electronic facsimile edition of
Lazarus Zetzner's
collection of alchemical texts

conceived and edited by
Rafał T. Prinke

digitization and image processing by
Stanisław Prinke

volumes 1, 2, 3 & 5 were reproduced from the collection of the University Library in Poznań with kind permission of its director
Artur Jazdon

volumes 4 & 6 were reproduced from the collection of the University Library in Wrocław with kind permission of its director
Grażyna Piotrowicz


  1. A short introduction
  2. Bibliographical data
  3. Tables of contents


edition prepared as part of the project KBN 2 H01G 031 23

elektroniczna edycja faksymilowa
zbioru tekstów alchemicznych

Łazarza Zetznera

projekt i redakcja
Rafał T. Prinke

digitalizacja i przetwarzanie obrazów
Stanisław Prinke

tomy 1, 2, 3 i 5 zreprodukowano ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu za uprzejmą zgodą jej dyrektora
Artura Jazdona

tomy 4 i 6 zreprodukowano ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu za uprzejmą zgodą jej dyrektora
Grażyny Piotrowicz


  1. Krótki wstęp
  2. Dane bibliograficzne
  3. Spisy treści


edycja przygotowana w ramach projektu KBN 2 H01G 031 23