90 lat Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Podstawy prawne Uczelni

 1. Statut Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu
 2. Statut Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu zatwierdzony przez Ministra W. R. i O. P. dn. 19 lipca 1926r., ze zmianami wprowadzonymi przez Ministra W. R. i O. P.dn. 30 września 1936
 3. Statut Fundacji Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu
 4. Statut Fundacji Akademii Handlowej w Poznaniu
 5. Regulamin postęowania dyscyplinarnego w sprawach Studentów i słuchaczy Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu

Spisy wykładów oraz składy osobowe

 1. Spis wykładów na rok akademicki 1931/1932
 2. Spis wykładów na rok akademicki 1932/1933
 3. Spis wykładów na rok akademicki 1933/1934
 4. Spis wykładów na rok akademicki 1934/1935
 5. Spis wykładów na rok akademicki 1935/1936
 6. Spis wykładów na rok akademicki 1937/1938

Organizacje studenckie

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Towarzystwa Studentów i Dyplomowanych Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu za rok administracyjny 1933
 2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Towarzystwa Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu za rok administracyjny 1934
 3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Towarzystwa Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu za rok administracyjny 1935
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Towarzystwa Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu za rok administracyjny 1936
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Towarzystwa Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu za rok administracyjny 1937
 6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Towarzystwa Studentów Akademii Handlowej w Poznaniu za rok administracyjny 1938
 7. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła Naukowego Stowarzyszenia Studentek i Studentów Akademii Handlowej w Poznaniu za rok administracyjny 1948
 8. Sprawozdanie Zarządu Bratniej Pomocy Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu : za rok administracyjny 1929/30
 9. Sprawozdanie Zarządu Bratniej Pomocy Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu : za rok administracyjny 1930/31
 10. Sprawozdanie Zarządu Bratniej Pomocy Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu : za rok administracyjny 1932
 11. Sprawozdanie Zarządu Bratniej Pomocy Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu : za rok administracyjny 1933
 12. Sprawozdanie Zarządu Bratniej Pomocy Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu : za rok administracyjny 1938
 13. Statut i ordynacja wyborcza Bratniej Pomocy Studentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu

Absolwenci

 1. Komunikat Stowarzyszenia Absolwentów Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu
 2. Statut Stowarzyszenia Absolwentów Akademii Handlowej w Poznaniu