100 lat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Uczelnia

 1. O dostojeństwie Uniwersytetu
 2. Z walk o Uniwersytet w Poznaniu
 3. Ogólne stanowisko prawne Uniwersytetu Poznańskiego: przyczynek do nauki o zakładach publicznych według prawa obowiązującego w B. Dzielnicy Pruskiej
 4. Uniwersytet Poznański w pierwszych latach swego istnienia <1919, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23> za rektoratu Heliodora Święcickiego. Księga pamiątkowa wydana staraniem Senatu Uniwersytetu Poznańskiego
 5. Uniwersytet Poznański i znaczenie jego dla kultury polskiej
 6. Uroczystość otwarcia roku akademickiego 1920/21 w Uniwersytecie Poznańskim
 7. Uniwersytet Poznański w roku akademickim 1922/23: przemówienie prorektora prof. dr. Lisowskiego na uroczystości inauguracyjnej w dn. 21.X.1923
 8. Uroczystość poświęcenia kamieni węgielnych gmachów uniwersyteckich w Poznaniu dnia 28 listopada 1921
 9. Statut Uniwersytetu Poznańskiego uchwalony przez Senat Akademicki dn. 28 stycznia 1921 r. W myśl art.. 1 Ustawy o Szkołach Akademickich z dnia 13 lipca
 10. Kronika Uniwersytetu Poznańskiego
 11. Majątek nieruchomy Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1933-1936
 12. Uniwersytet Poznański 1939-1945: (okupacja niemiecka i odbudowa po wojnie): przemówienie sprawozdawcze J. M. Rektora Uniwersytetu Poznańskiego na uroczystej inauguracji 2-go roku akademickiego 1945/46 w auli uniwersytetu

Prasa poznańska o powstaniu Uniwersytetu

 1. Dziennik Poznański 1919.05.08 R.61 nr 106
 2. Dziennik Poznański 1919.05.10 R.61 nr 107
 3. Kurier Poznański 1919.05.10 R.14 nr 107
 4. Kurier Poznański 1919.05.11 R.14 nr 108

Wykłady

 1. Spisy wykładów i skład Uniwersytetu w latach 1920 – 1936
 2. Spisy wykładów i skład Uniwersytetu w latach 1919 – 1962
 3. Mowy Rektorskie
 4. Tymczasowe przepisy dla egzaminów ścisłych na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Poznańskiego
 5. Ks. Prof. Dr. Vitalien Laurent wygłosi pięć wykładów dnia 2, 7 i 8 czerwca 1933 r. na temat "Papież Grzegorz X i cesarstwo bizantyńskie"
 6. Powszechne wykłady uniwersyteckie w piątek, dnia 12 marca 1948 roku, o godz. 19-tej w Sali XVIII Collegium Minus (Wały Wazów 26) wygłosi prof. dr W. Klinger odczyt pt. Hezjod, jako piewca i zwiastun demokracji
 7. Uroczysty obchód w Uniwersytecie Poznańskim setnej rocznicy urodzin Ludwika Pasteura

Pracownicy

 1. Statut Zrzeszenia Profesorów i Docentów Uniwersytetu Poznańskiego
 2. Regulamin dla funkcjonarjuszy niższych Uniwersytetu Poznańskiego (zatwierdzony uchwałą Senatu Akademickiego) z 9 marca 1928 roku
 3. Składy osobowe uczelni

Zakłady

 1. Zakład Ekonomii Rolniczej Uniwersytetu Poznańskiego
 2. Sprawozdanie Zakładu Ekonomji Rolniczej Uniwersytetu Poznańskiego za lata 1919-20 - 1933-4
 3. Sprawozdanie Zakładu Fizjologji Roślin i Chemji Rolnej Uniwersytetu Poznańskiego za lata 1919/20 - 1933/4
 4. Sprawozdanie Zakładu Uprawy Roli i Roślin Uniwersytetu Poznańskiego z doświadczeń odmianowych z żytem wykonanych w latach 1922 – 1926
 5. Sprawozdanie Zakładu Szczegółowej Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Poznańskiego za lata 1922 – 1931
 6. Sprawozdanie Zakładu Chemji Ogólnej Uniwersytetu Poznańskiego za lata 1919/20 - 1933/4
 7. O budowie Instytutu Chemicznego dla Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Poznańskiego
 8. Podziemia Zamku Poznańskiego. Zakłady Chemji Farmaceutycznej.
 9. Sprawozdanie Zakładu Meteorologji i Klimatologji Uniwersytetu Poznańskiego za lata 1923-4 - 1933-4
 10. Sprawozdanie Zakładu Zoologji i Entomologji Uniwersytetu Poznańskiego za lata 1919-20 - 1933-4
 11. Sprawozdanie Dyrektora Oddz. Farmaceut. Uniwersytetu Poznańskiego za rok akademicki 1928 - 29. Z podaniem programów nauk wykładanych na studjum
 12. Regulamin Bibljoteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 1919
 13. Regulamin Bibljoteki Uniwersyteckiej w Poznaniu 1921

Studenci

 1. Sprawozdanie z działalności Koła Przyrodników Uniwersytetu Poznańskiego za pierwsze dziesięciolecie istnienia 1921 – 1931
 2. Informator Koła Prawników i Ekonomistów S. S. U. P. i pełny spis wykładów dla studentów wydziału prawno-ekonomicznego 1936
 3. Informator Koła Prawników i Ekonomistów S. S. U. P. i pełny spis wykładów dla studentów wydziału prawno-ekonomicznego 1937
 4. Sprawozdanie Zarządu Koła Farmaceutów Studentów Uniwersytetu Poznańskiego za czas od 1 marca 35 r. do 7 marca 36 r
 5. Księga pamiątkowa Akademickiego Koła Szamotulan 1924-1934

Absolwenci

 1. Spis członków Związku Ekonomistów oraz doktorów i magistrów nauk ekonomiczno - politycznych Uniwersytetu Poznańskiego 1919 – 1933
 2. Statut Zrzeszenia Rolników Wychowanków Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego
 3. Księga Pamiątkowa wydana na dziesięciolecie istnienia Koła Polonistów Uniwersytetu Poznańskiego 1919 –1929
 4. Księga pamiątkowa Akademickiego Koła Pomorskiego przy Uniwersytecie Poznańskim: dziesięć lat istnienia Akademickiego Koła Pomorskiego
 5. Przegląd Leśniczy; z okazji Zjazdu Absolwentów Leśnictwa Uniwersytetu Poznańskiego; leśnictwo, drzewiarstwo, łowiectwo 1949 marzec

Życie akademickie

 1. Demetria. Trymestralny biuletyn korporacyjny S.U.P.
 2. Wspomnienia z minionych lat
 3. Życie naukowe współczesnego Poznania
 4. Aneksy do Statutu Korporacji Akademickiej "Chrobria" w Poznaniu
 5. VII doroczny Bal Bratniej Pomocy U. P. 1 lutego 1927
 6. Pereat Tristitia ! ... Zbiór pieśni akademickich z melodjami
 7. Tydzień Akademika
 8. Koleżanko! Kolego!
 9. Koleżanki! Koledzy!
 10. Głosując - Pamiętaj 1
 11. Do Młodzieży Chłopskiej U. P.
 12. Koleżanko! Kolego! 1
 13. Koleżanko! Wstępując na Uniwersytet, ułatwisz sobie warunki towarzyskie, materjalne i organizacyjne przez zapisanie się do Samopomocowej Organizacji Studentek U. P.
 14. Do Młodzieży Akademickiej!
 15. Po zwycięstwo