr. I i II)

W tabeli nr 5 (ryc. 13-17) przedstawiono kształtowanie się obserwowanych parametrów fizjologicznych w badaniach wykonanych przed oraz po zabiegu operacyjnym w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego. Pacjentki będące po operacji wykonały istotnie większą objętość pracy, również uzyskana przez nie moc była istotnie wyższa. Równocześnie stwierdza się, iż częstość skurczów serca w obu badaniach była na podobnym poziomie. Wskazuje to na lepszą adaptację do wysiłku fizycznego chorych po odbytym zabiegu operacyjnym.

Średnia wartość poboru tlenu podczas tego obciążenia fizycznego jak i procent jaki on stanowił w stosunku do wartości maksymalnej tego parametru były nieznacznie wyższe u pacjentek po operacji. Różnice te nie były jednak statystycznie znamienne.

Istotnie wzrosła wartość tętna tlenowego, co wskazuje na poprawę ekonomiki pracy serca. Podobnie istotnie zwiększyła się w grupie po zabiegu operacyjnym wartość wentylacji minutowej płuc oraz ilość tlenu pobieranego podczas jednego wdechu. Współczynnik tlenowo-wentylacyjny pozostał w obu badaniach na takim samym poziomie.

Tabela 5. Średnie wartości parametrów fizjologicznych pacjentek przed oraz 1,2 roku po zabiegu operacyjnym skoliozy, uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

Ryc. 13. Średnie wartości mocy uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym

Ryc. 13. Średnie wartości mocy uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym

Ryc. 14. Średnie wartości wentylacji minutowej płuc uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym

Ryc. 14. Średnie wartości wentylacji minutowej płuc uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym

Ryc. 15. Średnie wartości tętna tlenowego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym

Ryc. 15. Średnie wartości tętna tlenowego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym

Ryc. 16. Średnie wartości współczynnika tlenowo-wentylacyjnego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym

Ryc. 16. Średnie wartości współczynnika tlenowo-wentylacyjnego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym

Ryc. 17. Średnie wartości objętości tlenu pobieranego podczas jednego wdechu uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym

Ryc. 17. Średnie wartości objętości tlenu pobieranego podczas jednego wdechu uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym

Zastosowany wysiłek fizyczny o intensywności progowej spowodował wystąpienie istotnych zmian w obrębie parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi i stężenia kwasu mlekowego (tab. 6; ryc. 18, 19). Przy czym zakres zmian w odniesieniu do takich parametrów jak pH, deficyt zasad, kwas mlekowy jest większy w badaniu pooperacyjnym. Należy zaznaczyć, że w badaniu tym wykonana została większa praca. W odniesieniu do ciśnienia parcjalnego tlenu nie stwierdzono istotnych różnic. Natomiast ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla było istotnie niższe w badaniu po operacji, niemniej jednak zakres zmian był podobny.

Wartości przedwysiłkowe parametrów charakteryzujących równowagę kwasowo-zasadową krwi oraz stężenie kwasu mlekowego mieściły się w granicach wartości referencyjnych. Zastosowany wysiłek fizyczny spowodował wystąpienie kwasicy metabolicznej o charakterze wyrównanym w obu badaniach.

Ryc. 18. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej stężenia kwasu mlekowego u pacjentek przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym, poddanych wysiłkowi progowemu

Ryc. 18. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej stężenia kwasu mlekowego u pacjentek przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym, poddanych wysiłkowi progowemu

Ryc. 19. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej deficytu zasad u pacjentek przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym, poddanych wysiłkowi progowemu

Ryc. 19. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej deficytu zasad u pacjentek przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym, poddanych wysiłkowi progowemu

Tabela 6. Charakterystyka zmienności średnich wartości parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego u pacjentek przed oraz 1,2 roku po zabiegu operacyjnym skoliozy poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

Parametry spoczynkowe charakteryzujące rzut serca oraz wartości maksymalnego poboru tlenu zawiera tabela nr 7 (ryc. 20-23). W badaniu pooperacyjnym stwierdzono u pacjentek statystycznie znamienny wzrost pojemności minutowej serca. Zauważa się także wyraźne zwiększenie objętości wyrzutowej serca, aczkolwiek zmiana ta nie jest istotna.

W obu badaniach stwierdzone wartości pojemności minutowej serca są niższe od odpowiednich dla pacjentek wartości należnych dla tego parametru (p<0,001). Różnica ta jest jednak znacząco mniejsza w badaniu po operacji skoliozy.

Pojemność minutowa serca w przeliczeniu na kg masy ciała jest nieznacznie wyższa u pacjentek po operacji. Wartość bezwzględna maksymalnego poboru tlenu istotnie wzrosła w badaniu pooperacyjnym w stosunku do wartości stwierdzonej przed operacją. Względna wartość tego parametru, czyli w przeliczeniu na kg masy ciała, uzyskała w obu badaniach zbliżone wartości.

Tabela 7. Średnie wartości parametrów spoczynkowych charakteryzujących rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek przed oraz 1,2 roku po zabiegu operacyjnym skoliozy

Ryc. 20. Średnie wartości maksymalnego poboru tlenu uzyskane przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym

Ryc. 20. Średnie wartości maksymalnego poboru tlenu uzyskane przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym

Ryc. 21. Średnie wartości spoczynkowe objętości wyrzutowej serca uzyskane przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym

Ryc. 21. Średnie wartości spoczynkowe objętości wyrzutowej serca uzyskane przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym

Ryc. 22.Średnie wartości spoczynkowe pojemności minutowej serca uzyskane przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym

Ryc. 22.Średnie wartości spoczynkowe pojemności minutowej serca uzyskane przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym

Ryc. 23. Średnie wartości spoczynkowe wskaźnika sercowego uzyskane przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym

Ryc. 23. Średnie wartości spoczynkowe wskaźnika sercowego uzyskane przez pacjentki przed i 1,2 roku po zabiegu operacyjnym

5.3. Ocena stanu wydolności fizycznej pacjentek po operacji idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa w wieku 13-15 lat (gr. III-5) w porównaniu z grupą kontrolną (gr. V)

W tabeli nr 8 (ryc. 24-28) przedstawiono średnie wartości parametrów fizjologicznych pacjentek po operacji skoliozy oraz odpowiedniej pod względem wieku grupy kontrolnej, uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności progowej. Obydwie grupy badanych osób wykonały pracę o bardzo zbliżonej wielkości. Również moc uzyskana w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego była bardzo podobna. Częstość skurczów serca towarzysząca temu wysiłkowi była nieco wyższa u pacjentek, jednakże różnica ta nie była istotna.

Podobną reakcję zaobserwowano w odniesieniu do progowego poboru tlenu oraz do wartości procentowej, jaką on stanowił w stosunku do wartości maksymalnej tego parametru. Były one istotnie wyższe w grupie pacjentek.

Tętno tlenowe, ilość tlenu pobieranego podczas jednego wdechu, wentylacja minutowa płuc, jak i współczynnik tlenowo-wentylacyjny uzyskują w obu badanych grupach zbliżone wartości.

Tabela 8. Średnie wartości parametrów fizjologicznych pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 13-15 lat) oraz grupy kontrolnej młodszej, uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

Ryc. 24. Średnie wartości mocy uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 24. Średnie wartości mocy uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 25. Średnie wartości wentylacji minutowej płuc uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 25. Średnie wartości wentylacji minutowej płuc uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 26. Średnie wartości tętna tlenowego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 26. Średnie wartości tętna tlenowego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 27. Średnie wartości współczynnika tlenowo-wentylacyjnego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 27. Średnie wartości współczynnika tlenowo-wentylacyjnego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 28. Średnie wartości objętości tlenu pobieranego podczas jednego wdechu uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 28. Średnie wartości objętości tlenu pobieranego podczas jednego wdechu uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Wpływ zastosowanego wysiłku progowego na wybrane parametry charakteryzujące reakcję metaboliczną ustroju badanych dziewcząt, zarówno zdrowych jak i po zabiegu operacyjnym skoliozy, przedstawia tabela nr 9 (ryc. 29,30).

W grupie kontrolnej wysiłek fizyczny spowodował wystąpienie istotnych zmian w odniesieniu do takich parametrów jak pH, deficyt zasad oraz stężenie kwasu mlekowego. W grupie pacjentek, oprócz zmian omawianych parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, wystąpiły także istotne różnice spowodowane zastosowanym obciążeniem fizycznym w powysiłkowym kształtowaniu się ciśnienia parcjalnego tlenu i dwutlenku węgla. Porównując między badanymi grupami dziewcząt zakres zaobserwowanych zmian przed- i powysiłkowych, stwierdza się istotnie większe zmiany takich parametrów jak: deficyt zasad, ciśnienie parcjalne tlenu i dwutlenku węgla, stężenie kwasu mlekowego w grupie pacjentek.

Tabela 9. Charakterystyka zmienności średnich wartości parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 13-15 lat) oraz grupy kontrolnej młodszej, poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

.

Ryc. 29. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej stężenia kwasu mlekowego u pacjentek (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewcząt zdrowych stanowiących grupę kontrolną młodszą, poddanych wysiłkowi progowemu

Ryc. 29. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej stężenia kwasu mlekowego u pacjentek (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewcząt zdrowych stanowiących grupę kontrolną młodszą, poddanych wysiłkowi progowemu

Ryc. 30. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej deficytu zasad u pacjentek (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewcząt zdrowych stanowiących grupę kontrolną młodszą, poddanych wysiłkowi progowemu

Ryc. 30. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej deficytu zasad u pacjentek (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewcząt zdrowych stanowiących grupę kontrolną młodszą, poddanych wysiłkowi progowemu

Parametry charakteryzujące spoczynkowy rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu u badanych pacjentek oraz dziewcząt z grupy kontrolnej zawarto w tabeli nr 10 (ryc. 31-34). Stwierdza się, iż zarówno pojemność minutowa serca, objętość wyrzutowa serca, jak i pojemność minutowa w przeliczeniu na kg masy ciała są istotnie niższe w grupie pacjentek po operacji skoliozy niż w grupie kontrolnej.

Wartości należne pojemności minutowej serca są podobne w obu grupach, przy czym w grupie pacjentek jest ona wyższa od faktycznie stwierdzonej.

Wartości średnie maksymalnego poboru tlenu zarówno bezwzględne, jak i w przeliczeniu na kg masy ciała są bardzo zbliżone w obu porównywanych grupach.

Tabela 10. Średnie wartości parametrów spoczynkowych charakteryzujących rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 13-15 lat) oraz grupy kontrolnej młodszej

Ryc. 31. Średnie wartości maksymalnego poboru tlenu uzyskane przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 31. Średnie wartości maksymalnego poboru tlenu uzyskane przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 32. Średnie wartości spoczynkowe objętości wyrzutowej serca uzyskane przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 32. Średnie wartości spoczynkowe objętości wyrzutowej serca uzyskane przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 33. Średnie wartości spoczynkowe pojemności minutowej serca uzyskane przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 33. Średnie wartości spoczynkowe pojemności minutowej serca uzyskane przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 34. Średnie wartości spoczynkowe wskaźnika sercowego uzyskane przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

Ryc. 34. Średnie wartości spoczynkowe wskaźnika sercowego uzyskane przez pacjentki (wiek: 13-15 lat) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną młodszą

5.4. Ocena stanu wydolności fizycznej pacjentek po operacji idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa w wieku 16-23 lata (gr. III-6) w porównaniu z grupą kontrolną (gr. VI)

W tabeli nr 11 (ryc. 35-39) zawarto wartości średnie parametrów fizjologicznych pacjentek po operacji idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa oraz odpowiedniej wiekowo grupy kontrolnej, uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności progowej.

Stwierdzono, że zarówno objętość wykonanej pracy, jak i moc uzyskana są znamiennie statystycznie wyższe u dziewcząt stanowiących grupę kontrolną. Występująca w momencie progu wentylacyjnego częstość skurczów serca jest znacząco wyższa w grupie pacjentek. Większa częstość skurczów serca towarzysząca mniejszej objętości pracy świadczy zdecydowanie o gorszej wydolności ustroju pacjentek.

Zużycie tlenu w momencie obciążenia progowego, procentowa wartość tego parametru w odniesieniu do wartości maksymalnej oraz wentylacja minutowa płuc nie wykazują istotnych różnic między badanymi grupami. Tętno tlenowe a także ilość tlenu pobieranego podczas jednego wdechu zdecydowanie większą wartość uzyskały w grupie dziewcząt zdrowych. Współczynnik tlenowo-wentylacyjny istotnie niższą wartość uzyskał w grupie kontrolnej.

Tabela 11. Średnie wartości parametrów fizjologicznych pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy(wiek 16-23 lata) oraz grupy kontrolnej starszej, uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

Uwaga: wartości kwartyli badanych parametrów zamieszczono w aneksie w tabeli 10.

Ryc. 35. Średnie wartości mocy uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą

Ryc. 35. Średnie wartości mocy uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą

Ryc. 36. Średnie wartości wentylacji minutowej płuc uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą

Ryc. 36. Średnie wartości wentylacji minutowej płuc uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą

Ryc. 37. Średnie wartości tętna tlenowego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą

Ryc. 37. Średnie wartości tętna tlenowego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą

Ryc. 38. Średnie wartości współczynnika tlenowo-wentylacyjnego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą

Ryc. 38. Średnie wartości współczynnika tlenowo-wentylacyjnego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą

Ryc. 39. Średnie wartości objętości tlenu pobieranego podczas jednego wdechu uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą

Ryc. 39. Średnie wartości objętości tlenu pobieranego podczas jednego wdechu uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą

W tabeli nr 12 (ryc. 40-41) przedstawiono charakterystykę zmian parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego pod wpływem zastosowanego obciążenia fizycznego obu badanych grup.

Stwierdzono, iż zarówno w grupie dziewcząt zdrowych, jak i w grupie pacjentek po operacji skoliozy nastąpił istotny wzrost stężenia kwasu mlekowego, a także istotne naruszenie równowagi kwasowo-zasadowej krwi, wskazujące na powstanie kwasicy metabolicznej. W odniesieniu do takich parametrów jak: pH, deficyt zasad, stężenie kwasu mlekowego wielkość obserwowanych zmian była istotnie większa w grupie pacjentek. Natomiast nie stwierdzono istotnych różnic pomiędzy badanymi grupami w odniesieniu do zmian przed- i powysiłkowych ciśnienia parcjalnego tlenu oraz ciś-nienia parcjalnego dwutlenku węgla.

Tabela 12. Charakterystyka zmienności średnich wartości parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 16-23 lata) oraz grupy kontrolnej starszej, poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

Uwaga: wartości kwartyli badanych parametrów zamieszczono w aneksie w tabeli 11.

Ryc. 40. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej stężenia kwasu mlekowego u pacjentek (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewcząt zdrowych stanowiących grupę kontrolną starszą, poddanych wysiłkowi progowemu

Ryc. 40. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej stężenia kwasu mlekowego u pacjentek (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewcząt zdrowych stanowiących grupę kontrolną starszą, poddanych wysiłkowi progowemu

Ryc. 41. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej deficytu zasad u pacjentek (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewcząt zdrowych stanowiących grupę kontrolną starszą, poddanych wysiłkowi progowemu

Ryc. 41. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej deficytu zasad u pacjentek (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewcząt zdrowych stanowiących grupę kontrolną starszą, poddanych wysiłkowi progowemu

Tabela nr 13 (ryc. 42-45) zawiera średnie wartości parametrów charakteryzujących spoczynkowy rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek po zabiegu operacyjnym kręgosłupa oraz dziewcząt zdrowych stanowiących grupę kontrolną. Porównując obie grupy badanych dziewcząt, nie stwierdzono znamiennych statystycznie różnic w kształtowaniu się objętości wyrzutowej serca, pojemności minutowej serca, należnej pojemności minutowej oraz różnicy pomiędzy wartością należną pojemności minutowej a stwierdzoną pojemnością minutową.

Pojemność minutowa serca w przeliczeniu na kg masy ciała uzyskała wyższą wartość w grupie pacjentek. Nie wykazano jednak, aby różnica ta była istotna.

Maksymalny pobór tlenu - zarówno wartość bezwzględna, jak i względna czyli w przeliczeniu na kg masy ciała - jest znamiennie niższy w grupie pacjentek w porównaniu z grupą kontrolną.

Tabela 13. Średnie wartości parametrów spoczynkowych charakteryzujących rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 16-23 lata) oraz grupy kontrolnej starszej

Uwaga: wartości kwartyli badanych parametrów zamieszczono w aneksie w tabeli 12.

Ryc. 42. Średnie wartości maksymalnego poboru tlenu uzyskane przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą

Ryc. 42. Średnie wartości maksymalnego poboru tlenu uzyskane przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą

Ryc. 43. Średnie wartości spoczynkowe objętości wyrzutowej serca uzyskane przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą

Ryc. 43. Średnie wartości spoczynkowe objętości wyrzutowej serca uzyskane przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą

Ryc. 44. Średnie wartości spoczynkowe pojemności minutowej serca uzyskane przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą

Ryc. 44. Średnie wartości spoczynkowe pojemności minutowej serca uzyskane przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą

Ryc. 45. Średnie wartości spoczynkowe wskaźnika sercowego uzyskane przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą

Ryc. 45. Średnie wartości spoczynkowe wskaźnika sercowego uzyskane przez pacjentki (wiek: 16-23 lata) po zabiegu operacyjnym i dziewczęta zdrowe stanowiące grupę kontrolną starszą

5.5. Porównanie stanu wydolności fizycznej pacjentek będących w różnym okresie po zabiegu operacyjnym idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa (gr. III-1, III-2, III-3, III-4)

W tabeli nr 14 (ryc. 46-50) przedstawiono kształtowanie się badanych parametrów fizjologicznych w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego czterech grup pacjentek będących w różnym okresie po zabiegu operacyjnym idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa.

Tabela 14a zawiera wyniki testu Manna-Whitneya dla porównywanych parametrów fizjologicznych.

Średnia wielkość wykonanej pracy nie zmienia się istotnie w poszczególnych grupach pacjentek. Uzyskana średnia moc progowa obniża się w miarę upływu czasu od zabiegu operacyjnego. Jest istotnie niższa u pacjentek będących 2-2,5 lat oraz 3 lata po operacji w stosunku do grupy dziewcząt będących 1-1,5 roku po operacji. Natomiast u dziewcząt będących 4 lata po operacji wartość omawianego parametru kształtuje się na poziomie podobnym jak u pacjentek badanych 1-1,5 roku po zabiegu operacyjnym.

Średnia częstość skurczów serca towarzysząca progowi wentylacyjnemu ulega nieznacznemu obniżaniu w kolejnych okresach badań. Istotne różnice występują między grupami 1-1,5 roku po operacji i 3 lata po operacji oraz 2-2,5 lat i 3 lata po operacji.

Średnie minutowe zużycie tlenu w momencie progu wentylacyjnego najwyższe jest w grupie 1-1,5 roku po zabiegu operacyjnym. W kolejnych okresach badań ulega nieznacznemu obniżaniu, aby w grupie 4 lata po zabiegu operacyjnym ulec wzrostowi. Różnica istotna występuje tylko między grupami 1-1,5 roku po operacji i 3 lata po operacji.

Średnia wartość procentowa maksymalnego poboru tlenu nie zmienia się istotnie w kolejnych okresach badań, najwyższą wartość osiąga u pacjentek będących 2-2,5 lat po operacji skoliozy.

Tętno tlenowe także nie ulega istotnym zmianom w poddanych obserwacjom grupach pacjentek, najwyższą wartość osiągając w grupie dziewcząt będących 4 lata po zabiegu operacyjnym skoliozy.

Wentylacja minutowa płuc najwyższą wartość średnią uzyskała w grupie 1-1,5 roku po zabiegu operacyjnym. W kolejnych okresach badań ulega obniżeniu, a u pacjentek 4 lata po operacji nieco wzrasta. Stwierdzone różnice nie są statystycznie znamienne.

Również nieistotne zmiany zaobserwowano w kształtowaniu się współczynnika tlenowo-wentylacyjnego. Najwyższą wartość średnią stwierdza się 1-1,5 roku po zabiegu operacyjnym. W kolejnych okresach badań jest on na nieco niższym poziomie. Ilość tlenu pobieranego podczas jednego wdechu jest zbliżona w kolejnych badaniach.

Tabela 14. Średnie wartości parametrów fizjologicznych pacjentek będących w różnym okresie po zabiegu operacyjnym skoliozy uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

Uwaga: wartości kwartyli badanych parametrów zamieszczono w aneksie w tabeli nr 13.

Tabela 14a. Porównanie między grupami pacjentek będącymi w różnym okresie po zabiegu operacyjnym skoliozy (wartości testu Manna-Whitneya)

Ryc. 46. Średnie wartości mocy uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki poddane badaniom w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

Ryc. 46. Średnie wartości mocy uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki poddane badaniom w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

Ryc. 47. Średnie wartości wentylacji minutowej płuc uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki poddane badaniom w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

Ryc. 47. Średnie wartości wentylacji minutowej płuc uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki poddane badaniom w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

Ryc. 48. Średnie wartości tętna tlenowego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki poddane badaniom w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

Ryc. 48. Średnie wartości tętna tlenowego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki poddane badaniom w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

Ryc. 49. Średnie wartości współczynnika tlenowo-wentylacyjnego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki poddane badaniom w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

Ryc. 49. Średnie wartości współczynnika tlenowo-wentylacyjnego uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki poddane badaniom w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

Ryc. 50. Średnie wartości objętości tlenu pobieranego podczas jednego wdechu uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki poddane badaniom w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

Ryc. 50. Średnie wartości objętości tlenu pobieranego podczas jednego wdechu uzyskane w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego przez pacjentki poddane badaniom w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

W tabeli nr 15 (ryc. 51, 52) zawarto średnie wartości parametrów charakteryzujących równowagę kwasowo-zasadową krwi oraz stężenie kwasu mlekowego przed i po wysiłku fizycznym o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu u czterech grup pacjentek będących w różnym okresie po operacji skoliozy. Tabela nr 15a przedstawia wyniki testu Manna-Whitneya dla porównywanych parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego.

Ryc. 51. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej stężenia kwasu mlekowego u pacjentek poddanych wysiłkowi progowemu - badania wykonane w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

Ryc. 51. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej stężenia kwasu mlekowego u pacjentek poddanych wysiłkowi progowemu - badania wykonane w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

Ryc. 52. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej deficytu zasad u pacjentek poddanych wysiłkowi progowemu - badania wykonane w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

Ryc. 52. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej deficytu zasad u pacjentek poddanych wysiłkowi progowemu - badania wykonane w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

Tabela 15. Charakterystyka zmienności średnich wartości parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego pacjentek będących w różnym okresie po zabiegu operacyjnym skoliozy poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

Uwaga: wartości kwartyli badanych parametrów zamieszczono w aneksie w tabeli nr 14.

Tabela 15a. Porównanie między grupami pacjentek będącymi w różnym okresie po zabiegu operacyjnym skoliozy (wartości testu Manna-Whitneya)

Średnia wartość pH po zastosowanym obciążeniu wysiłkowym nieco niżej kształtowała się w grupie pacjentek 1-1,5 roku po operacji niż w pozostałych grupach. Przy czym różnice istotne stwierdzono w porównaniu z grupami 3 i 4 lata po operacji.

Deficyt zasad najniższą wartość po wysiłku fizycznym uzyskał w grupie pacjentek 1-1,5 roku po operacji. Najmniejszą zmianę dotyczącą średniej wartości tego parametru stwierdzono w grupie 3 lata po zabiegu operacyjnym, różnica ta jest istotna w porównaniu z grupą 1-1,5 roku po zabiegu operacyjnym. Różnice statystycznie znamienne dotyczące wartości powysiłkowych tego parametru odnotowano między grupą 1-1,5 roku po operacji a grupami 2-2,5 lat i 3 lata po operacji oraz między grupą 2-2,5 lat i 3 lata po zabiegu operacyjnym.

Nie stwierdzono istotnych różnic między omawianymi grupami w odniesieniu do kształtowania się ciśnienia parcjalnego tlenu, zarówno jego wartości przed- jak i powysiłkowych.

Powysiłkowe wartości średnie ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla są podobne w poszczególnych grupach pacjentek. Najwyższą wartość tego parametru po wysiłku odnotowano w grupie 3 lata po operacji skoliozy, przy czym różni się ona istotnie tylko od wartości uzyskanej przez grupę 1-1,5 roku po zabiegu operacyjnym. Kształtowanie się stężenia kwasu mlekowego po zastosowanym obciążeniu wysiłkowym jest bardzo podobne w rozpatrywanych grupach pacjentek. Średnio najmniejszy przyrost tego parametru w wyniku wykonanej pracy fizycznej nastąpił w grupie 3 lata po zabiegu operacyjnym. Różnica ta jest znamienna statystycznie tylko w porównaniu z grupą 1-1,5 roku po operacji skoliozy.

W tabeli nr 16 (ryc. 53-56) zamieszczono średnie wartości parametrów charakteryzujących spoczynkowy rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek będących w różnym okresie po zabiegu operacyjnym skoliozy. Tabela 16a przedstawia wyniki testu Manna-Whitneya dla porównywanych parametrów.

Stwierdzono, iż najwyższą wartość średnią zarówno objętości wyrzutowej, jak i pojemności minutowej serca uzyskały pacjentki badane w okresie 1-1,5 roku po operacji. W kolejnych okresach badań parametry te ulegają obniżeniu. W odniesieniu do objętości wyrzutowej serca istotna różnica wystąpiła przy porównywaniu grup 1-1,5 roku i 2-2,5 lat po operacji. W przypadku pojemności minutowej serca różnicę istotną stwierdzono między grupą 1-1,5 roku po zabiegu operacyjnym a grupami 2-2,5 lat i 3 lata po operacji skoliozy.

Nie stwierdzono istotnych różnic w poziomach należnych wartości pojemności minutowej serca w rozpatrywanych grupach pacjentek. Jak również nie stwierdzono istotnych różnic w kształtowaniu się wielkości, o jaką odbiegała wartość stwierdzona pojemności minutowej serca od wartości należnej. Zaznaczyć jednak należy, że była ona najmniejsza w grupie pacjentek 1-1,5 roku po operacji.

Pojemność minutowa serca w przeliczeniu na kg masy ciała najwyższą wartość uzyskała w grupie dziewcząt 1-1,5 roku po operacji skoliozy, po czym ulegała obniżaniu w następnych okresach badań. Istotne różnice stwierdzono między grupą pacjentek 1-1,5 roku po operacji i grupami będącymi 2-2,5 lat, 3 lata i 4 lata po operacji skoliozy. Wartość średnia maksymalnego poboru tlenu - zarówno bezwzględna, jak i w przeliczeniu na kg masy ciała - najwyższą wartość uzyskała w grupie dziewcząt będących 1-1,5 roku po operacji idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa. W przypadku wartości bezwzględnej maksymalnego poboru tlenu różnica ta była istotna w porównaniu z grupami pacjentek 2-2,5 lat i 3 lata po zabiegu operacyjnym, a w odniesieniu do wartości względnej była istotnie wyższa od wszystkich pozostałych grup badanych.

Ryc. 53. Średnie wartości maksymalnego poboru tlenu uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

Ryc. 53. Średnie wartości maksymalnego poboru tlenu uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

Ryc. 54. Średnie wartości spoczynkowe objętości wyrzutowej serca uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

Ryc. 54. Średnie wartości spoczynkowe objętości wyrzutowej serca uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

Ryc. 55. Średnie wartości spoczynkowe pojemności minutowej serca uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

Ryc. 55. Średnie wartości spoczynkowe pojemności minutowej serca uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

Ryc. 56. Średnie wartości spoczynkowe wskaźnika sercowego uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

Ryc. 56. Średnie wartości spoczynkowe wskaźnika sercowego uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych w różnym okresie po zabiegu operacyjnym

Tabela 16. Średnie wartości parametrów spoczynkowych charakteryzujących rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek będących w różnym okresie po zabiegu operacyjnym skoliozy

Uwaga: wartości kwartyli badanych parametrów zamieszczono w aneksie w tabeli nr 15.

Tabela 16a. Porównanie między grupami pacjentek będącymi w różnym okresie po zabiegu operacyjnym skoliozy (wartości testu Manna-Whitneya)

5.6. Ocena wpływu treningu rehabilitacyjnego na wydolność fizyczną pacjentek po operacji idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa (gr. IV)

W tabeli nr 17 (ryc. 57-62) zawarto średnie wartości badanych parametrów fizjologicznych, stwierdzone u pacjentek podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu. Badania wykonano przed oraz po turnusie rehabilitacyjnym. Ponadto w tabeli 17 przedstawiono wartości maksymalnego poboru tlenu (ryc. 62).

Nie stwierdzono istotnej różnicy w wielkości wykonanej pracy w badaniach przeprowadzonych przed i po turnusie rehabilitacyjnym. Jednakże w odniesieniu do uzyskanej mocy progowej nastąpił znamienny statystycznie wzrost w badaniu po odbytym cyklu treningu rehabilitacyjnego. Nie stwierdzono zmian w poziomie częstości skurczów serca. W obu terminach badań była ona prawie jednakowa.

Progowa wartość średnia zużycia tlenu, jak i procent, jaki ona stanowiła w stosunku do wielkości maksymalnej tego parametru, były podobne zarówno w badaniu poprzedzającym turnus rehabilitacyjny, jak i w badaniu po turnusie. Nie zmieniła się wielkość wentylacji minutowej płuc w obu terminach badań. Również bardzo zbliżone wartości uzyskały w obydwóch badaniach parametry, od których wentylacja minutowa płuc bezpośrednio zależy: objętość oddechów oraz ich częstość. Korzystną reakcję zaobserwowano w kształtowaniu się wartości średnich ilości pobieranego tlenu podczas jednego wdechu oraz współczynnika tlenowo-wentylacyjnego w kolejnych badaniach, zmiany były statystycznie znamienne.

Maksymalny pobór tlenu - zarówno jego wartość bezwzględna, jak i w przeliczeniu na kg masy ciała - uległ znamiennemu wzrostowi w wyniku zastosowanego treningu rehabilitacyjnego.

Tabela 17. Średnie wartości parametrów fizjologicznych uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu oraz maksymalny pobór tlenu u pacjentek przed i po turnusie rehabilitacyjnym

Uwaga: wartości kwartyli badanych parametrów zamieszczono w aneksie w tabeli 16.

Ryc. 57. Średnie wartości mocy uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych przed i po turnusie rehabilitacyjnym w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego

Ryc. 57. Średnie wartości mocy uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych przed i po turnusie rehabilitacyjnym w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego

Ryc. 58. Średnie wartości wentylacji minutowej płuc uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych przed i po turnusie rehabilitacyjnym w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego

Ryc. 58. Średnie wartości wentylacji minutowej płuc uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych przed i po turnusie rehabilitacyjnym w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego

Ryc. 59. Średnie wartości tętna tlenowego uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych przed i po turnusie rehabilitacyjnym w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego

Ryc. 59. Średnie wartości tętna tlenowego uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych przed i po turnusie rehabilitacyjnym w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego

Ryc. 60. Średnie wartości współczynnika tlenowo-wentylacyjnego uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych przed i po turnusie rehabilitacyjnym w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego

Ryc. 60. Średnie wartości współczynnika tlenowo-wentylacyjnego uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych przed i po turnusie rehabilitacyjnym w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego

Ryc. 61. Średnie wartości objętości tlenu pobieranego podczas jednego wdechu uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych przed i po turnusie rehabilitacyjnym w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego

Ryc. 61. Średnie wartości objętości tlenu pobieranego podczas jednego wdechu uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych przed i po turnusie rehabilitacyjnym w momencie wystąpienia progu wentylacyjnego

Ryc. 62. Średnie wartości maksymalnego poboru tlenu uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych przed i po turnusie rehabilitacyjnym

Ryc. 62. Średnie wartości maksymalnego poboru tlenu uzyskane przez pacjentki w badaniach wykonanych przed i po turnusie rehabilitacyjnym

W tabeli nr 18 (ryc. 63, 64) zamieszczono charakterystykę zmian parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego pod wpływem wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu, w obu terminach badań.

Stwierdzono, że zastosowane obciążenia fizyczne spowodowały wystąpienie istotnych zmian w kształtowaniu się wybranych parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi, a także w stężeniu kwasu mlekowego. Dotyczy to zarówno badania wykonanego przed turnusem rehabilitacyjnym, jak i po jego odbyciu.

Wielkości zmian obserwowanych parametrów są podobne w obu terminach badań.

Ryc. 63. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej stężenia kwasu mlekowego u pacjentek poddanych wysiłkowi progowemu - badania przed i po turnusie rehabilitacyjnym

Ryc. 63. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej stężenia kwasu mlekowego u pacjentek poddanych wysiłkowi progowemu - badania przed i po turnusie rehabilitacyjnym

Ryc. 64. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej deficytu zasad u pacjentek poddanych wysiłkowi progowemu - badania przed i po turnusie rehabilitacyjnym

Ryc. 64. Średnia wartość zmiany spoczynkowo-wysiłkowej deficytu zasad u pacjentek poddanych wysiłkowi progowemu - badania przed i po turnusie rehabilitacyjnym

Tabela 18. Charakterystyka zmienności średnich wartości parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego u pacjentek przed i po turnusie rehabilitacyjnym, poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

Uwaga: wartości kwartyli badanych parametrów zamieszczono w aneksie w tabeli nr 17.

Rozdział 6. DYSKUSJA

Wydolność fizyczna jest jednym z najważniejszych składników stanu zdrowia oraz rozwoju biologicznego człowieka. Szczególnie ważnym okresem dla kształtowania wydolności fizycznej jest dzieciństwo i młodość. Wydolność stanowi podłoże motoryki, która kształtowana jest wraz z fizjologicznym rozwojem człowieka, przy czym poszczególne jej cechy osiągają swoje maksimum w różnym okresie rozwoju osobniczego. Zdolności wytrzymałościowe wzrastają dość systematycznie w wieku rozwojowym. Duży ich przyrost u dziewcząt stwierdza się między 13 a 15 rokiem życia, po czym tempo rozwoju zmniejsza się [Raczek 1988; Szopa i wsp. 1996]. Niewykorzystanie tego okresu dla kształtowania pewnych nawyków aktywności fizycznej wpływa najczęściej negatywnie na późniejszy stosunek człowieka do różnych form aktywności ruchowej. Przyczynia się więc również do obniżenia wydolności fizycznej ustroju. Kształtowanie wydolności urasta do rangi znacznego problemu, albowiem ma duże znaczenie dla zapewnienia optymalnego rozwoju biologicznego dzieci i młodzieży. Zaniedbanie tej sfery życia może wiązać się z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla wieku dojrzałego i starości.

W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na wyraźne pogarszanie się sprawności i wydolności fizycznej populacji dzieci polskich mimo przyspieszenia tempa rozwoju ogólnego [Chlebna-Sokół i wsp. 2000].

Mała aktywność ruchowa, degradacja środowiska naturalnego są czynnikami znacznie upośledzającymi prawidłowy rozwój człowieka. Stale zmniejszająca się aktywność fizyczna jest jednym z czynników sprzyjających rozwojowi wad postawy, a także skolioz idiopatycznych.

Ocena wydolności fizycznej młodzieży uprawiającej i nie uprawiającej sportu jest często przedmiotem badań wielu autorów [Szopa i Cempla 1984; Raczek 1988; Dobrzyński 1991, 1995; McConnell i wsp. 1992; Nazar i Kaciuba-Uściłko 1995; Klimek i Cempla 1997]. Bardzo ważne znaczenie praktyczne posiada również ocena wydolności dzieci i młodzieży przewlekle chorych, albowiem istotnym elementem leczenia i rehabilitacji jest właściwie stosowana aktywność ruchowa. Prowadzenie jej wymaga jednak indywidualnej oceny wydolności i tolerancji wysiłkowej osób rehabilitowanych.

Oceny wydolności organizmu dokonuje się w czasie prób wysiłkowych wykonywanych przy zastosowaniu standardowych obciążeń. Wysiłek taki powinien obejmować duże grupy mięśniowe, być wymierny, łatwy do wykonania i bezpieczny. W praktyce wykonywanych jest szereg testów wysiłkowych, które z grubsza można podzielić na dwa rodzaje: wymagające obciążeń maksymalnych i submaksymalnych. Wydaje się, że dla dzieci oraz osób przewlekle chorych szczególnie przydatne są próby wysiłkowe, które wymagają obciążeń submaksymalnych, jako bezpieczniejsze i łatwiejsze do wykonania. Jakkolwiek istnieją opinie, że tylko obciążenia maksymalne dają pełen obraz zmian zachodzących w organizmie podczas adaptacji do wysiłku i dlatego zalecane są one nie tylko dla osób zdrowych, ale także dla niektórych chorych [Bujnowski 1997; Gołębiowska 1997].

Powszechnie za najlepszą miarę wydolności przyjmuje się maksymalny pobór tlenu, który można wyznaczyć w sposób pośredni lub też w czasie obciążeń maksymalnych. Wskaźnikiem szczególnie korzystnym dla oceny poziomu wytrzymałości, a zatem i wydolności jest próg wentylacyjny [Wasserman i wsp. 1973; Davis i wsp. 1976; Zdanowicz 1992; Chwalbińska-Moneta 1993]. Parametr ten wysoce koreluje z maksymalnym poborem tlenu [Cooper i wsp. 1984; Reybrouck i wsp. 1985; Rowland i Green 1988]. Wyniki badań wykazały ścisłą zależność między wysokością progu mleczanowego a zdolnością do wykonywania długotrwałych intensywnych wysiłków fizycznych, pojemnością tlenową mięśni szkieletowych, procentową zawartością włókien wolnokurczliwych oraz gęstością naczyń włosowatych [Ivy i wsp. 1980]. Wyznaczanie progu wentylacyjnego wydaje się być szczególnie korzystne w ocenie wydolności dzieci czy też osób z różnymi schorzeniami, albowiem próba ta nie wymaga stosowania dużych obciążeń i równocześnie jest bardzo czuła w ocenie zdolności wysiłkowej [Mayer i wsp. 1996; Rydzewski i wsp. 1999; Hebestreit i wsp. 2000].

Również u chorych na skoliozę powinny być stosowane testy wydolnościowe dla wczesnego określenia ewentualnych upośledzeń funkcji układu krążenia i oddychania. Spełniają one ważną rolę w określeniu przyszłościowego przebiegu choroby zarówno przed, jak i po operacji [Shneerson 1978; Leech i wsp. 1985; Dohnalova i wsp. 1997].

Skoliozy wczesnodziecięce, dziecięce oraz skoliozy z dużym kątem skrzywienia powodują wystąpienie znacznej niewydolności układu oddechowego. U chorych tych często występuje nadciśnienie płucne [Swank i wsp. 1982], jednakże do niewydolności płuc rzadko dochodzi w okresie młodzieńczym [Weber i wsp. 1975].

Skrzywienia duże i porażenne mogą postępować przez całe życie, a szczególnie w okresie F porodowym, jak również w okresie menopauzy. Nie jest to postęp czynny, a raczej mechaniczne zapadanie się krzywizn. Ciąża u pacjentek charakteryzujących się progresującą skoliozą powoduje nasilenie tempa progresji. Nie stwierdza się takiego zjawiska w przypadku chorych, u których wielkość skrzywienia jest stała [Blount i Mellencamp 1980]. Nie stwierdzono również większego wpływu skoliozy na przebieg ciąży i porodu u pacjentek z łagodnym i średnim skrzywieniem kręgosłupa [Betz i wsp. 1987; Visscher i wsp. 1988]. Analiza porównawcza przeprowadzona przez Kalinowskiego i Pozawskiego [1986] pozwala stwierdzić, że także zabieg operacyjny wykonany metodą Harringtona - bez względu na wielkość usztywnienia - nie wpływa w istotny sposób na przebieg ciąży, porodu i połogu. Częstość występowania powikłań w przebiegu porodu siłami natury oraz dolegliwości bólowe kręgosłupa w grupie kobiet operowanych z powodu skoliozy w porównaniu z innymi rodzącymi nie wykazują istotnych różnic.

Idiopatyczne skrzywienie kręgosłupa pogarsza się w okresie wzrostu młodzieży i niejednokrotnie skłania do podjęcia decyzji o leczeniu operacyjnym. Skolioza jest chorobą oszpecającą, zatem samoocena chorych dotycząca własnego wyglądu jest niska [Normelli i wsp. 1986; Dekel i wsp. 1996]. Często młodzież chora decyduje się na korekcję zniekształcenia głównie ze względów kosmetycznych, albowiem czynnik estetyczny jest dla nich szczególnie ważny. Satysfakcja pacjentów wynikająca z operacji skoliozy zależy głównie od stopnia korekcji skrzywienia. Podstawowe znaczenie ma poprawa morfologiczna, zmniejszenie garbu, spionizowanie i przywrócenie symetrii talii. Młodociani chorzy często nie są w pełni świadomi co do następstw późniejszych, które niesie ze sobą choroba [Theologis i wsp. 1993; Haher i wsp. 1995].

Biorąc pod uwagę problemy psychiczne i społeczne chorych, efekt leczenia operacyjnego, jak to wynika z szeregu doniesień, jest w dominującej liczbie przypadków pozytywny. Chorzy operowani z powodu skoliozy mogą prowadzić normalne życie społeczne [Frenzel i Polak 1986]. Z danych przedstawionych przez Skwarcza i wsp. [1986] wynika, że 98% operowanych jest zadowolonych z podjętej decyzji i radziłoby poddanie się zabiegowi innym osobom ze skoliozą. Znaczna część operowanych podjęła studia wyższe bądź też zdobyła zawód w innych szkołach, a następnie pracuje w pełnym wymiarze godzin. Sporo osób także wstąpiło w związek małżeński i posiada zdrowe dzieci bez zniekształceń kręgosłupa. Podobne rezultaty uzyskali Kitahara i wsp. [1989]. Z ich badań przeprowadzonych 5 lat po zabiegu operacyjnym skoliozy metodą Harringtona wynika, iż 85% pacjentów jest zadowolonych z uzyskanego rezultatu kosmetycznego oraz ze swej aktywności fizycznej i społecznej. Ponad 80% wstąpiło w związek małżeński i część z nich posiada dzieci. Ponad 40% uprawia różne sporty rekreacyjne.

Operacje skoliozy przeprowadzane są z powodów kosmetycznych, z powodu bólów kręgosłupa, w celu zapobieżenia dalszej progresji i w tych względach wynik zastosowanej chirurgicznej korekcji kręgosłupa jest jednomyślnie pozytywny. Liczne publikacje nie dają jednoznacznej odpowiedzi na zasadnicze pytanie dotyczące wpływu odtworzenia prawidłowych krzywizn kręgosłupa na poprawę bądź zapobieżenie pogarszaniu się funkcji układów oddychania, krążenia i w efekcie na wydolność ogólną badanych.

W badaniach własnych pacjentki chorujące na skoliozę charakteryzowały się podobną wydolnością ogólną jak dziewczęta zdrowe, na co wskazują uzyskane wartości maksymalnego poboru tlenu. Nie zaobserwowano również obniżenia sprawności układu oddechowego. Na uwagę zasługują natomiast znacząco niższe u pacjentek w porównaniu z grupą kontrolną wartości parametrów charakteryzujących spoczynkowy rzut serca. Stwierdzona wartość pojemności minutowej serca jest istotnie niższa nie tylko od wyników uzyskanych przez osoby zdrowe, ale też od wartości należnej dla pacjentek. Być może wynika to z obniżenia wielkości wentylacji pęcherzykowej. Jakkolwiek parametr ten nie był badany w warunkach spoczynkowych, to jednak wiadomo, że minutowy przepływ płucny krwi dostosowuje się na drodze odruchowej do wielkości wentylacji. Każda zmiana wentylacji powoduje odpowiednią zmianę pojemności minutowej serca. Dzięki temu dopływ krwi do niedostatecznie wentylowanych pęcherzyków płucnych zmniejsza się. Także inni autorzy wskazują na obniżone wartości objętości wyrzutowej oraz pojemności minutowej serca u osób ze skoliozą [Zarzycka i wsp. 1983]. Obciążenie układu krążenia w wyniku wykonywanego wysiłku fizycznego u pacjentek również było większe. Zarówno dziewczęta chorujące na idiopatyczne skrzywienie kręgosłupa, jak i dziewczęta zdrowe wykonały bardzo zbliżoną objętość pracy, jednak częstość skurczów serca u pacjentek była istotnie wyższa, przy równocześnie mniejszej - jakkolwiek nieistotnie - wartości tętna tlenowego.

Podobne reakcje u dziewcząt ze skoliozą na zastosowane obciążenie fizyczne stwierdza Shneerson [1980]. Mimo że uzyskane przez tego autora wyniki badań wskazują na obniżoną wydolność pacjentek, to jednak funkcja układu oddechowego pozostaje w granicach norm. Zatem przyczyn obniżonej wydolności, zdaniem autora, upatrywać należy w upośledzeniu funkcji układu krążenia.

Zakres zmian w obrębie parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi przy zbliżonych obciążeniach wysiłkowych był istotnie większy w grupie pacjentek niż w grupie dziewcząt zdrowych. Wskazuje to na gorszą tolerancję wysiłkową, albowiem nastąpiło w większym stopniu naruszenie homeostazy wewnątrzustrojowej. Sugeruje to, że wydajność tlenowych źródeł energetycznych była mniejsza, natomiast udział procesów beztlenowych w pokryciu zapotrzebowania energetycznego był istotnie wyższy u dziewcząt ze skoliozą, o czym świadczy wartość stężenia kwasu mlekowego. Nagromadzenie tego metabolitu w mięśniach powoduje dodatkowe obciążenie serca pracą, ponieważ dochodzi na drodze odruchowej do wzrostu częstości jego skurczów.

Zastosowana korekcja chirurgiczna skoliozy u badanych dziewcząt nie tylko rozwiązała problem kosmetyczny, ale także korzystnie wpłynęła na funkcję krążeniowo-oddechową, sprawność fizyczną i wydolność. Przejawia się to we wzroście szeregu parametrów charakteryzujących funkcję tych układów.

Zwiększeniu uległa pojemność minutowa serca u badanych pacjentek. Jakkolwiek parametr ten w dalszym ciągu pozostawał niższy od wartości należnej dla badanej grupy, to jednak różnica ta była istotnie mniejsza niż przed zabiegiem operacyjnym. Wzrosła wartość tętna tlenowego, co wskazuje pośrednio na poprawę ekonomiki pracy serca. Jednak wskaźnik ten w dalszym ciągu pozostaje na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z wynikami uzyskanymi przez zdrową młodzież podczas analogicznych obciążeń [Wołkow 1971]. Istotnie zwiększyła się wartość wentylacji minutowej płuc przy obciążeniu progowym. Była ona zbliżona do wartości uzyskiwanych przez zdrowe choć młodsze dzieci [Maćěk i Vavra 1971; Obert i wsp. 2000], ale zdecydowanie niższa od wartości, jakie stwierdzono u młodzieży regularnie podejmującej aktywność fizyczną [Hopkins i wsp. 2000]. Istotnie wzrosła ilość tlenu pobieranego podczas jednego wdechu. Stwierdzono także istotny wzrost wartości bezwzględnej maksymalnego poboru tlenu. Należy jednak zaznaczyć, że wartość ta w badaniu przed operacją również była na poziomie porównywalnym z wynikami uzyskiwanymi przez zdrowe dziewczęta [Anderson i wsp. 1974; Nagle i wsp. 1977; Chlebna-Sokół i wsp. 1985; Cooper i wsp. 1985; Åstrand i Rodahl 1986; Armon i wsp. 1991; Zanconato i wsp. 1991; Kent-Braun i NGA 2000].

W badaniach własnych wykonanych po zabiegu operacyjnym zwiększyła się znacznie wielkość wykonanej pracy do momentu wystąpienia progu wentylacyjnego, a także moc progowa. Świadczy to jednoznacznie o poprawie wydolności ogólnej badanych pacjentek, tym bardziej że częstość skurczów serca towarzysząca temu obciążeniu pozostała na tym samym poziomie. Nie stwierdzono istotnej różnicy w reakcji metabolicznej na zastosowane obciążenie fizyczne. Co prawda zmiany w obrębie parametrów równowagi kwasowo-zasadowej oraz stężenia kwasu mlekowego były większe w badaniu po operacji, pamiętać jednak należy, że obciążenie, przy którym wystąpił próg wentylacyjny, również było większe.

Także inne doniesienia wskazują na poprawę funkcji fizjologicznych w wyniku przeprowadzonego zabiegu operacyjnego idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa. Pacjenci po operacji charakteryzują się lepszym samopoczuciem, mniejszą męczliwością, większą zdolnością do wysiłków fizycznych [Stoboy 1978; Dickson i wsp. 1995; Haher i wsp. 1999; Laurentowska i wsp. 2000]. Stwierdza się także małą, ale znaczącą poprawę pojemności życiowej płuc [Gagnon i wsp. 1989; Lenke i wsp. 1992; Kinnear i Johnston 1993], a także poprawę sprawności układów krążenia i oddychania [Koczocik-Przedpelska i wsp. 1983; Kumano i Tsuyama 1982; Akcali i wsp. 1999; Arlet i wsp. 1999].

Winter i Lonstein [1999] opisują zdecydowanie korzystny wpływ zabiegu operacyjnego korekcji skoliozy na stan zdrowia pacjentki z wrodzonym progresującym skrzywieniem kręgosłupa. Operowana była 3-krotnie, począwszy od 3 roku życia. 41 lat później nie stwierdzono żadnych problemów z układem oddechowym, jak również nie odnotowano bóli kręgosłupa.

Šakić i wsp.[1992] donoszą, iż operacja skoliozy przy uzyskanym 54% stopniu korekcji powodowała poprawę funkcji oddechowych mierzonych w warunkach spoczynkowych, jak również poprawę tolerancji wysiłkowej u badanych chorych. Jednocześnie autorzy ci stwierdzają, że przy mniejszych skoliozach funkcja układu oddechowego jest prawidłowa. Mimo to u pacjentów tych występuje mniejszy pobór tlenu, zatem inne czynniki niż układ oddechowy muszą być za to odpowiedzialne. Jak wiadomo, transport tlenu do tkanek jest istotnie zależny między innymi także od pojemności minutowej serca. Zatem może pacjenci ci charakteryzowali się mniejszym poborem tlenu z powodu upośledzenia funkcji układu krążenia. Wzrost zużycia tlenu podczas wysiłku fizycznego zależy raczej od odpowiedzi układu krążenia niż układu oddechowego.

Istnieją także doniesienia wskazujące, iż zabieg operacyjny w sposób zasadniczy nie poprawia funkcji układu oddechowego. Wierusz-Kozłowska i Kubacki [1983] oraz Wierusz-Kozłowska i wsp. [1986] w badaniach przeprowadzonych 8 i 14 lat po wykonaniu zabiegu korekcyjnego piersiowego odcinka kręgosłupa metodą Harringtona stwierdzają, iż co prawda chorzy prowadzą normalny tryb życia, to jednak występuje u badanych stały wzrost objętości zalegającej płuc. Może to świadczyć o stopniowym pojawianiu się zmian rozedmowych. Korzystnym zjawiskiem był wzrost ciśnienia cząsteczkowego tlenu w krwi włośniczkowej u chorych, u których przed zabiegiem występowała hipoksja. Zdaniem autorów nastąpiło to prawdopodobnie na skutek zwiększenia pojemności klatki piersiowej, co poprawiło wentylację pęcherzykową oraz przepływ krwi przez płuca. Jednakże autorzy uważają, że raz poniesione szkody z powodu skoliozy są nieodwracalne. Zaznaczyć należy, że badana grupa pacjentów charakteryzowała się dużym kątem skrzywienia kręgosłupa również po zabiegu operacyjnym. Przed operacją wynosił on średnio 90°, a po operacji 53°.

Z badań Shneersona i Edgara [1979] przeprowadzonych na młodzieży, u której kąt skoliozy przed zabiegiem metodą Harringtona wynosił 65,8°, a po zabiegu 27,3°, także wynika, że nie osiągnięto znacznej poprawy parametrów fizjologicznych. Maksymalny pobór tlenu w kontrolnych testach wykonanych przed i po operacji pozostawał na bardzo podobnym poziomie. Niewielkie wzrosty w badaniu po operacji parametrów spirometrycznych mierzonych w spoczynku, a także maksymalnej wentylacji minutowej płuc i maksymalnej objętości oddechów nie są znamienne statystycznie. Z kolei Sponseller i wsp. [1987] poddali obserwacjom wpływ zabiegu operacyjnego metodą Harringtona na funkcję płuc u osób dorosłych. Badania pooperacyjne wykonane zostały 3 lata po korekcji skoliozy. Nie stwierdzono istotnych zmian w kształtowaniu się wybranych parametrów spirometrycznych poza nieznacznym wzrostem pojemności całkowitej płuc. U części pacjentów występowały mniejsze lub większe problemy zdrowotne wynikające z upośledzenia funkcji układu oddechowego. Z danych literaturowych wynika, że operacje korekcji idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa wykonane u osób dorosłych wypadają gorzej niż u młodzieży. Sztywność istniejącej deformacji u osób dorosłych powoduje, że zabieg jest trudniejszy niż u młodzieży. Równocześnie uzyskany efekt jest mniejszy, a komplikacje konsekwentnie większe [Moskowitz i wsp. 1980; Swank i wsp. 1981; Cochran i wsp. 1983].

W obliczu zróżnicowanych doniesień odnośnie do korzyści wynikających z leczenia operacyjnego idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa sądzić należy, że ostateczną odpowiedź da długoletnia obserwacja porównywana z również odległymi wynikami leczenia zachowawczego. Zapewne jednak operacyjna korekcja skoliozy zabezpiecza przed pogarszaniem się funkcji układu oddechowego [Smith i wsp. 1991]. Zaz-naczyć jednak trzeba, że przeważająca ilość przytoczonych danych literaturowych dotyczy oceny korzyści wynikających z operacji wykonanych metodą Harringtona. W badaniach własnych zastosowano leczenie operacyjne metodą Cotrel-Dubousset. Przypomnieć należy, że metoda ta pozwala na trójpłaszczyznową korekcję skoliozy, ponadto w okresie po operacji nie stosuje się gorsetu gipsowego, a usprawnianie pacjenta następuje bardzo szybko. Korekcja skoliozy spowodowała poprawę wydolności ogólnej pacjentek. Z porównań dokonanych między dziewczętami operowanymi z powodu skoliozy a dziewczętami zdrowymi w zbliżonym wieku wynika, że nie ma większych różnic w poziomie wydolności ogólnej obserwowanych grup, jednakże tylko w odniesieniu do pacjentek młodszych (13-15 lat). Natomiast starsze pacjentki (16-23 lata) charakteryzowały się zdecydowanie mniejszą wydolnością w porównaniu z dziewczętami zdrowymi.

Maksymalny pobór tlenu zwiększa się u dziewcząt do mniej więcej 16 roku życia. Największa dynamika zmian występuje w okresie pokwitania. Po tym okresie wyraźnie pogłębiają się różnice w poziomie tego parametru między osobami o różnej aktywności ruchowej. Reakcja metaboliczna na zastosowane obciążenie fizyczne dziewcząt ze skoliozą oraz dziewcząt zdrowych wskazuje na gorszą tolerancję wysiłkową pacjentek zarówno młodszych, jak i starszych. Prawdopodobnie wynika to z mniejszych możliwości pozyskiwania tlenu przez komórki kurczących się mięśni z przepływającej przez nie krwi. Zatem praca może być wykonana na podstawie beztlenowych procesów metabolicznych, będących źródłem energii dla skurczu mięśni.

Poddając obserwacjom kształtowanie się wydolności ogólnej pacjentek w różnym okresie po odbytym zabiegu operacyjnym skoliozy, stwierdza się, że najlepsze wskaźniki uzyskały pacjentki badane w najkrótszym czasie po operacji (1-1,5 roku). Wyniki uzyskane w kolejnych badaniach są niższe. Obniża się istotnie maksymalny pobór tlenu, zarówno jego wartość bezwzględna, jak i względna. Zmniejszanie się wartości względnej może być uzasadnione przyrostem tkanki tłuszczowej, co jest typowe dla tej fazy okresu rozwojowego.

Próg wentylacyjny, oceniany na podstawie wielkości obciążenia, najwyższą wartość uzyskał w badaniu pierwszym po operacji (1-1,5 roku). W następnych badaniach występował na niższym poziomie. Uzyskanie mniejszej mocy progowej niewątpliwie wskazuje na obniżenie się wydolności ogólnej ustroju. Parametry charakteryzujące spoczynkowy rzut serca także najwyższe wartości uzyskały w badaniu pierwszym po operacji, po czym sukcesywnie obniżały się w miarę upływu czasu od zabiegu.

Poszczególne parametry fizjologiczne uzyskały w procesie rozwoju biologicznego swoje najwyższe wartości w wieku około 15-17 lat i były na poziomie porównywalnym z wartościami stwierdzonymi u dziewcząt zdrowych. W późniejszych latach nie utrzymują one uzyskanego poziomu i obniżają się znacznie prędzej niż dzieje się to u osób zdrowych. To niekorzystne zjawisko wynika prawdopodobnie z małej aktywnoś-ci ruchowej badanych pacjentek.

Wielu autorów zwraca uwagę na konieczność zalecania osobom ze skoliozą treningu o charakterze tlenowym dla zachowania koordynacji mięśni szkieletowych i wydolności naczyniowo-sercowej [Smyth i wsp. 1986; DiRocco i Vaccaro 1988; Kearon i wsp. 1993]. Występująca u nich niska wydolność nie jest wynikiem tylko morfologicznych i funkcjonalnych zmian ustroju, ale również małej aktywności fizycznej.

Powszechnie znany i szeroko udokumentowany w literaturze jest wpływ aktywności ruchowej na wydolność ogólną ustroju. W wyniku racjonalnie i systematycznie stosowanej aktywności fizycznej obniża się częstotliwość pracy serca zarówno w czasie wysiłku, jak i w okresie restytucji, zwiększa się maksymalny pobór tlenu [Kaikkonen i wsp. 2000]. Również stwierdzono pozytywny wpływ umiarkowanie zwiększonej aktywności ruchowej na rozwój somatyczny u dzieci, między innymi na zwiększenie masy mięśniowej z równoczesną redukcją tkanki tłuszczowej, a także na większą wysokość ciała [Stergioulas i wsp. 1998; Hansen i wsp. 1999; Reevers i wsp. 1999]. Korzystny wpływ aktywności ruchowej na ogólny poziom wydolności ustroju i procesy metaboliczne stwierdzono także u dzieci z innymi schorzeniami [Fain 1991; Nordgren i wsp. 1994; Cultin i wsp. 1994; Pilaczyńska-Szczęśniak 1995; Schmidt i wsp. 1997]. Badania tolerancji wysiłkowej dzieci i młodzieży oraz ocena wpływu na tę tolerancję różnych czynników patologicznych są niezbędne dla zapobiegania obniżeniu się wydolności w wieku rozwojowym, jak też dla opracowania programów rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży przewlekle chorych.

Czynniki przyczyniające się do obniżenia wydolności młodzieży ze średnią i umiarkowaną skoliozą są mało znane. Skrzywienie kręgosłupa połączone jest ze złą postawą ciała, osłabieniem mięśni brzucha i grzbietu, przykurczem mięśni piersiowych, zapadniętą klatką piersiową. Stwierdza się także upośledzenie czynności układów krążenia i oddychania. Celem stosowanych ćwiczeń rehabilitacyjnych jest zrównoważenie sił układu mięśniowego przez zlikwidowanie przykurczów mięśni i ograniczeń ruchów w stawach, a także wzmocnienie mięśni. Zatem celem jest ogólna poprawa postawy. W badanej grupie dziewcząt w wyniku zastosowanego programu rehabilitacyjnego nastąpił wzrost wydolności ogólnej oceniany głównie na podstawie maksymalnego poboru tlenu. Nastąpiła także poprawa tolerancji wysiłkowej przejawiająca się mniejszymi zaburzeniami homeostazy wewnątrzustrojowej, wywołanymi zastosowanym ob-ciążeniem fizycznym. Wydaje się, iż głównym elementem rehabilitacyjnym odpowiedzialnym za powyższe korzystne zmiany był zastosowany trening wytrzymałościowy.

Kształtowanie wytrzymałości sprzyja zdolności do wykonywania długotrwałych wysiłków fizycznych o pożądanej intensywności. Zatem odpowiedzialna jest ona za rozwijanie wydolności.

Trening fizyczny jako proces adaptacyjny prowadzi do stałego doskonalenia czynności poszczególnych tkanek i narządów organizmu oraz w efekcie do podwyższenia możliwości wysiłkowych. Organizm człowieka charakteryzuje się tendencją do nadmiernego wyrównywania zaburzeń wywołanych czynnikami stresującymi, w tym przypadku jest nim wysiłek fizyczny. Zjawisko to jest powszechnie znane pod nazwą superkompensacji. Im rozleglejsze są zmiany wywołane przez bodziec wysiłkowy, tym głębsze są zmiany superkompensacyjne. Na tej zasadzie odbywa się doskonalenie funkcji organizmu poprzez systematyczne oddziaływanie bodźcem treningowym o odpowiednio dobranej intensywności tak, aby nie powodować przeciążeń [Kuński 2000]. Stwierdzono, że koszt energetyczny wykonania tej samej objętości pracy przez dzieci jest większy, niż gdyby praca ta została wykonana przez osoby dorosłe [MacDougall i wsp. 1983]. Wysiłkowe wartości niektórych parametrów charakteryzujących funkcję układu krążenia, jak: objętość wyrzutowa serca, pojemność minutowa serca, różnica tętniczo-żylna dla tlenu, są niższe u dzieci niż u dorosłych [Turley i Wilmore 1997]. Zapotrzebowanie energetyczne nie jest pokrywane na tej samej drodze u dzieci i dorosłych. Stężenie kwasu mlekowego po wykonaniu porównywalnych wysiłków fizycznych jest niższe u dzieci niż u osób dorosłych [Martinez i Haymes 1992; Pfitzinger i Freedson 1997; Bar-Or 2000]. Składa się na to kilka czynników, między innymi mniejsza aktywność fosfofruktokinazy w mięśniach, a także szybsze u dzieci niż u dorosłych zwiększanie zaopatrzenia w tlen i wykorzystanie go przez mięśnie na początku wysiłku. Dzięki temu większa część energii potrzebnej do skurczu mięśni pochodzi z tlenowych procesów metabolicznych, a mniejsza z beztlenowych źródeł.

Wytrzymałość rozwijana jest szczególnie skutecznie przy stosowaniu mniejszych obciążeń i równocześnie długim czasie ich trwania. Wysiłki takie wymagają wydatkowania dużych ilości energii i zmuszają w ten sposób organizm do odbudowy i rozbudowy naruszonego potencjału energetycznego [Kubica 1995].

Ostatnio zwrócono uwagę, że zwiększenie wydolności sercowo-naczyniowej następuje również wtedy, gdy aktywność fizyczna stosowana jest w kilku krótszych ses-jach (np. po 10 min.), niekoniecznie musi to być wysiłek trwający co najmniej 30 minut. Jakkolwiek nie wykazano dotąd korzyści zdrowotnych krótkotrwałych wysiłków, to jednak założenie, że wywołują one podobne efekty do efektów uzyskiwanych w wyniku wykonywania wysiłków dłużej trwających, jest uzasadnione. Ponadto chęć podejmowania wysiłków o krótszym czasie trwania przez osoby ćwiczące jest często większa [Åstrand 2000]. Także krótkotrwałe wysiłki o dużych intensywnościach wpływają korzystnie na poprawę metabolizmu tlenowego i w efekcie na wzrost wartości maksymalnego poboru tlenu [Linossier i wsp. 1993; MacDougall i wsp. 1998; Rodas i wsp. 2000].

Szereg badaczy zwraca uwagę na obniżoną aktywność fizyczną osób ze skoliozą. Przyczyną tego zjawiska bywają często bóle kręgosłupa [Smyth i wsp. 1986; Kesten i wsp. 1991; Nowakowski 1992]. Winter [1986] podaje, że mięśnie szkieletowe pacjentów z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa charakteryzują się obniżoną zdolnością wysiłkową. Brak jest jednak przekonujących danych co do przyczyny tego zjawiska.

Próg wentylacyjny jest wskaźnikiem szczególnie przydatnym w ocenie skuteczności treningu wytrzymałościowego [Mahon i Vaccaro 1989]. Podwyższenie progu wentylacyjnego jest przede wszystkim wyrazem zwiększenia potencjału aerobowego mięśni. Obciążenia zbliżone do progu wentylacyjnego uważa się za optymalne obciążenia treningowe [Kindermann i wsp. 1979]. Oznaczanie tego wskaźnika przydatne jest także przy ustalaniu obciążeń treningowych w rehabilitacji.

Zastosowany w badaniach własnych trening wytrzymałościowy spowodował wzrost wydolności i tolerancji wysiłkowej pacjentek. Zmianom tym nie towarzyszyły wyraźne różnice w kształtowaniu się parametrów charakteryzujących funkcję układów krążenia i oddychania z wyjątkiem obniżenia się współczynnika tlenowo-wentyla-cyjnego oraz wzrostu ilości tlenu pobieranego podczas jednego wdechu. Wskazuje to na pewną poprawę sprawności procesu oddychania. Podobnie Bjure i wsp. [1969] stwierdzają u pacjentów ze skoliozą 22% wzrost maksymalnego poboru tlenu po zastosowanym cyklu treningowym. Równocześnie nie towarzyszy temu poprawa parametrów określających funkcję układu oddechowego. Sądzić zatem należy, że zastosowany proces treningowy spowodował głównie usprawnienie wykorzystania tlenu na poziomie komórkowym. Systematyczne ćwiczenia wytrzymałościowe wywołują zmiany umożliwiające większe wykorzystanie tlenu głównie we włóknach mięśniowych wolnokurczliwych. Następuje to poprzez: wzrost liczby mitochondriów, ich rozmiarów, liczby grzebieni, na których zachodzą procesy utleniania oraz wzrost aktywności niektórych enzymów mitochondrialnych. Ponadto zwiększa się w mięśniach gęstość naczyń kapilarnych, co ułatwia wychwytywanie tlenu z przepływającej krwi. Należy także wziąć pod uwagę możliwość transformacji w obrębie włókien mięśniowych szybkokurczliwych. Pod wpływem treningu wytrzymałościowego włókna szybkokurczliwe glikolityczne zwiększają swój potencjał oksydacyjny [Górski 2001]. Ponadto w komórce mięśniowej zmniejsza się degradacja adenozynotrójfosforanu oraz dochodzi do wzrostu aktywności enzymu HGPRT (hipoksantyno-guanino-fosforybozylo-transferazy), który zwiększa możliwość reutylizacji hipoksantyny do puli nukleotydów purynowych [Banaszak i wsp. 1995].

Także inni badacze wskazują na korzystny wpływ turnusów rehabilitacyjnych na wskaźniki wentylacyjne płuc, cechy motoryczne oraz na wydolność osób ze skoliozą. Podkreślają równocześnie istotną rolę ćwiczeń wytrzymałościowych w kształtowaniu wydolności, a także optymalne dozowanie wysiłku pod względem wielkości jak i czasu trwania, aby nie wydłużać okresu rehabilitacji bądź też nie powodować przeciążeń [Włodyka i Wierusz 1974; Skolimowski i wsp. 1981; Dalidowski 1983; Weiss 1991; Żaba i wsp. 1992; Żaba 1992; Kowalski i Protasiewicz 1996, 1997; Dyner-Jama i wsp. 2000; Janiszewski i Bittner-Czapińska 2000]. Inne natomiast doniesienia nie potwierdzają korzystnego wpływu turnusu rehabilitacyjnego na poziom wytrenowania dzieci ze skoliozą. Jednakże program usprawniania polegał jedynie na stosowaniu wybranych ćwiczeń korekcyjnych [Żmudzka-Wilczek i wsp. 1980].

Poddawanie wysiłkowi fizycznemu całego ustroju jest zdecydowanie bardziej efektywne niż stosowanie dowolnych ćwiczeń oddechowych w procesie rehabilitacji skolioz. Ćwiczenia oddechowe zwiększają niewątpliwie pojemność życiową płuc, ale działają tylko na organ oddychania, nie pociągając za sobą poprawy funkcji układu krążenia, jak to się dzieje przy zastosowaniu wysiłku ogólnoustrojowego. Poprawa sprawności różnych funkcji powinna być ze sobą ściśle powiązana. Należy jednak pamiętać, że korzystne zmiany w organizmie wywołane treningiem wytrzymałościowym ulegają zanikowi w ciągu kilku tygodni, jeśli aktywność fizyczna zmniejszy się istotnie [Kozłowski i Nazar 1999].

Dane literaturowe donoszą, że nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu przy skrzywieniach kręgosłupa do 21°. Również pacjentki będące 1 rok po operacji idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa mogą zacząć uprawiać sport, jednakże po odpowiedniej konsultacji co do rodzaju dyscypliny, jak i wielkości obciążeń wysiłkowych [Hopf i wsp. 1991]. Poza pływaniem szczególnie polecanym sportem wydaje się być łucznictwo, które można uprawiać od dzieciństwa do późnej starości. Ten sport pozwala chorym ze skoliozą na równorzędne współzawodnictwo, o co trudno w innych dyscyp-linach. Ponadto łucznictwo wpływa korekcyjnie na postawę ciała, jest dobrym symetrycznym ćwiczeniem dla mięśni prostowników grzbietu i mięśni łączących łopatki z kręgosłupem [Majoch 1976]. Inne z kolei doniesienia wskazują na korzystny wpływ uprawiania tenisa w celu odbudowy równowagi mięśni tułowia [Drowatzky i Woods 1996, 1997].

Jednakże istnieją również doniesienia wskazujące na niebezpieczeństwo rozwoju skolioz w wyniku uprawiania niektórych dyscyplin sportowych. Stwierdzono występowanie skrzywienia kręgosłupa u zawodniczek uprawiających wyczynowo sport [Konermann i Sell 1992]. Również Tanchew i wsp. [2000] donoszą, iż 12% dziewcząt spośród dużej grupy gimnastyczek artystycznych miało skoliozę 10° i więcej. Autorzy wskazują na trzy niebezpieczne czynniki ryzyka skoliozy związane bezpośrednio z tą dyscypliną sportu. Są nimi: niedojrzałość fizyczna w momencie stosowania znacznych obciążeń treningowych, asymetryczne obciążenia kręgosłupa, zwiększone zakresy ruchów w stawach.

Uzyskane wyniki badań własnych jednoznacznie wskazują na skuteczność leczenia operacyjnego skoliozy w odniesieniu do poprawy wydolności ogólnej i tolerancji wysiłkowej pacjentek. Wskazują także, że osiągnięte korzyści muszą być podtrzymywane przez racjonalnie stosowany trening rehabilitacyjny o charakterze tlenowym.

Rozdział 7. WNIOSKI

Uzyskane wyniki badań pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:

 1. Wydolność ogólna pacjentek ze skoliozą, zakwalifikowanych do leczenia operacyjnego była podobna jak u dziewcząt zdrowych w zbliżonym wieku. Jednakże tolerancja wysiłkowa pacjentek była zdecydowanie mniejsza. Wskazuje na to większy zakres zmian spowodowanych wysiłkiem o intensywności progowej w obrębie parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego.

 2. Reakcja układu oddechowego na zastosowane obciążenie progowe jest podobna w grupie dziewcząt chorujących na skoliozę jak i dziewcząt zdrowych, natomiast zakres zmian w obrębie układu krążenia jest zdecydowanie większy w grupie pacjentek. Podobnie pacjentki uzyskały znacząco niższe wartości spoczynkowe parametrów charakteryzujących rzut serca.

 3. Zastosowane leczenie operacyjne spowodowało poprawę wydolności ogólnej pacjentek, ocenianej na podstawie uzyskanej mocy progowej, a także wartości bezwzględnej maksymalnego poboru tlenu. Poprawie uległy wysiłkowa reakcja układu oddychania i krążenia, a także parametry charakteryzujące spoczynkowy rzut serca.

 4. Wydolność ogólna pacjentek po zabiegu operacyjnym idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa w porównaniu z dziewczętami zdrowymi przedstawiała się różnie w zależności od wieku badanych. Pacjentki młodsze (13-15 lat) charakteryzowały się podobną wydolnością ogólną jak dziewczęta z grupy kontrolnej w tym samym wieku, natomiast ich tolerancja wysiłkowa jak i parametry charakteryzujące spoczynkowy rzut serca były niższe. Pacjentki starsze (16-23 lata) posiadały obniżoną wydolność ogólną ustroju jak i tolerancję wysiłkową w porównaniu z grupą kontrolną. Parametry charakteryzujące spoczynkowy rzut serca były podobne.

 5. Wydolność ogólna i tolerancja wysiłkowa pacjentek będących w różnym okresie po zabiegu operacyjnym były najwyższe w pierwszym badaniu po zabiegu (1-1,5 roku po zabiegu operacyjnym), po czym uległy pogorszeniu.

 6. Zastosowany 4-tygodniowy trening rehabilitacyjny, oparty na zasadach treningu wytrzymałościowego, spowodował zdecydowaną poprawę wydolności, mierzonej wartością maksymalnego poboru tlenu pacjentek operowanych z powodu skoliozy. Nastąpiła także poprawa tolerancji wysiłkowej, na co wskazuje większa moc progowa uzyskana w badaniu po turnusie rehabilitacyjnym, przy niezmienionej częstości skurczów serca oraz podobnym zakresie zmian parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi i stężenia kwasu mlekowego.

Rozdział 8. ANEKS

Tabela 1 (aneks). Kwartyle parametrów fizjologicznych pacjentek przed zabiegiem operacyjnym skoliozy oraz grupy kontrolnej młodszej, uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

Tabela 2 (aneks). Kwartyle parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego pacjentek przed zabiegiem operacyjnym skoliozy oraz grupy kontrolnej młodszej, poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

Tabela 3 (aneks). Kwartyle parametrów spoczynkowych charakteryzujących rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek przed zabiegiem operacyjnym skoliozy oraz grupy kontrolnej młodszej

Tabela 4 (aneks). Kwartyle parametrów fizjologicznych pacjentek przed oraz 1,2 roku po zabiegu operacyjnym skoliozy, uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

Tabela 5 (aneks). Kwartyle parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego pacjentek przed oraz 1,2 roku po zabiegu operacyjnym skoliozy poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

Tabela 6 (aneks). Kwartyle parametrów spoczynkowych charakteryzujących rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek przed oraz 1,2 roku po zabiegu operacyjnym skoliozy

Tabela 7 (aneks). Kwartyle parametrów fizjologicznych pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 13-15 lat) oraz grupy kontrolnej młodszej, uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

Tabela 8 (aneks). Kwartyle parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 13-15 lat) oraz grupy kontrolnej młodszej, poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

Tabela 9 (aneks). Kwartyle parametrów spoczynkowych charakteryzujących rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 13-15 lat) oraz grupy kontrolnej młodszej

Tabela 10 (aneks). Kwartyle parametrów fizjologicznych pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 16-23 lata) oraz grupy kontrolnej starszej, uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

Tabela 11 (aneks). Kwartyle parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 16-23 lata) oraz grupy kontrolnej starszej, poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

Tabela 12 (aneks). Kwartyle parametrów spoczynkowych charakteryzujących rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek po zabiegu operacyjnym skoliozy (wiek 16-23 lata) oraz grupy kontrolnej starszej

Tabela 13 (aneks). Kwartyle parametrów fizjologicznych pacjentek będących w różnym okresie po zabiegu operacyjnym skoliozy, uzyskane podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

Tabela 14 (aneks). Kwartyle parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego pacjentek będących w różnym okresie po zabiegu operacyjnym skoliozy, poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

Tabela 15 (aneks). Kwartyle parametrów spoczynkowych charakteryzujących rzut serca oraz maksymalny pobór tlenu pacjentek będących w różnym okresie po zabiegu operacyjnym skoliozy

Tabela 16 (aneks). Kwartyle parametrów fizjologicznych uzyskanych podczas wysiłku fizycznego o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu oraz maksymalny pobór tlenu u pacjentek przed i po turnusie rehabilitacyjnym

Tabela 17 (aneks). Kwartyle parametrów równowagi kwasowo-zasadowej krwi oraz stężenia kwasu mlekowego u pacjentek przed i po turnusie rehabilitacyjnym, poddanych wysiłkowi fizycznemu o intensywności odpowiadającej progowi wentylacyjnemu

PIŚMIENNICTWO

Aaron E., Scow K., Johnson B., Dempsey J. (1992): Oxygen cost of exercise hyperpnea implications for performance. J. Appl. Physiol., 72, 1818-1825.

Akcali Y., Ceyran H., Hasdiraz L. (1999): Chest wall deformities. Acta Chirurgica Hungarica, 38(1), 1-3.

Anderson K., Seliger V., Rutenfrantz J., Mocellin R. (1974): Physical performance capacity of children in Norway. Europ. J. Appl. Physiol., 33, 177-195.

Apple F., Tesch P. (1989): CK and LD isozymes in human single muscle fibers in trained athletes. J. Appl. Physiol., 66(6), 2717-2720.

Archer I., Dickson R. (1985): Stature and idiopathic scoliosis - a prospective study. J. Bone Joint Surg., 67B, 185-189.

Arlet V., Papin P., Marchesi D. (1999): Halo femoral traction and sliding rods in the treatment of a neurologically compromised congenital scoliosis: technique. European Spine Journal, 8(4), 329-331.

Armon V., Cooper D., Flores R., Zanconato S., Barstow J. (1991): Oxygen uptake dynamics during high-intensity exercise in children and adults. J. Appl. Physiol., 70(2), 841-848.

Åstrand P. (2000): Dlaczego wysiłek? Medicina Sportiva, 4(2), 83-100.

Åstrand P., Rodahl T. (1986): Textbook for Work Physiology: physiological bases of exercise. Ed 3, New York, MacGraw Hill.

Åstrand P., Ryhming I. (1954): A nomogram for calculation of aerobic capacity (physical fitness) from pulse rate during submaximal work. J. Appl. Physiol., 9, 2-8.

Athanasopoulos S., Paxinos T., Tsafantakis E., Zachariou K., Chatziconstantinou S. (1999): The effect of aerobic training in girls with idiopatic scoliosis. Scand. J. Med. Sci. Sports, 9(1), 36-40.

Banaszak F., Rychlewski T., Szczęśniak Ł. (1995): The metabolism of adenylic nucleotides during physical exercise. Österr. J. Sportmed., 2, 42-47.

Bar-Or O. (1983): Pediatric Sports Medicine for the Practitioner. New York: Springer Verlag, 1-65.

Bar-Or O. (2000): New and old in pediatric exercise physiology. Sports Med., 21, Supp. 2, 113-117.

Bassett G., Bunnell W., MacEwen G. (1986): Treatment of idiopathic scoliosis with the Wilmington brace. J. Bone Joint Surg., 68A, 602-605.

Baydur A., Swank S., Stiles C., Sassoon C. (1990): Effects of spinal surgery on respiratory mechanics in anesthetized kyphoscoliotic patients. Chest, 97, 1157-1164.

Becker T. (1986): Scoliosis in swimmers. Clin. Sports Med., 5, 149-158.

Betz R., Bunnell W., Lambrecht-Mulier E., MacEwen G. (1987): Scoliosis and pregnancy. J. Bone Joint Surg. (Am), 69, 90-96.

Bjure J., Grimby G., Nachemson A., Lindh M. (1969): The effect of physical training in girls with idiopathic scoliosis. Acta Orthop. Scand., 40, 325-333.

Blount W., Mellencamp D. (1980): The effects of pregnancy on idiopathic scoliosis. J. Bone Joint Surg., 62A, 1083-1087.

Branthwaite M. (1986): Cardiorespiratory consequences of unfused idiopathic scoliosis. Br. J. Dis. Chest., 80, 360-369.

Bridwell K. (1994): Spine update. Surgical treatment of adolescent idiopathic scoliosis: the basics and the controversies. Spine, 19, 1095-1100.

Brodner W., Krepler P., Nicolakis M., Langer M., Kaider A., Lack W., Waldhauser F. (2000): Melatonin and adolescent idiopathic scoliosis. J. Bone Joint Surg. (Br), 82B(3), 399-403.

Brooks H., Azen S., Gerberg E., Brooks R., Chan L. (1975): Scoliosis: A prospective epidemiologic study. J. Bone Joint Surg. (Am), 57, 968-972.

Bujnowski T. (1997): Ocena maksymalnej wydolności wysiłkowej dzieci z młodzieńczym przewlekłym zapaleniem stawów. Reumatologia, 35, 51-61.

Bunnell W. (1986): The natural history of idiopathic scoliosis before skeletal maturity. Spine, 11, 773-776.

Całka-Lizis T. (1990): Próba prognozowania i ocena efektów rehabilitacji skolioz operowanych metodą Harringtona. Praca doktorska AWF Kraków.

Carta M., Giuffre M., Meli F., Liotta A. (1996): The pulmonary hipertension caused by a severe scoliosis. Description of a case. Minerva Pediatrica, 48(11), 513-517.

Chiu Yi-Lee, Huang Tsung-Jen (1998): Curve patterns and etiologies of scoliosis: analysis in a University Hospital Clinic in Taiwan. Chang Gung Med. J., 21, 421-428.

Chlebna-Sokół D., Gołębiowska M., Haładaj K. (2000): Aktywność ruchowa i wydolność wysiłkowa dzieci zdrowych i przewlekle chorych. Przegląd Pediatr., 30, 3, 186-189.

Chlebna-Sokół D., Stańczyk A., Gołębiowska M., Łuczak B., Grabowska J. (1985): Obserwacje długofalowe sprawności motorycznej i wydolności wysiłkowej uczennic ze szkoły zawodowej. Wych. Fiz. Sport, 28(1), 3-13.

Chojnacka-Szawłowska G., Szawłowski K. (1994): Rehabilitacja. Wyd. Akademii Medycznej, s. 119.

Chong K., Letts R., Cumming G. (1981): Influence of spinal curvature on exercise capacity. J. Pediatr. Orthop., 1, 251-254.

Chwalbińska-Moneta J. (1993): Koncepcja progu anaerobowego. CMiK-PAN, Warszawa.

Cline C., Coast J., Arnall D. (1999): A chest wall restrictor to study effects on pulmonary function and exercise. Development and validation. Respiration, 66(2), 182-187.

Cobb J. (1948): Outline for study of scoliosis: Instructional course lecture. Am. Acad. Orthop. Surg., 5, 261-275.

Cochran T., Nachemson A. (1985): Long term anatomic and functional changes in patients with adolescent idiopathic scoliosis treated with the Milwaukee brace. Spine, 10(2), 127-133.

Cochran T., Lars I., Nachemson A. (1983): Long term anatomic and functional changes in patients with adolescent idiopathic scoliosis treated by Harrington rod fusion. Spine, 8, 576-584.

Cooper D., Berry C., Lamarra N., Wasserman K. (1985): Kinetics of oxygen uptake and heart rate at onset of exercise in children. J. Appl. Physiol., 59(1), 211-217.

Cooper D., Weller-Ravel D., Whipp B., Wasserman K. (1984): Aerobic parametrs of exercise as a function of body size during growth in children. J. Appl. Physiol., 56, 628-634.

Cultin B., Islam S., Manos T., Cucuzo N., Smith C. (1994): Relation of percentage of body fat and maximal aerobic capacity to risk factors for artherosclerosis and diabetes in black and white seven to eleven years old children. J. Pediatr., 125, (6 Pt 1), 847-852.

Dalidowski R. (1983): Dynamika rozwoju wydolności fizycznej w procesie rehabilitacji dziewcząt w wieku 12-14 lat z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa. Materiały Sesji Naukowej "Wczesne wykrywanie i zapobieganie progresji bocznych skrzywień kręgosłupa". PZWL, Warszawa, 189-193.

Davis J., Frank M., Whipp B., Wasserman K. (1979): Anaerobic threshold alteration caused by endurance training in middle-aged man. J. Appl. Physiol., 46, 1039-1046.

Davis J., Vodak P., Wilmore J., Vodak J., Kurtz P. (1976): Anaerobic threshold and maximal aerobic power for three models of exercise. J. Appl. Physiol., 41, 544-550.

Dega W. (1983): Ortopedia i rehabilitacja. PZWL, Warszawa.

Dekel Y., Tenenbaum G., Kudar K. (1996): An exploratory study on the relationship between postural deformities and body-image and self-esteem in adolescents: the mediating role of physical activity. Inter. Jour. of Sport Psychology, 27(2), 183-196.

Dickson J., Mirkovic S., Noble P., Nalty T., Erwin W. (1995): Results of operative treatment of idiopathic scoliosis in adults. J. Bone Joint Surg. (Am), 77(4), 513-523.

DiRocco P., Vaccaro P. (1988): Cardiopulmonary functioning in adolescent patients with mild idiopathic scoliosis. Arch. Phys. Med. Rehabil., 69, 198-201.

DiRocco P., Breed A., Carlin J., Reddan W. (1983): Physical work capacity in adolescent patients with mild idiopathic scoliosis. Arch. Phys. Med. Rehabil., 64, 476-478.

Dobosiewicz K. (1997): Boczne idiopatyczne skrzywienie kręgosłupa. Śląska Akademia Medyczna - Katowice.

Dobosiewicz K., Majowska A., Gania B., Matvin B., Gustowski D., Jędrzejewska A., Majka W. (1992): Zachowanie się poziomu wapnia, fosforu, fosfatazy alkalicznej w surowicy krwi dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji, Tom IV, z. 4.

Dobrzyński B. (1991): Wydolność fizyczna dzieci i młodzieży. Instytut Sportu, Warszawa.

Dobrzyński B. (1995): Wydolność fizyczna dzieci i młodzieży oraz zawodników wysokiego wyczynu sportowego w odniesieniu do wieku, specjalności, zmian rozwojowych, adaptacji i wytrzymałości. Prozdrowotne Wychowanie Fizyczne i Sport Dzieci i Młodzieży. Materiały Naukowe 18-21 października 1995, Warszawa - Spała, 26-50.

Dohnalova I., Zatloukal B., Novotny J., Vlach O., Polach J. (1997): Field testing of physical fitness in young patients with idiopathic scoliosis. Sports Med. Training and Rehab., 7, 193-206.

Drowatzky K., Woods D. (1996/97): The effects of bracing and exercise on scoliosis: A case study. Clin.-Kinesiology, Toledo, Ohio, 50(4), 94-98.

Dyner-Jama I., Dobosiewicz K., Niepsuj G., Niepsuj A., Jędrzejewska K. (2000): Wpływ leczenia metodą Asymetrycznych Ćwiczeń Oddechowych na czynność układu oddechowego ocenianą za pomocą badania spirometrycznego u dzieci z idiopatycznym bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Wiadomości Lekarskie, t. 53, nr 11-12, 603-606.

Ebenbichler G., Liederer A., Lack W. (1994): Idiopathic scoliosis and non-operative scoliosis therapy. Wien.-Med.-Wochenschrift, 144/24, 593-604.

Fain J. (1991): The role of exercise in patients with diabetes. Diabetes Educ., 17, 3, 152.

Ferrari K., Goti P., Sanna A., Misuri G., Gigliotti F., Duranti R., Iandelli I., Ceppatelli S., Scano G. (1997): Short-term effects of bracing on exercise performance in mild idiopathic thoracic scoliosis. Lung, 175(5), 299-310.

Ferraro C., Masiero S., Venturin A., Pigatto M., Migliorino N. (1998): Effect of exercise therapy on mild idiopathic scoliosis. Preliminary results. EUR.-Medicophysica, 34/1, 25-31.

Fisher D., Rapp G., Emkes M. (1987): Idiopathic scoliosis: Transcutaneous muscle stimulation versus the Milwaukee brace. Spine, 10, 987-999.

Francis R., Bryce G. (1987): Screening for musculoskeletal deviations a challenge for the physical therapist. The Utah Study. Physical Therapy, 67(8), 1221-1225.

Frenzel P., Polak K. (1986): O sytuacji psychosocjalnej operowanych z powodu skoliozy. Odległe wyniki kompleksowego leczenia chorób i zniekształceń kręgosłupa. Mat. IV Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Pol. Tow. Ortopedycznego i Traumatologicznego, Lądek Zdrój, 263-264.

Gagnon S., Jodoin A., Martin R. (1989): Pulmonary function test study before and after spinal fusion in young idiopathic scoliosis. Spine, 14, 486-490.

Goldberg C., Dowling F., Fogarty E., Moore D. (1995): School scoliosis screening and the U.S. Preventive Services Task Force: An examination of long-term results. Spine, 20, 1368-1374.

Goldberg C., Fogarty E., Moore D., Dowling F. (1997a): Fluctuating asymmetry and vertebral malformation. A study of palmar dermatoglyphics in congenital spinal deformities. Spine, 22, 7, 775-779.

Goldberg C., Fogarty E., Moore D., Dowling F. (1997b): Scoliosis and developmental theory adolescent idiopathic scoliosis. Spine, 22, 9, 2228-2238.

Goldberg C., Moore D., Fogarty E., Dowling F. (1999): Left thoracic curve patterns and their association with disease. Spine, 24, 12, 1228-1233.

Gołębiowska M. (1997): Wpływ treningów sportowych na rozwój somatyczny i wydolność wysiłkową chłopców łódzkich w wieku 10-13 lat. Część II - Wydolność wysiłkowa. Probl. Med. Wieku Rozwoj., 7, 14-37.

Górski J. (2001): Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa.

Green N. (1986): Part-time bracing of adolescent idiopathic scoliosis. J. Bone Joint Surg., 68A(5), 738-742.

Green M., Helyar R., Ball-Burnett M., Kowalchuk N., Symon S., Farrance B. (1992): Metabolic adaptations to training precede changes in muscle mitochondrial capacity. J. Appl. Physiol., 72, 484-491.

Haher T., Merola A., Zipnick R., Gorup J., Mannor D., Orchowski J. (1995): Meta-analysis of surgical outcome in adolescent idiopathic scoliosis. A 35-year english literature review of 11000 patients. Spine, 20, 1574-1584.

Haher T., Gorup., Shin T., Homel P., Merola A., Grogan D., Pugh L., Lowe T., Murray M. (1999): Results of Scoliosis Research Society instrument for evaluation of surgical outcome in adolescent idiopathic scoliosis. A multicenter study of 244 patients. Spine, 24, 1435-1440.

Hansen L., Bangsbo J., Twisk J., Klausen K. (1999): Development of muscle strength in relation to training level and testosterone in young male soccer players. J. Appl. Physiol., 87, 3, 1141-1147.

Harms C., Wetter T., Croix C., Pegelow D., Dempsey J. (2000): Effects of respiratory muscle work on exercise performance. J. Appl. Physiol., 89, 131-138.

Harms C., Wetter T., McClaran S., Pegelow D., Nickele G., Nelson W., Dempsey J. (1998): Effect of respiratory muscle work on cardiac output and its distribution during maximal exercise. J. Appl. Physiol., 85, 609-618.

Hart D., McDonald C. (1998): Spinal deformity in neuromuscular disease: Natural history and management. Phys.-Med.-Rehabil.-Clin.-North.-Am., 9/1, 213-232.

Hebestreit H., Staschen B., Hebestreit A. (2000): Ventilatory threshold: a useful method to determine aerobic fitness in children? Med. Sci. in Sports Exerc., 32, 11, 1964-1969.

Hilibrand A., Blakemore L., Loder R., Greenfield M., Farley F., Hensinger R., Hariharan M. (1996): The role of melatonin in the pathogenesis of adolescent idiopathic scoliosis. Spine, 21, 1140-1146.

Hopf C., Felske-Adler C., Heine J. (1991): Recommendations for participation in sports by patients with idiopathic scoliosis. Zeitschrift für Orthopädie und Ihre Grenzgebiete, 129(2), 204-207.

Hopkins S., Barker R., Brutsaert T., Gavin T., Entin P., Olfert I., Veisel S., Wagner P. (2000): Pulmonary gas exchange during exercise in women: effects of exercise type and work increment. J. Appl. Physiol., 89, 721-730.

Ivy J., Withers R., Van Handel P., Elger D., Costill D. (1980): Muscle respiratory capacity and fiber type as determinants of the lactate threshold. J. Appl. Physiol., 48, 523-527.

Iwata F., Hanawa Y., Takashima H., Joe T. (1993): Transient scoliosis in a child with juvenile rheumatoid arthritis. Acta Pediatrica Japonica, 35(1), 60-62.

Janiszewski M., Bittner-Czapińska E. (2000): Ocena zachowania się wskaźników wentylacyjnych płuc, wydolności fizycznej i tolerancji wysiłkowej w trakcie postępowania korekcyjnego u dzieci z idiopatycznymi skrzywieniami kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji, T. XIV, z. 2, 53-58.

Janiszewski M., Ostrowska B. (1992): Zastosowanie muzykoterapii aktywnej jako formy korektywy w skrzywieniach bocznych kręgosłupa. AWF Gdańsk Exercise and Health, 190-194.

Janiszewski M., Dobrowolski J., Bandyra A. (1995): Ocena zachowania się wskaźników wentylacyjnych płuc, wydolności fizycznej i tolerancji wysiłkowej w trakcie postępowania korekcyjnego u dzieci z idiopatycznymi skrzywieniami kręgosłupa. Kwart. Ortop., 1, 18-23.

Kaikkonen H., Yrjama M., Siljander E., Byman P., Laukkanen R. (2000): The effect of heart rate controlled low resistance circuit weight training and endurance training on maximal aerobic power in sedentary adults. Scand. J. Med. Sci. Sports, 10(4), 211-215.

Kalinowski C., Pozawski A. (1986): Boczne skrzywienie kręgosłupa u dziewcząt leczone metodą spondylodezy wg Harringtona i jej wpływ na przebieg ciąży i porodu. Odległe wyniki kompleksowego leczenia chorób i zniekształceń kręgosłupa. Mat. IV Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Pol. Tow. Ortopedycznego i Traumatologicznego, Lądek Zdrój, 321-322.

Kannisto S., Vanninen E., Remes K., Karppi M. (1999): Interrupter technique for evaluation of exercise - Induced Bronchospasm in Children. Pediatric Pulmonology, 27, 203-207.

Karski T. (1996): Przykurcze i zaburzenia rośnięcia w obrębie biodra i miednicy przyczyną rozwoju tzw. "skolioz idiopatycznych". Rozważania biomechaniczne. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., LXI, 1, 143-150.

Kasperczyk T. (1988): Postawa ciała a wybrane cechy morfologiczne i funkcjonalne u dzieci w wieku 8-15 lat. AWF Kraków.

Kasperczyk T., Podhorecka I., Knapik H., Goryński T. (1984): Importanica de la traccion de la escoliosis idipoaticas para el tratamiento operatorio. XIX Congreso Internacional de la Fisioterapia. Barcelona.

Katsaris G., Loukos A., Valavanis J., Vasiliou M., Behrakis P. (1999): The immediate effect of a Boston brace on lung volumes and pulmonary compliance in mild adolescent idiopathic scoliosis. Eur. Spine Jour., 8, 2-7.

Kearon C., Viviani G., Killian K. (1993): Factors influencing work capacity in adolescent idiopathic thoracic scoliosis. Am. Rev. Respir. Dis., 148, 295-303.

Kearon C., Viviani G., Kirkley A., Killian K. (1993): Factors determining pulmonary function in adolescent idiopathic thoracic scoliosis. Am. Rev. Respir. Dis., 148, 288-294.

Kent-Braun J., NGA. (2000): Skeletal muscle oxidative capacity in yuong and older women and men. J. Appl. Physiol., 89, 1072-1078.

Kesten S., Garfinkel S., Wright T., Rebuck A. (1991): Impaired exercise capacity in adults with moderate scoliosis. Chest, 99(3), 663-666.

Kindermann W., Simon G., Keul J. (1979): The significance of the aerobic-anaerobic transition for the determination of work load intensities during endurance training. Eur. J. Appl. Physiol., 42, 25-34.

Kinnear W., Johnston I. (1993): Does Harrington instrumentation improve pulmonary function in adolescents with idiopathic scoliosis? Spine, 18, 1556-1559.

Kinnear W., Kinnear G., Watson L., Webb J., Johnston I. (1992): Pulmonary function after spinal surgery for idiopathic scoliosis. Spine, 17, 708-713.

Kirkendall D., Garett W. (1998): The effects of aging and training on skeletal muscle. Am. J. of Sports Med., 26(4), 598-602.

Kitahara H., Shun-Ichi I., Shohei M., Keijiro I., Yoshinori O. (1989): Long-term results of spinal instrumentation surgery for scoliosis five years or more after surgery, in patients over twenty-three years of age. Spine, 14, 744-749.

Klimek A., Cempla J. (1997): Zmiany parametrów fizjologicznych charakteryzujących progi metaboliczne i maksymalne obciążenia wysiłkowe u chłopców w okresie dojrzewania. Antropomotoryka, 16, 127-145.

Koczocik-Przedpelska J., Wysocka M., Adamczyk B. (1983): Zastosowanie prostego testu ergometrycznego do oceny sprawności fizycznej osób ze skoliozą. Sesja PAN Poznań 1980 "Wczesne wykrywanie i zapobieganie progresji bocznych skrzywień kręgosłupa". PZWL Warszawa.

Konermann W., Sell S. (1992): The spine a problem area in high performance artistic gymnastics. A retrospective analysis of 24 former artistic gymnasts of the German A team. Sportverletzung Sportschaden, 6(4), 156-160.

Kowalski I., Protasiewicz H. (1996): Wydolność krążeniowo-oddechowa w samoistnych skrzywieniach kręgosłupa pierwszego stopnia. Postępy Rehabilitacji, T. X, z. 2, 69-75.

Kowalski I., Protasiewicz H. (1997): Wydolność krążeniowo-oddechowa i sprawność fizyczna w idiopatycznych skrzywieniach kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji, T. XI, z. 1, 65-71.

Kowalski I., Dembińska A., Siwik P. (2000): Kostnopochodne i kostno-neuropochodne deformacje kręgosłupa - problemy kliniczne. Postępy Rehabilitacji, T. XIV, z. 3, 49-57.

Kozłowski S., Nazar K. (1999): Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. PZWL Warszawa.

Kubica R. (1995): Podstawy fizjologii pracy i wydolności fizycznej. AWF Kraków.

Kuczewski Z. (1980): Wysiłkowa czynność oddechowa dziewcząt ze skoliozą idiopatyczną. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., XLV, 4, 357-360.

Kumano K., Tsuyama N. (1982): Pulmonary function before and after surgical correction of scoliosis. J. Bone Joint Surg., 64A, 242-249.

Kuński H. (2000): Trening zdrowotny w umacnianiu zdrowia osób dorosłych - z perspektywy pragmatyka i popularyzatora. Med. Sportowa, 111, 16, 14-22.

Laurentowska M., Głowacki M., Rychlewski T., Michalak E. (1999): Badania spiroergometryczne w ocenie wydolności chorych z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji, T. XIII, z. 3, 69-74.

Laurentowska M., Rychlewski T., Głowacki M., Jastrzębski A., Michalak E., Szczepanowska E., Deskur-Śmielecka E. (2000): The spiroergometric assessment of physical performance in patients operated for lateral spinal curvature. Studies in Physical Culture and Tourism, 7, 87-92.

Lee P., Chen C. (1998): Scoliosis. Chin.-J. of Public Health, 17/1, 2-9.

Leech J., Ernst P., Rogala E., Gurr J., Gordon I., Becklake M. (1985): Cardiorespiratory status in relation to mild deformity in adolescent idiopathic scoliosis. J. Pediatr., 106, 143-149.

Lenke L., Bridwell K., Baldus Ch., Blanke K. (1992): Analysis of pulmonary function and axis rotation in adolescent and young adult idiopathic scoliosis patients treated with Cotrel-Dubousset instrumentation. J. Spinal Disord., 5, 16-25.

Lidström J., Friberg S., Lidström L., Sahistrand T. (1988): Postural control in siblings to scoliosis patient. Spine, 13, 1070.

Linossier M., Denis C., Dormois D., Geyssant A., Lacour J. (1993): Ergometric and metabolic adaptation to 5-s sprint training programme. Eur. J. Appl. Physiol., 67, 408-414.

Lonstein J., Bjorklund S., Wanninger M., Nelson R. (1982): Voluntary school screening for scoliosis in Minnesota. J. Bone Joint Surg. (Am), 64A, 481-488.

MacDougall J., Roche P., Bar-Or O., Moroz J. (1983): Maximal aerobic capacity of Canadian school children: prediction based on age-related oxygen coast of running. Int. J. Sports Med., 4, 194-198.

MacDougall J., Hicks A., MacDonald J., McKelvie R., Green H., Smith K. (1998): Muscle performance and enzymatic adaptations to sprint interval training. J. Appl. Physiol., 84, 2138-2142.

Maćěk M., Vavra J. (1971): Cardiopulmonary and metabolic changes during exercise in children 6-14 years old. J. Appl. Physiol., 30(2), 200-204.

Machida M. (1994): Pathogenesis of idiopathic scoliosis: SEPs in chicken with experimentally induced scoliosis and in patients with idiopathic scoliosis. J. Pediatr. Orthop., 14, 329-335.

Machida M., Dubousset J., Imamura I., Yamada T., Kimura J. (1993): An experimental study in chickens for the pathogenesis of idiopathic scoliosis. Spine, 18, 1609-1613.

Mahon A., Vaccaro P. (1989): Ventilatory threshold and VO2max changes in children following endurance training. Med. Sci. Sports Exerc., 21, 425-431.

Majoch S. (1976): Przydatność łucznictwa w rehabilitacji skolioz. Kultura Fizyczna, 30, 12, 552-553.

Majoch S. (1977): Gimnastyka oddechowa w bocznych skrzywieniach kręgosłupa. Kultura Fizyczna, 31, 2, 73-78.

Malawski S. (1994): Własne zasady leczenia skolioz niskostopniowych w świetle współczesnych poglądów na etiologię i patogenezę powstawania skolioz. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., LIX, 3, 189-197.

Martinez L., Haymes E. (1992): Substrate utilization during treadmill running in prepubertal girls and women. Med. Sci Sports Exerc., 24, 975-983.

Mayer K., Hajric R., Westbrook S. (1996): Ventilatory and lactate threshold determinations in healthy normals and cardiac patients: methodological problems. Eur. J. Appl. Physiol., 72, 387-393.

McConnell T., Haas J., Colin N. (1992): Gas exchange anaerobic threshold: implications for exercise prescription in children. Pediatr. Exerc. Sci., 4, 360-366.

Milanowska K., Dega W. (1998): Rehabilitacja medyczna. PZWL Warszawa.

Mitroszewska H. (1983): Charakterystyka skoliozy idiopatycznej. Materiały Sesji Naukowej PAN "Wczesne wykrywanie i zapobieganie progresji bocznych skrzywień kręgosłupa". PZWL Warszawa, 67-68.

Mooney V., Gulik J., Pozos R. (2000): A preliminary report on the effect of measured strength training in adolescent idiopathic scoliosis. Journal of Spinal Disorders, 13(2), 102-107.

Moskovitz A., Moe J., Winter R., Binner H. (1980): Long-term follow-up of scoliosis fusion. J. Bone Joint Surg., 62A, 364-367.

Nachemson A. (1968): A long term follow-up study of non-treated scoliosis. Acta Orthop. Scand., 39, 466-766.

Nagle F., Hagberg J., Kamei S. (1977): Maximum oxygen uptake of boys and girls - ages 14-17. Eur. J. Appl. Physiol., 36, 75-80.

Nazar K., Kaciuba-Uściłko H. (1995): Badanie ogólno-lekarskie, kontrolne, diagnostyczne i prog-nostyczne w sporcie dzieci i młodzieży w dostosowaniu do wieku i dyscypliny sportu. Prozdrowotne Wychowanie Fizyczne i Sport Dzieci i Młodzieży. Materiały Naukowe 18-28 października 1995, Warszawa Spała, 51-56.

Nilsonne U., Lundgren K. (1968): Long-term prognosis in idiopathic scoliosis. Acta Orthop. Scand., 39, 466-476.

Nordgren H., Freyschuss U., Persson B. (1994): Blood pressure response to physical exercise in healthy adolescents and adolescents with insulin-depended diabetes mellitus. Clin. Sci. Colch., 86, 4, 425-432.

Normelli H., Sevastik J., Ljung G., Jonsson-Soderstrom A. (1986): The symmetry of the breasts in normal and scoliosis girls. Spine, 11, 749-752.

Nowakowski A. (1992): Bóle krzyża w skoliozach idiopatycznych leczonych sposobem Harringtona. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., VII, Supl. 1, 167-169.

Nowakowski A. (1995): Postępy w diagnostyce i leczeniu skoliozy idiopatycznej u dzieci i młodzieży. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., LX, 6, 445-448.

Obert P., Cleuziou C., Candau R., Courteix D., Lecoq A.-M., Guenon P. (2000): The slow component of O2 uptake kinetics during high-intensity exercise in trained and untrained prepubertal children. Int. J. Sports Med., 21, 31-36.

Pehrsson K., Larsson S., Oden A., Nachemson A. (1992): Long-term follow-up of patients with untreated scoliosis. A study of mortality causes of death and symptoms. Spine, 17, 1091-1096.

Pfitzinger P., Freedson P. (1997): Blood lactate responses to exercise in children. Part 1, peak lactate concentration. Pediatr. Exerc. Sci., 9, 210-222.

Philips S., Green H., Tarnopolsky M., Heigenhauser G., Grant S. (1996): Progressive effect of endurance training on metabolic adaptations in working skeletal muscle. Am. J. Physiol., 270, E265-E272.

Piątkowski S. (1990): Ortopedia, traumatologia i rehabilitacja narządów ruchu. PZWL Warszawa.

Pilaczyńska-Szczęśniak Ł. (1995): Wiązanie i degradacja 125J-Insuliny przez receptory erytrocytów pod wpływem wysiłku fizycznego u osób o zróżnicowanej wydolności fizycznej i chorych na cukrzycę I typu. Monografie nr 321, AWF Poznań.

Popko J., Kossakowski D., Król E., Macias T., Olszewski S. (1998): Postępowanie w nieoperacyjnym leczeniu progresujących skrzywień bocznych kręgosłupa. Postępy Rehabilitacji, Tom XII, z. 3, 13.

Portillo D., Sinkora G., McNeill T., Spencer D., Schultz A. (1982): Trunk strengths in structurally normal girls and girls with idiopathic scoliosis. Spine, 7(6), 551-554.

Price C., Scott D., Reed F., Riddick M. (1990): Nighttime bracing of adolescent idiopathic scoliosis with the Charleston bending brace. Preliminary Report. Spine, 15, 1294-1299.

Przybylski J. (1992): Technika C-D (Cotrel-Dubousset) w operacyjnym leczeniu skolioz. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., LVII, supl. 1, 3-39.

Przybylski J. (1994): Metoda Cotrel-Dubousset w operacyjnym leczeniu skolioz. Folium Lublin.

Raczek J. (1988): Wytrzymałość dzieci i młodzieży. Rozwój i kształtowanie. AWF Katowice.

Reevers L., Broeder C., Kennedy B., Honeycutt L. (1999): Relationship of fitness and gross motor skills for five to six yr. old children. Percept. Mot. Skills, 89, (3 Pt 1), 739-747.

Reybrouck T., Weymans M., Stuns H., Knops J., Van Der Hauwaert L. (1985): Ventilatory anaerobic threshold in healthy children. Eur. J. Appl. Physiol., 54, 278-284.

Rodas G., Ventura J., Cadefau J., Cusso R., Parra J. (2000): A short training programme for the rapid improvement of both aerobic and anaerobic metabolism. Eur. J. Appl. Physiol., 82, 480-486.

Rogala E., Drummond D., Gurr J. (1978): Scoliosis: Incidence and natural history. A prospective epidemiological study. J. Bone Joint Surg., 60A, 173-176.

Rosławski A. (1995): Wybrane zagadnienia z patofizjologii układów krążenia i oddechowego. AWF Wrocław.

Rowland T., Green G. (1988): Physiological responses to treadmill exercise in females: adult-child differences. Med. Sci. Sports Exerc., 20, 474-478.

Rydzewski B., Rychlewski T., Łukowiak G. (1999): The influence of nasal septoplasty on physical efficiency. Studies in physical culture and tourism, Vol. 6, 147-154.

Schmidt S., Ballke E., Nuske F., Leistikov G. (1997): Effect of ambulatory sports therapy on bronchial asthma in children. Pneumonologie, 51, 8, 835-849.

Sevastikoglou J., Linderholm H., Lindgren U. (1976): Effect of Milwaukee brace on vital and ventilatory capacity of scoliotic patients. Acta Orthop. Scand., 47, 540-545.

Shneerson J. (1978): The cardiorespiratory response to exercise in thoracic scoliosis. Thorax, 33, 457-463.

Shneerson J. (1980): Cardiac and respiratory responses to exercise in adolescent idiopathic scoliosis. Thorax, 35, 347-350.

Shneerson J., Edgar M. (1979): Cardiac and respiratory function before and after spinal fusion in adolescent idiopathic scoliosis. Thorax, 34, 658-661.

Skolimowski T. (1991): Kształtowanie się parametrów czynnościowych narządu ruchu w przebiegu idiopatycznych bocznych skrzywień kręgosłupa. AWF Wrocław.

Skolimowski T., Bibrowicz K., Kassolik K. (1990): Wpływ masażu klasycznego części tylnej tułowia na poprawę wybranych wskaźników wentylacji płuc u pacjentów z bocznymi idiopatycznymi skrzywieniami kręgosłupa w odcinku piersiowym. Postawa ciała, jej wady i sposoby korekcji. AWF Warszawa, 37-42.

Skolimowski T., Wójcik M., Burzyńska-Grzeszczak H. (1981): Sprawność fizyczna dzieci z bocznymi skrzywieniami kręgosłupa. Zeszyty Naukowe AWF Wrocław, 6, 39-53.

Skwarcz A., Majcher P., Fatyga M., Modrzewska A. (1995): Diagnostyka zniekształceń kręgosłupa u młodocianych z wykorzystaniem nowoczesnych metod. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., LX, Supl. 1, 135-139.

Skwarcz A., Repelewski M., Kłapeć B., Bednarek A. (1986): Odległe wyniki operacyjnego leczenia bocznych skrzywień kręgosłupa. Odległe Wyniki Kompleksowego Leczenia Chorób i Zniekształceń Kręgosłupa. Mat. z IV Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Pol. Tow. Ortopedycznego i Traumatologicznego. Lądek-Zdrój, 81-85.

Smith R., Hamlin G., Dickson R. (1991): Respiratory deficiency in experimental idiopathic scoliosis. Spine, 16, 94-99.

Smyth R., Chapman K., Wright T. (1984): Pulmonary function in adolescents with mild idiopathic scoliosis. Thorax, 39, 901-904.

Smyth R., Chapman K., Wright T., Crawford J., Rebuck A. (1986): Ventilatory patterns during hypoxia, hypercapnia and exercise in adolescents with mild scoliosis. Pediatrics, 77, 5, 692-697.

Solberg G. (1996): Plastic changes in spinal function of pre-pubescent scoliotic children engaged in an exercise therapy programme. S-Afr. J. Physiotherapy, 52/1, 19-22.

Sponseller P., Cohen M., Nachemson A., Hall J., Wohl M. (1987): Results of surgical treatment of adults with idiopathic scoliosis. J. Bone Joint Surg. (Am), 69, 667-675.

Staszewska H. (1983): Badania antropometryczne dzieci i młodzieży ze skrzywieniem kręgosłupa. "Wczesne wykrywanie i zapobieganie progresji bocznych skrzywień kręgosłupa" Materiały Sesji Naukowej Poznań 1980. PZWL, Warszawa.

Stergioulas A., Tripolitsioti A., Messinis D., Bouloukos A. (1998): The effects of endurance training on selected coronary risk factors in children. Acta Paediatr., 87, 4, 401-404.

Stoboy H. (1978): Pulmonary function and spiroergometric criteria in scoliotic patients before and after Harrington rod surgery and physical exercise. W: Borms J., Hebbelinck M. (red.), Pediatric work physiology, Basel, Medicina and sport, vol. 11, 72-81.

Stokes I., Ronchetti P., Aronsson D. (1994): Changes in shape of the adolescent idiopathic scoliosis curve after surgical correction. Spine, 19, 1032-1038.

Stone B., Beekman C., Hall V., Guess V., Brooks H. (1979): The effect of an exrcise program on change in curve in adolescents with minimal idiopathic scoliosis. A preliminary study. Physical Therapy, 59(6), 759-763.

Sullivan J., Davidson R., Renshaw T., Emans J., Johnston C., Sussman M. (1987): Further evaluation of the scolitron treatment of idiopathic adolescent scoliosis. Spine, 11, 903-906.

Swank S., Winter R., Moe J. (1982): Scoliosis and cor pulmonate. Spine, 7, 343-354.

Swank S., Lonstein J., Moe J., Winter R., Bradford D. (1981): Surgical treatment of adult scoliosis. A review of two hundred and twenty two cases. J. Bone Joint Surg., 63A, 286-287.

Szopa J., Cempla J. (1984): Populacyjne badania nad genetycznymi i środowiskowymi uwarunkowaniami rozwoju wydolności aerobowej i niektórych parametrów układu krążenia. Wych. Fiz. I Sport, 3-4, 15-28.

Szopa J., Mleczko E., Żak S. (1996): Podstawy antropomotoryki. PWN, Warszawa-Kraków.

Šakić K., Peina M., Ravi ić F. (1992): Cardiorespiratory function in surgically treated thoracic scoliosis with respect to degree and apex of scoliotic curve. Respiration, 59, 327-331.

Talar J., Sakson B., Radziszewski K., Bryndza E. (1991): Badania czynnościowe układu oddechowego u dzieci z bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Lekarz Wojskowy, 1-2, (I), 32-34.

Tanaka H., Swenson T. (1998): Impact of resistance training on endurance performance. A new form of cross-training? Sports Medicine, 25(3), 191-200.

Tanchew P., Dzherov A., Parushev A., Dikov D., Todorov M. (2000): Scoliosis in rhythmic gymnasts. Spine, 25, 11, 1367-1372.

Theologis T., Jefferson R., Simpson H. (1993): Quantifying the cosmetic defect of adolescent idiopathic scoliosis. Spine, 18, 909-912.

Turley K., Wilmore J. (1997): Cardiovascular response to treadmill and cycle ergometer exercise in children and adults. J. Appl. Physiol., 83, 948-957.

Tylman D. (1995): Patomechanika bocznych skrzywień kręgosłupa. Severus Warszawa.

Urban T., Jastrzębski R. (1986): Odległe wyniki leczenia operacyjnego bocznych skrzywień kręgosłupa usztywnieniem tylnym. Odległe Wyniki Kompleksowego Leczenia Chorób i Zniekształceń Kręgosłupa. Mater. z IV Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii Pol. Tow. Ortopedycznego i Traumatologicznego, Lądek Zdrój, 87-91.

Visscher W., Lonstein J., Hoffman D., Mandel J., Harris B. (1988): Reproductive outcomes in scoliosis patients. Spine, 13, 1096-1098.

Wasserman K., Whipp B., Koval S., Beaver W. (1973): Anaerobic threshold and respiratory gas exchange during exercise. J. Appl. Physiol., 35, 2, 236-243.

Weber B., Smith J., Briscoe W., Friedman S., King K. (1975): Pulmonary function in asymptomatic adolescents with idiopathic scoliosis. Am. Rev. Respir. Dis., 111, 389-397.

Weiss H. (1991): The effect of an exercise program on vital capacity and rib mobility in patients with idiopathic scoliosis. Spine, 16, 88-93.

Weiss H. (1992): Besonderheiten der Krankengymnastischen Rehabilitation von Skoliosepatienten im Erwachsenealter. Rehabilitation, 31, 38-42.

Weiss J., Betz R., Clements D., Balsara R. (1997): Prevalence of perioperative complications after anterior spinal fusion for patients with idiopathic scoliosis. Journal of Spinal. Disorders, 10(5), 371-376.

Wierusz-Kozłowska M., Kubacki A. (1983): Ocena czynności układu oddechowego u chorych z bocznym idiopatycznym skrzywieniem kręgosłupa oraz rola leczenia operacyjnego. Sesja PAN Poznań 1980 "Wczesne wykrywanie i zapobieganie progresji bocznych idiopatycznych skrzywień kręgosłupa". PZWL Warszawa, 299-304.

Wierusz-Kozłowska M., Kaczała K., Kruczyński J. (1986): Ocena czynności układu oddechowego u dorosłych leczonych operacyjnie w dzieciństwie z powodu bocznego idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa. Materiały z IV Sympozjum Sekcji Spondyloortopedii PTOiTr., Lądek Zdrój, 35-38.

Winter R. (1986): Adolescent idiopathic scoliosis. N. Engl. J. Med., 314, 1379-1380.

Winter R., Lonstein J. (1999): Congenital scoliosis with posterior spinal arthrodesis T2-L3 at age 3 years with 41-years follow-up. A case report. Spine, 24, 194-197.

Włodyka P., Wierusz L. (1974): Trening wydolności krążeniowo-oddechowej u chorych z bocznym skrzywieniem kręgosłupa i deficytem oddechowym. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., XXXIX, 4, 481-485.

Wołkow N. (1971): Wiek a wskaźniki wydolności aerobowej. Sport Wyczynowy, 6(84), 15-20.

Wójcik A., Webb J., Burwell R. (1990): Harrington-Luque and Cotrel-Dubousset instrumentation for idiopathic thoracic scoliosis. A postoperative comparison using segmental radiologic analysis. Spine, 15, 424-431.

Xiong B., Sevastik J. (1998): A physiological approach to surgical treatment of progressive early idiopathic scoliosis. European Spine Journal, 7(6), 505-508.

Yawn B., Yawn R., Hodge D., Kurland M., Ilstrup D., Jacobsen S. (1999): A population-based study of school scoliosis screening. JAMA, 282(15), 1427-1432.

Zanconato S., Cooper D., Armon I. (1991): Oxygen cost and oxygen uptake dynamics and recovery with 1 min. of exercise in children and adults. J. Appl. Physiol., 71(3), 993-998.

Zarzycka M., Zarzycki D., Pałko T., Dobrogowski J. (1983): Wpływ bocznego idiopatycznego skrzywienia kręgosłupa na wentylację i ukrwienie płuc. Sesja PAN Poznań 1980 "Wczesne wykrywanie i zapobieganie progresji bocznych idiopatycznych skrzywień kręgosłupa". PZWL Warszawa, 183-185.

Zarzycki D. (1999): Leczenie operacyjne wrodzonych deformacji kręgosłupa. Biul. Szkol. PTChD, 24(5), 14.

Zarzycki D., Brzozowski K., Snakowski T. (1998): Wartość testu Rissera w ocenie progresji skolioz idiopatycznych. Postępy Rehabilitacji, T. XII, z. 3, 5-11.

Zarzycki D., Skwarcz A., Tylman D., Pucher A. (1992): Naturalna historia bocznych skrzywień kręgosłupa. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., LVII, supl. 1, 9-15.

Zdanowicz R. (1992): Znaczenie progu beztlenowego w rozwoju zdolności wysiłkowych człowieka. W: Stupnicki R. (red.) Wybrane zagadnienia fizjologii wysiłku fizycznego. Instytut Sportu Warszawa.

Żaba R. (1992): Wskaźniki wentylacji płuc u dzieci z wadami postawy i bocznymi skrzywieniami kręgosłupa z rejonów o wysokim stopniu zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Pediatria Polska, Supl. do nr 9-10, 36-39.

Żaba R., Wasiak G., Zamłyńska B. (1992): Czynność obwodowych dróg oddechowych (MMEF - Maximum Mid Expiratory Flow) u dzieci i młodzieży w początkowym okresie bocznego skrzywienia kręgosłupa z rejonów Śląska. Pediatria Polska, Supl. do nr 9-10, 40-43.

Żmudzka-Wilczek E., Cieśla T., Matyja M., Adowska E., Nowotny J. (1980): Wpływ krótkotrwałego usprawniania na zachowanie się poczucia postawy i na stopień wytrenowania dzieci. Chir. Narz. Ruchu Ortop. Pol., XLV, 5, 473-477.

SUMMARY

Assessment of physical efficiency in patients operated for idiopathic spinal curvature

The aim of the study was to evaluate as follows:

 • whether surgical treatment of idiopathic spinal curvature, resulting in important improvement in thoracic deformation, improves also physical efficiency?

 • whether individually scheduled rehabilitation training, based on endurance exercise, increases exercise tolerance in these patients?

 • whether physical efficiency of patients operated for scoliosis is lower than in healthy subjects, and how much is the difference?

The study group consisted of female patients operated for idiopathic spinal curvature. Some of patients were examined both before and after the operation, while others were studied only once, after the surgical correction of scoliosis. Most patients had thoracic, right-sided scoliosis. The degree of scoliosis was measured by the method of Cobb and was equal to 62 degrees in patients before operation and 33 degrees in patients after surgical correction. All patients were operated using the method of Cotrel-Dubousset. Healthy, not training adolescents in similar age served as the control group.

Patients performed a graded incremental bicycle exercise test. The initial workload of 25 Watt increased by 25 Watts every three minutes until the ventilatory threshold was reached, and then the test was terminated. During each test parameters descri- bing the function of respiratory and circulatory systems were continuously assessed by a CardiO2 system with Cardio-Pulmonary Exercise Medical-Graphics Corporation software (USA).

Directly before and 3 minutes after the test was finished, capillary blood samples were taken for acid-base equilibrium parameters analysis (AVL 995 Hb Graz, Austria) and lactic acid concentrations measurements by the enzymatic method.

The resting cardiac output was measured by the carbon dioxide method (CardioO2 analyzer). The maximum oxygen uptake was assessed indirectly using the Astrand-Ryhming nomogram.

Some of patients after surgical correction of scoliosis took part in a 4-week rehabilitation program. Before and after the program patients performed an exercise test to assess their physical efficiency. Blood samples for acid-base equilibrium parameters and lactic acid concentrations measurements were taken before and after each exercise test. The maximum oxygen uptake was determined in all patients.

Endurance training was individually scheduled for all subjects, and the training workloads were chosen on the basis of the data from the initial exercise test.

The significance of observed differences between measured parameters was assessed by statistical analysis.

Conclusions of the study:

 1. Physical efficiency of patients with spinal curvature qualified to surgical treatment did not differ significantly from healthy age-matched subjects. In contrast, exercise tolerance was significantly lower in patients with scoliosis, as indicated by greater changes in acid-base equlibrium parameters and lactic acid concentrations during exercise of intensity of the ventilatory threshold.

 2. The response of the respiratory system to exercise of intensity of the ventilatory threshold is similar in patients with thoracic spinal curvature and healthy subjects. In contrast, exercise-induced changes in circulatory system are greater in patients with scoliosis. Similarly, resting cardiac output parameters are significantly lower in the patients in comparison with the control group.

 3. Surgical treatment of patients with scoliosis results in higher physical efficiency, as evaluated on the basis of threshold workload, and increased maximum oxygen uptake. Moreover, surgical correction of scoliosis leads to improved response to exercise of the respiratory and cirulatory systems and better resting cardiac output parameters.

 4. In younger patients (13-15 years) after surgical correction of scoliosis, physical efficiency was similar to healthy age-matched subjects, while exercise tolerance and resting cardiac output were lower. Older patients (16-23 years) had lower both physical efficiency and exercise tolerance than subjects in the control group. Resting cardiac output parameters were similar in both groups.

 5. In patients operated for spinal curvature, physical efficiency and exercise tolerance were highest during the first test after the operation (1-1,5 years) and decreased over time after the treatment.

 6. 4-week rehabilitation endurance training of patients operated for scoliosis resulted in marked improvement in physical efficiency, evaluated on the basis of maximum oxygen uptake. During the exercise test performed after the rehabilitation program, the threshold workload was higher than in the initial test, with unchanged heart rate and similar changes in acid-base equilibrium parameters and lactic acid levels, which suggests improvement in exercise tolerance in these patients.