90 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Podstawy prawne Uczelni

  - Statut Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu

  - Statut Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu zatwierdzony przez Ministra W. R. i O. P. dn. 19 lipca 1926r., ze zmianami wprowadzonymi przez Ministra W. R. i O. P.dn. 30 września 1936

  - Statut Fundacji Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu

  - Statut Fundacji Akademii Handlowej w Poznaniu

  - Regulamin postępowania dyscyplinarnego w sprawach studentów i słuchaczy Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu

Spisy wykładów oraz składy osobowe

  - Spis wykładów na rok akademicki 1931/1932

  - Spis wykładów na rok akademicki 1932/1933

  - Spis wykładów na rok akademicki 1933/1934

  - Spis wykładów na rok akademicki 1934/1935

  - Spis wykładów na rok akademicki 1935/1936

  - Spis wykładów na rok akademicki 1937/1938

Organizacje studenckie

  - Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Towarzystwa Studentów i Dyplomowanych Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu za rok administracyjny 1933

  - Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Towarzystwa Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu za rok administracyjny 1934

  - Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Towarzystwa Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu za rok administracyjny 1935

  - Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Towarzystwa Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu za rok administracyjny 1936

  - Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Towarzystwa Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu za rok administracyjny 1937

  - Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Towarzystwa Studentów Akademii Handlowej w Poznaniu za rok administracyjny 1938

  - Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Stowarzyszenia Studentek i Studentów Akademii Handlowej w Poznaniu za rok administracyjny 1948

  - Sprawozdanie Zarządu Bratniej Pomocy Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu : za rok administracyjny 1929/30

  - Sprawozdanie Zarządu Bratniej Pomocy Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu : za rok administracyjny 1930/31

  - Sprawozdanie Zarządu Bratniej Pomocy Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu : za rok administracyjny 1932

  - Sprawozdanie Zarządu Bratniej Pomocy Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu : za rok administracyjny 1933

  - Sprawozdanie Zarządu Bratniej Pomocy Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu : za rok administracyjny 1938

  - Statut i ordynacja wyborcza Bratniej Pomocy Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu

Absolwenci

  - Komunikat Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu

  - Statut Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Handlowej w Poznaniu