Powszechna Wystawa Krajowa - 80 lat temu


Wystawa

 1. Stanisław Wachowiak; Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w roku 1929
 2. Rys historyczny Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu w roku 1929
 3. Powszechna Wystawa Krajowa 1929 - regulamin
 4. Plan budżetowy Powszechnej Wystawy Krajowej i jego wykonanie. Referat wygłoszony na posiedzeniu Rady Naczelnej Związku Banków w Polsce w Warszawie w dn. 29. 3. 28
 5. Instrukcja dla Komisyj Sędziowskich w działach gospodarczych Powszechnej Wystawy Krajowej
 6. Co każdy wiedzieć powinien o Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w r. 1929?
 7. Dlaczego i jak należy zwiedzić Powszechną Wystawę Krajową w Poznaniu
 8. Guide to the exhibition; Polish General Exhibition Poznań 1929; official publication
 9. Przewodnik po wystawie
 10. Echo Powszechnej Wystawy Krajowej; Czasopismo wydawane w latach 1928-29. Łącznie ok. 1500 stron na temat wystawy

Wystawcy

 1. Katalog Główny: obejmuje przemysł, samorządy, wychowanie fizyczne i instytucje kulturalno-oświatowe
 2. Wystawa Rządowa na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu
 3. Government Section of the Polish National Exhibition
 4. Katalog wystawy Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 5. Ministerjum Skarbu na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu 1929: Dział Staropolski; Section du Ministere des Finances a l'Exposition G�n�rale Polonaise a Poznań 1929: les Finances de L'Ancienne Pologne
 6. Wojsko na Powszechnej Wystawie Krajowej
 7. Katalog wystawy Związku Miast Polskich na Międzynarodowym Targu w Poznaniu
 8. Przewodnik-Informator po Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu i po miastach stołecznych Polski: Poznań, Warszawa, Kraków, Lwów, Wilno, Bydgoszcz, Górny Śląsk z miastami: Katowice, Królewska-Huta, Śląsk Cieszyński z miastami: Bielsko, Cieszyn, Gdańsk
 9. Wychowanie fizyczne i sport na Powszechnej Wystawie Krajowej - Poznań 1929r
 10. Dział Organizacji Nauki w Polsce urządzony przez Kasę im. Mianowskiego Instytut Popierania Nauki w Warszawie
 11. Przewodnik i informator po pawilonie Poznańskiego Wojewódzkiego Związku Komunalnego (Starostwo Krajowe w Poznaniu) na Powszechnej Wystawie Krajowej
 12. Wileński Okręgowy Urząd Ziemski na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r.
 13. Program przedstawień kinoteatru gminy miasta Krakowa na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu
 14. Gmina miasta Krakowa na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w roku 1929
 15. Katalog wystawy prasy na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu
 16. Pawilon Lotniczy na PWK
 17. Sztuka polska i polskie życie: (dział sztuki na P. W. K. w Poznaniu i dziesięciolecie 1918-1928)
 18. Dział Sztuki: Powszechna Wystawa Krajowa Poznań 1929
 19. Katalog Pawilonu Związków Ziemian
 20. Pawilon Związków Ziemian
 21. Pawilon Związku Obrony Kresów Zachodnich na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu
 22. Pawilon Ziemianek i Włościanek na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu
 23. Zjednoczenie Związków Spółdzielni Rolniczych Rzeczypospolitej Polskiej: na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu
 24. Udział Wydziału Ekonomiki Drobnych Gospodarstw w Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 r.
 25. Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu maj - wrzesień 1929. Katalog rolniczy
 26. Katalog eksponatów Pomorskiej Izby Rolniczej na Powszechną Wystawę Krajową w Poznaniu
 27. Polskie doświadczalnictwo rolnicze na P. W. K. (Powszechnej Wystawie Krajowej) w Poznaniu R. 1929; Exp�rimentation agricole polonaise a` l'Exposition Universelle Nationale de Poznań 1929
 28. Monitor Polski. Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej. 1930 R.13 nr102 (Nagrody PWK w dziale rolniczym)
 29. Instytucje kulturalno oświatowe na PWK
 30. Przewodnik po grupie "Książka" Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu 1929
 31. Towarzystwo Sosnowieckich Fabryk Rur i Żelaza S.A.

Wydano z okazji PWK

 1. Pod hasłem rozwoju gospodarstwa narodowego: rozważania na tle P. W. K., ujęte w 10 artykułach dziennikarskich
 2. Przewodnik po Poznaniu wydany specjalnie z okazji PeWuKi
 3. Życie Poznania
 4. Sprawozdanie Zarządu Stołecznego Miasta Poznania za czas od 1 kwietnia 1929 do 31 marca 1930
 5. Poznań - 1929 - plan miasta
 6. Instrukcja. [Wielkopolski Związek dla Popierania Turystyki] Nr 1, technicznego przeprowadzenia organizacji wycieczek na Pow[szechną] Wyst[awę] Kraj[ową]
 7. Instrukcja. [Wielkopolski Związek dla Popierania Turystyki] Nr 2, technicznego przeprowadzenia organizacji wycieczek na Pow[szechną] Wyst[awę] Kraj[ową]
 8. Księga pamiątkowa Wszechsłowiańskiego Zjazdu Śpiewaczego i Festivalu Muzyki Polskiej w Poznaniu w maju 1929 roku
 9. Pamiętnik Wszechsłowiańskiego Zjazdu Pszczelniczego i Wystawy Pszczelniczej w Poznaniu 15 -25. VIII. 1929 (Zjazd i wystawa odbyły się w okresie trwania PeWuKi)
 10. Pamiątka V. Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Ochrony Żubra
 11. Polski Monopol Tytoniowy. Uprawa tytoniu w Polsce
 12. Powszechna Wystawa Krajowa Poznań 1929: przemysł włókienniczy
 13. Ziemiaństwo w pracy społecznej
 14. Praca najemna na roli w większej własności ziemskiej
 15. Towarzystwo Szkoły Ludowej w latach 1891-1928
 16. Dożynki sandomierskie grane 29 czerwca 1929 roku w teatrze szkolnym na P.W.K. w Poznaniu
 17. Zbiór przemówień i materjałów dotyczących zjazdu ziemian w Poznaniu z okazji wycieczki na Powszechną Wystawę Krajową w dn. 6-9 lipca 1929 R.
 18. Księga jubileuszowa Bractwa Kurkowego w Poznaniu 1253-1929
 19. Program Wszechpolskiego Zjazdu Delegatów Cechów Rzeźnickich i Wędliniarskich w Poznaniu w dniach 24-27 sierpnia 1929 roku
 20. Pierwsza Polska Powszechna Wystawa Łowiecka w Poznaniu 1929
 21. Krótki zarys dziejów poczty w Polsce i taryfa pocztowa
 22. Katalog Domu Sportowego w Poznaniu wydany z okazji PeWuKi
 23. Nowoczesne sposoby wystawiania z uwzględnieniem eksponatów rolniczych
 24. Wystawy powszechne: ich historja, organizacja, położenie prawne i wartość społeczno-gospodarcza
 25. Sztuka zdobycia majątku

PeWuKa na fotografiach

 1. Album Powszechnej Wystawy Krajowej
 2. Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu w 1929 r. Album fotograficzny.
 3. Powszechna Wystawa Krajowa Poznań maj - wrzesień 1929
 4. Powszechna Wystawa Krajowa - Dziedziniec centralny
 5. Wieża Górnośląska
 6. Powszechna Wystawa Krajowa - Pawilon wyrobów włókienniczych z pomnikiem Kościuszki
 7. Powszechna Wystawa Krajowa - widok na dziedziniec centralny i wieżę
 8. Powszechna Wystawa Krajowa - Ogólny widok
 9. Poznań - Powszechna Wystawa Krajowa
 10. Poznań - Powszechna Wystawa Krajowa - Tereny wschodnie z widokiem na dziedziniec
 11. Fragment Sali Honorowej Ministerstwa Spraw Wojskowych I
 12. Fragment Sali Honorowej Ministerstwa Spraw Wojskowych II
 13. Powszechna Wystawa Krajowa - Wesołe miasteczko
 14. Powszechna Wystawa Krajowa - Pawilon Prasy
 15. Powszechna Wystawa Krajowa - Pałac Rządowy
 16. WYJATKOWO BOGATY MATERIAŁ FOTOGRAFICZNY W DZIALE : PEWUKA W ZBIORACH INNYCH BIBLIOTEK CYFROWYCH

PeWuKa w wielkopolskiej prasie

 1. Kurier Poznański 1928.05.05 R.23 nr207
 2. Kurier Poznański 1929.05.15 R.24 nr223
 3. Kurier Poznański 1929.05.16 R.24 nr224
 4. Kurier Poznański 1929.05.16 R.24 nr225
 5. Kurier Poznański 1929.05.17 R.24 nr226
 6. Kurier Poznański 1929.05.18 R.24 nr228
 7. Kurier Poznański 1929.05.21 R.24 nr230
 8. Kurier Poznański 1929.10.01 R.24 nr 453
 9. Dziennik Poznański 1929.05.15 R.71 nr111
 10. Dziennik Poznański 1929.05.16 R.71 nr112
 11. Dziennik Poznański 1929.05.17 R.71 nr113
 12. Dziennik Poznański 1929.05.18 R.71 nr114
 13. Dziennik Poznański 1929.10.01 R.71 nr226
 14. Gazeta Pleszewska; pismo informacyjne Towarzystwa Uczestników Powstania 1918/19 r. dla wszystkich stanów bezpartyjne; Za wiarę i ojczyznę 1929.05.19 R.4 Nr40
 15. Goniec Wielkopolski 1929.05.16 R.53: specjalny dodatek poświęcony Powszechnej Wystawie Krajowej
 16. Goniec Wielkopolski 1929.05.17 R.53 Nr113
 17. Goniec Wielkopolski 1929.05.18 R.53 Nr114
 18. Ilustracja Poznańska 1929.02.01 Nr5
 19. Ilustracja Poznańska 1929.03.15 Nr11
 20. Ilustracja Poznańska 1929.04.05 Nr14
 21. Ilustracja Poznańska 1929 czerwiec Nr23
 22. Ilustracja Poznańska i Nowiny Sportowe 1929.07.16 Nr24
 23. Ilustracja Poznańska i Nowiny Sportowe 1929.07.23 Nr25
 24. Ilustracja Poznańska i Nowiny Sportowe 1929.07.30 Nr26
 25. Ilustracja Poznańska i Nowiny Sportowe 1929.08.06 Nr27
 26. Ilustracja Poznańska i Nowiny Sportowe 1929.08.13 Nr28
 27. Ilustracja Poznańska i Nowiny Sportowe 1929.09.17 Nr33
 28. Ilustracja Poznańska i Nowiny Sportowe 1929.10.22 Nr38
 29. Samochód; ilustrowany tygodnik: 1929.07.07 Nr40
 30. Samochód; ilustrowany tygodnik: 1929.07.14 Nr41
 31. Samochód; ilustrowany tygodnik: 1929.10.06 Nr1
 32. Samochód; ilustrowany tygodnik: 1929.05.26 Nr34
 33. Samochód; ilustrowany tygodnik: 1929.06.09 Nr36
 34. Samochód; ilustrowany tygodnik: 1929.06.16 Nr37
 35. Tydzień Radjowy. 1929 R.3 nr19
 36. Tydzień Radjowy. 1929 R.3 nr20
 37. Tydzień Radjowy. 1929 R.3 nr31
 38. Tydzień Radjowy. 1929 R.3 nr33
 39. Tydzień Radjowy. 1929 R.3 nr34
 40. Tydzień Radjowy. 1929 R.3 nr37
 41. Tydzień Radjowy. 1929 R.3 nr40
 42. Wielkopolska Jlustracja 1928.12.16 Nr11
 43. Wielkopolska Jlustracja 1929.02.09 Nr18
 44. Wielkopolska Jlustracja 1929.05.12 Nr32
 45. Wielkopolska Jlustracja 1929.05.19 Nr33
 46. Wielkopolska Jlustracja 1929.05.26 Nr34
 47. Wielkopolska Jlustracja 1929.06.02 Nr35
 48. Wielkopolska Jlustracja 1929.06.09 Nr36
 49. Wielkopolska Jlustracja 1929.02.09 Nr37
 50. Wielkopolska Jlustracja 1929 czerwiec Nr38
 51. Wielkopolska Jlustracja 1929 czerwiec Nr39
 52. Wielkopolska Jlustracja 1929 lipiec Nr41
 53. Wielkopolska Jlustracja 1929 lipiec Nr42
 54. Przegląd Oświatowy. Miesięcznik Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu. 1929 R.24 z.7-8
 55. Przegląd Oświatowy. Miesięcznik Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu. 1929 R.24 z.9
 56. Przegląd Oświatowy. Miesięcznik Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu. 1929 R.24 z.10
 57. Przegląd Oświatowy. Miesięcznik Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu. 1929 R.24 z.11
 58. Żołnierz Wielkopolski: ilustrowany tygodnik poświęcony wojsku i przysposobieniu wojskowemu. Organ Wojewódzkiego Komitetu P.W. i W. F. na woj. poznańskie 1928 R.9 nr.12
 59. Żołnierz Wielkopolski: ilustrowany tygodnik poświęcony wojsku i przysposobieniu wojskowemu. Organ Wojewódzkiego Komitetu P.W. i W. F. na woj. poznańskie 1928 R.9 nr.29
 60. Żołnierz Wielkopolski: ilustrowany tygodnik poświęcony wojsku i przysposobieniu wojskowemu. Organ Wojewódzkiego Komitetu P.W. i W. F. na woj. poznańskie 1928 R.9 nr.37
 61. Żołnierz Wielkopolski: ilustrowany tygodnik poświęcony wojsku i przysposobieniu wojskowemu. Organ Wojewódzkiego Komitetu P.W. i W. F. na woj. poznańskie 1928 R.9 nr.48

PeWuKa w prasie krajowej

 1. Tygodnik Illustrowany 1929.05.25 Nr21
 2. Tygodnik Illustrowany 1929.06.01 Nr22
 3. Ziemia. Dwutygodnik Krajoznawczy Ilustrowany. 1929 R.14 nr10
 4. Ziemia. Dwutygodnik Krajoznawczy Ilustrowany. 1929 R.14 nr11
 5. Ziemia. Dwutygodnik Krajoznawczy Ilustrowany. 1929 R.14 nr12
 6. Ziemia. Dwutygodnik Krajoznawczy Ilustrowany. 1929 R.14 nr13
 7. Ziemia. Dwutygodnik Krajoznawczy Ilustrowany. 1929 R.14 nr14
 8. Ziemia. Dwutygodnik Krajoznawczy Ilustrowany. 1929 R.14 nr15-16
 9. Ziemia. Dwutygodnik Krajoznawczy Ilustrowany. 1929 R.14 nr17
 10. Ziemia. Dwutygodnik Krajoznawczy Ilustrowany. 1929 R.14 nr18
 11. Ziemia. Dwutygodnik Krajoznawczy Ilustrowany. 1929 R.14 nr19
 12. Ziemia. Dwutygodnik Krajoznawczy Ilustrowany. 1929 R.14 nr20
 13. Ziemia. Dwutygodnik Krajoznawczy Ilustrowany. 1929 R.14 nr21 (garncarstwo ludowe na PWK))
 14. Łowiec Polski 1929 Nr21
 15. Łowiec Polski 1929 Nr22
 16. Łowiec Polski 1929 Nr23
 17. Łowiec Polski 1929 Nr25/26

O Wystawie inaczej

 1. Pieśń o wystawie
 2. Wystawa w karykaturze Skwirczyńskiego
 3. Pewukowe Wieńcowe i Hocki-klocki
 4. Trucicielstwo na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu

Pewuka w zbiorach innych bibliotek cyfrowych

 1. Powszechna wystawa Krajowa 1929 : stoisko Fabryk H. Cegielski w Poznaniu w Hali Ciężkiego Przemysłu
 2. Rzeczy Piękne 1929, R. 8, z. 2
 3. Rzeczy Piękne 1929, R. 8, z. 4-6 (Liczne fotografie z PWK)
 4. Rzeczy Piękne 1929, R. 8, z. 7-9 (Liczne fotografie z PWK)
 5. Rzeczy Piękne 1929, R. 8, z. 10-12 (Liczne fotografie z PWK)
 6. Architektura i Budownictwo 1929 nr 1(Liczne fotografie z PWK)
 7. Architektura i Budownictwo 1929 nr 11-12(Liczne fotografie z PWK)